Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Certas Energy Norway AS
Juridisk navn:  Certas Energy Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67522400
Elias Smiths Vei 24 Elias Smiths Vei 24 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 918369651
Aksjekapital: 214.230.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.54%
Resultat  
  
-70.02%
Egenkapital  
  
4.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.767.621.000 4.514.319.000 4.800.734.000 2.913.600.000
Resultat: 19.133.000 63.824.000 95.034.000 61.264.000
Egenkapital: 551.557.000 525.669.000 473.405.000 881.967.000
Regnskap for  Certas Energy Norway AS
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.767.621.000 4.514.319.000 4.800.734.000 2.913.600.000
Driftskostnader -3.742.977.000 -4.444.655.000 -4.701.758.000 -2.852.353.000
Driftsresultat 24.644.000 69.664.000 98.975.000 61.247.000
Finansinntekter 208.000 2.388.000 86.000 80.000
Finanskostnader -5.720.000 -8.228.000 -4.028.000 -64.000
Finans -5.512.000 -5.840.000 -3.942.000 16.000
Resultat før skatt 19.133.000 63.824.000 95.034.000 61.264.000
Skattekostnad 6.756.000 -11.561.000 -18.902.000 -5.393.000
Årsresultat 25.889.000 52.263.000 76.131.000 55.871.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 888.869.000 882.660.000 859.097.000 836.595.000
Sum omløpsmidler 259.311.000 237.910.000 259.103.000 231.094.000
Sum eiendeler 1.148.180.000 1.120.570.000 1.118.200.000 1.067.689.000
Sum opptjent egenkapital 337.327.000 311.439.000 259.175.000 667.737.000
Sum egenkapital 551.557.000 525.669.000 473.405.000 881.967.000
Sum langsiktig gjeld 39.528.000 32.980.000 29.629.000 65.196.000
Sum kortsiktig gjeld 557.095.000 561.921.000 615.167.000 120.525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.148.180.000 1.120.570.000 1.118.201.000 1.067.688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.689.947.000 4.403.614.000 4.712.978.000 2.880.112.000
Andre inntekter 77.674.000 110.705.000 87.756.000 33.488.000
Driftsinntekter 3.767.621.000 4.514.319.000 4.800.734.000 2.913.600.000
Varekostnad -3.517.516.000 -4.208.802.000 -4.486.018.000 -2.780.075.000
Lønninger -32.444.000 -35.927.000 -34.319.000 -13.032.000
Avskrivning -51.602.000 -47.485.000 -41.651.000 -9.259.000
Nedskrivning -199.000 0 0
Andre driftskostnader -141.415.000 -152.242.000 -139.770.000 -49.987.000
Driftskostnader -3.742.977.000 -4.444.655.000 -4.701.758.000 -2.852.353.000
Driftsresultat 24.644.000 69.664.000 98.975.000 61.247.000
Finansinntekter 208.000 2.388.000 86.000 80.000
Finanskostnader -5.720.000 -8.228.000 -4.028.000 -64.000
Finans -5.512.000 -5.840.000 -3.942.000 16.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 25.889.000 52.263.000 76.131.000 55.871.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 46.791.000 32.706.000 40.919.000 59.851.000
Fast eiendom 522.009.000 518.184.000 518.656.000 502.128.000
Maskiner anlegg 207.046.000 208.703.000 165.169.000 137.654.000
Driftsløsøre 76.860.000 87.849.000 85.772.000 73.620.000
Sum varige driftsmidler 805.916.000 814.735.000 769.597.000 713.402.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.162.000 35.218.000 48.581.000 63.343.000
Sum anleggsmidler 888.869.000 882.660.000 859.097.000 836.595.000
Varebeholdning 92.498.000 76.714.000 79.896.000 87.528.000
Kundefordringer 14.278.000 20.151.000 37.086.000 54.687.000
Andre fordringer 35.012.000 29.847.000 35.483.000 25.088.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 88.541.000 82.116.000 65.109.000 58.047.000
Sum omløpsmidler 259.311.000 237.910.000 259.103.000 231.094.000
Sum eiendeler 1.148.180.000 1.120.570.000 1.118.200.000 1.067.689.000
Sum opptjent egenkapital 337.327.000 311.439.000 259.175.000 667.737.000
Sum egenkapital 551.557.000 525.669.000 473.405.000 881.967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.652.000 157.000 0 43.196.000
Gjeld til kredittinstitutt 407.394.000 412.615.000 527.927.000 26.853.000
Sum langsiktig gjeld 39.528.000 32.980.000 29.629.000 65.196.000
Leverandørgjeld 71.520.000 69.430.000 19.654.000 54.954.000
Betalbar skatt 7.329.000 3.349.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.058.000 16.150.000 6.116.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.851.000 68.470.000 51.436.000 32.603.000
Sum kortsiktig gjeld 557.095.000 561.921.000 615.167.000 120.525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.148.180.000 1.120.570.000 1.118.201.000 1.067.688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -297.784.000 -324.011.000 -356.064.000 110.569.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.4 1.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 1.2
Soliditet 48.0 46.9 42.3 82.6
Resultatgrad 0.7 1.5 2.1 2.1
Rentedekningsgrad 4.3 8.5 24.6 9
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.2 6.4 8.9 5.7
Signatur
05.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex