Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Certas Energy Fuels As
Juridisk navn:  Certas Energy Fuels As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22663850
Postboks 464 Elias Smiths vei 24 Fax: 22663051
1302 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 954446689
Aksjekapital: 25.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/20/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.72%
Resultat  
  
9.1%
Egenkapital  
  
16.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2017 2016
Omsetning: 1.652.264.000 1.984.104.000 2.656.206.000 1.809.370.000 1.593.815.000
Resultat: 16.984.000 15.568.000 21.979.000 14.497.000 16.436.000
Egenkapital: 94.810.000 81.564.000 69.424.000 72.527.000 61.563.000
Regnskap for  Certas Energy Fuels As
Resultat 2021 2020 2019 2017 2016
Driftsinntekter 1.652.264.000 1.984.104.000 2.656.206.000 1.809.370.000 1.593.815.000
Driftskostnader -1.635.029.000 -1.969.652.000 -2.635.060.000 -1.795.425.000 -1.577.862.000
Driftsresultat 17.236.000 14.451.000 21.146.000 13.946.000 15.953.000
Finansinntekter 168.000 1.588.000 1.336.000 1.117.000 938.000
Finanskostnader -420.000 -472.000 -502.000 -567.000 -456.000
Finans -252.000 1.116.000 834.000 550.000 482.000
Resultat før skatt 16.984.000 15.568.000 21.979.000 14.497.000 16.436.000
Skattekostnad -3.737.000 -3.428.000 -5.082.000 -3.533.000 -4.237.000
Årsresultat 13.246.000 12.140.000 16.898.000 10.963.000 12.199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.706.000 4.286.000 1.916.000 3.267.000 6.024.000
Sum omløpsmidler 256.996.000 448.393.000 476.014.000 490.150.000 444.135.000
Sum eiendeler 276.702.000 452.679.000 477.930.000 493.417.000 450.159.000
Sum opptjent egenkapital 51.994.000 38.748.000 26.609.000 29.711.000 18.748.000
Sum egenkapital 94.810.000 81.564.000 69.424.000 72.527.000 61.563.000
Sum langsiktig gjeld 46.000 142.000 7.272.000
Sum kortsiktig gjeld 181.892.000 371.115.000 408.460.000 420.748.000 381.323.000
Sum gjeld og egenkapital 276.702.000 452.679.000 477.931.000 493.417.000 450.159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.652.264.000 1.984.104.000 2.656.206.000 1.809.370.000 1.592.092.000
Andre inntekter 0 0 1.723.000
Driftsinntekter 1.652.264.000 1.984.104.000 2.656.206.000 1.809.370.000 1.593.815.000
Varekostnad -1.604.435.000 -1.937.817.000 -2.587.314.000 -1.760.139.000 -1.531.413.000
Lønninger -10.600.000 -12.927.000 -21.042.000 -11.471.000 -20.233.000
Avskrivning -271.000 -84.000 -2.089.000 -1.865.000 -1.952.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.723.000 -18.824.000 -24.615.000 -21.950.000 -24.264.000
Driftskostnader -1.635.029.000 -1.969.652.000 -2.635.060.000 -1.795.425.000 -1.577.862.000
Driftsresultat 17.236.000 14.451.000 21.146.000 13.946.000 15.953.000
Finansinntekter 168.000 1.588.000 1.336.000 1.117.000 938.000
Finanskostnader -420.000 -472.000 -502.000 -567.000 -456.000
Finans -252.000 1.116.000 834.000 550.000 482.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 13.246.000 12.140.000 16.898.000 10.963.000 12.199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 1.940.000 3.176.000
Sum Immatrielle midler 474.000 1.027.000 1.181.000 2.682.000 5.336.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.018.000 2.865.000 271.000 271.000 688.000
Sum varige driftsmidler 3.018.000 2.865.000 271.000 271.000 688.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.214.000 393.000 465.000 314.000 0
Sum anleggsmidler 19.706.000 4.286.000 1.916.000 3.267.000 6.024.000
Varebeholdning 0 0 281.000
Kundefordringer 164.722.000 354.041.000 405.819.000 426.344.000 363.999.000
Andre fordringer 224.000 1.178.000 1.675.000 44.190.000 56.070.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 92.050.000 93.174.000 68.519.000 19.616.000 23.785.000
Sum omløpsmidler 256.996.000 448.393.000 476.014.000 490.150.000 444.135.000
Sum eiendeler 276.702.000 452.679.000 477.930.000 493.417.000 450.159.000
Sum opptjent egenkapital 51.994.000 38.748.000 26.609.000 29.711.000 18.748.000
Sum egenkapital 94.810.000 81.564.000 69.424.000 72.527.000 61.563.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.000 46.000 6.194.000
Gjeld til kredittinstitutt 166.484.000 166.897.000 195.022.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 46.000 142.000 7.272.000
Leverandørgjeld 2.939.000 195.723.000 204.542.000 412.921.000 370.859.000
Betalbar skatt 4.805.000 2.264.000 4.507.000 2.115.000 4.331.000
Skyldig offentlige avgifter 1.544.000 1.289.000 833.000 1.569.000 1.633.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.120.000 4.942.000 3.556.000 4.143.000 4.500.000
Sum kortsiktig gjeld 181.892.000 371.115.000 408.460.000 420.748.000 381.323.000
Sum gjeld og egenkapital 276.702.000 452.679.000 477.931.000 493.417.000 450.159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.104.000 77.278.000 67.554.000 69.402.000 62.812.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 34.3 18.0 14.5 14.7 13.7
Resultatgrad 1.0 0.7 0.8 0.8 1
Rentedekningsgrad 41.0 30.6 42.1 24.6 3
Gjeldsgrad 1.9 4.5 5.9 5.8 6.3
Total kapitalrentabilitet 6.3 3.5 4.7 3.1 3.8
Signatur
19.05.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex