Cetera Consulting Group AS
Juridisk navn:  Cetera Consulting Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64934585
Løkkedalsveien 17 Løkkedalsveien 17 Fax: 64934587
1444 Drøbak 1444 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 971125675
Aksjekapital: 372.000 NOK
Etableringsdato: 8/18/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 46.000 46.000 33.000 0 10.000
Resultat: 14.000 14.000 2.000 0 5.000
Egenkapital: 336.000 336.000 322.000 320.000 319.000
Regnskap for  Cetera Consulting Group AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 46.000 46.000 33.000 0 10.000
Driftskostnader -32.000 -32.000 -48.000 -15.000 -16.000
Driftsresultat 14.000 14.000 -14.000 -15.000 -6.000
Finansinntekter 17.000 15.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 17.000 15.000 10.000
Resultat før skatt 14.000 14.000 2.000 0 5.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 14.000 14.000 2.000 0 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Sum omløpsmidler 416.000 416.000 401.000 399.000 231.000
Sum eiendeler 504.000 504.000 489.000 487.000 319.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -36.000 -50.000 -52.000 -53.000
Sum egenkapital 336.000 336.000 322.000 320.000 319.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 167.000 167.000 167.000 167.000 0
Sum gjeld og egenkapital 503.000 503.000 489.000 487.000 319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.000 46.000 33.000 0 10.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 46.000 46.000 33.000 0 10.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -32.000 -48.000 -15.000 -16.000
Driftskostnader -32.000 -32.000 -48.000 -15.000 -16.000
Driftsresultat 14.000 14.000 -14.000 -15.000 -6.000
Finansinntekter 17.000 15.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 17.000 15.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 14.000 14.000 2.000 0 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Sum anleggsmidler 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 18.000 0 0 0
Andre fordringer 18.000 17.000 18.000 17.000
Sum investeringer 320.000 320.000 335.000 335.000 163.000
Kasse, bank 78.000 78.000 48.000 46.000 51.000
Sum omløpsmidler 416.000 416.000 401.000 399.000 231.000
Sum eiendeler 504.000 504.000 489.000 487.000 319.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -36.000 -50.000 -52.000 -53.000
Sum egenkapital 336.000 336.000 322.000 320.000 319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000 167.000 167.000 167.000 0
Sum kortsiktig gjeld 167.000 167.000 167.000 167.000 0
Sum gjeld og egenkapital 503.000 503.000 489.000 487.000 319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 249.000 249.000 234.000 232.000 231.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.5 2.4 2.4
Likviditetsgrad 2 2.5 2.5 2.4 2.4 0
Soliditet 66.8 66.8 65.8 65.7 1
Resultatgrad 30.4 30.4 -42.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.5 0
Total kapitalrentabilitet 2.8 2.8 0.6 0 1.3
Signatur
29.11.2011
PER OSKAR JACOBSEN
SIGNATUR I FELLESSKAP:
ARILD JACOBSEN
LIV HARRIET HAGBERG JACOBSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex