Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Centrum Vaksiner AS
Juridisk navn:  Centrum Vaksiner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51 93 86 80
Luramyrveien 40 Luramyrveien 40 Fax: 51 93 86 81
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 979281056
Aksjekapital: 110.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/3/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.27%
Resultat  
  
-140.47%
Egenkapital  
  
-65.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.648.000 3.527.000 3.274.000 3.691.000 3.430.000
Resultat: -155.000 383.000 -168.000 -60.000 -321.000
Egenkapital: 81.000 236.000 -37.000 132.000 -9.000
Regnskap for  Centrum Vaksiner AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.648.000 3.527.000 3.274.000 3.691.000 3.430.000
Driftskostnader -1.796.000 -3.141.000 -3.439.000 -3.748.000 -3.751.000
Driftsresultat -149.000 386.000 -166.000 -58.000 -321.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -3.000 -2.000 -2.000 0
Finans -7.000 -3.000 -2.000 -2.000 0
Resultat før skatt -155.000 383.000 -168.000 -60.000 -321.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -155.000 383.000 -168.000 -60.000 -321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 42.000 103.000
Sum omløpsmidler 512.000 586.000 258.000 454.000 419.000
Sum eiendeler 512.000 586.000 258.000 496.000 522.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 126.000 -147.000 0 -109.000
Sum egenkapital 81.000 236.000 -37.000 132.000 -9.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000 350.000 294.000 365.000 531.000
Sum gjeld og egenkapital 512.000 586.000 257.000 497.000 522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.608.000 3.527.000 3.274.000 3.691.000 3.430.000
Andre inntekter 40.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.648.000 3.527.000 3.274.000 3.691.000 3.430.000
Varekostnad -815.000 -1.729.000 -1.719.000 -1.867.000 -1.820.000
Lønninger -588.000 -890.000 -1.059.000 -1.172.000 -1.250.000
Avskrivning 0 -42.000 -61.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -393.000 -522.000 -619.000 -648.000 -613.000
Driftskostnader -1.796.000 -3.141.000 -3.439.000 -3.748.000 -3.751.000
Driftsresultat -149.000 386.000 -166.000 -58.000 -321.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -3.000 -2.000 -2.000 0
Finans -7.000 -3.000 -2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -110.000 0 0 0
Årsresultat -155.000 383.000 -168.000 -60.000 -321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 42.000 103.000
Sum varige driftsmidler 0 0 42.000 103.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 42.000 103.000
Varebeholdning 101.000 155.000 185.000 127.000 175.000
Kundefordringer 38.000 21.000 3.000 12.000 30.000
Andre fordringer 6.000 0 25.000 21.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 368.000 410.000 45.000 294.000 195.000
Sum omløpsmidler 512.000 586.000 258.000 454.000 419.000
Sum eiendeler 512.000 586.000 258.000 496.000 522.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 126.000 -147.000 0 -109.000
Sum egenkapital 81.000 236.000 -37.000 132.000 -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 96.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 99.000 38.000 143.000 60.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 61.000 66.000 75.000 87.000
Utbytte -110.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 79.000 94.000 147.000 384.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 350.000 294.000 365.000 531.000
Sum gjeld og egenkapital 512.000 586.000 257.000 497.000 522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 236.000 -36.000 89.000 -112.000
Likviditetsgrad 1 3.9 1.7 0.9 1.2 0.8
Likviditetsgrad 2 3.1 1.2 0.2 0.9 0.5
Soliditet 15.8 40.3 -14.4 26.6 -1.7
Resultatgrad -9.0 10.9 -5.1 -1.6 -9.4
Rentedekningsgrad -21.3 128.7
Gjeldsgrad 5.3 1.5 -7.9 2.8
Total kapitalrentabilitet -29.1 65.9 -64.6 -11.7 -61.5
Signatur
08.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.10.2020
Styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex