Checkpoint Charlie Audio Productions As
Juridisk navn:  Checkpoint Charlie Audio Productions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51015766
Postboks 411 Øvre Holmegate 32 2. etasje Fax: 51533570
4002 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 985231729
Aksjekapital: 111.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.83%
Resultat  
  
-540.91%
Egenkapital  
  
-49.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 79.000 164.000 104.000 209.000 67.000
Resultat: -97.000 22.000 46.000 57.000 0
Egenkapital: 99.000 196.000 175.000 129.000 71.000
Regnskap for  Checkpoint Charlie Audio Productions As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 79.000 164.000 104.000 209.000 67.000
Driftskostnader -177.000 -143.000 -58.000 -152.000 -67.000
Driftsresultat -97.000 22.000 46.000 57.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -97.000 22.000 46.000 57.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -97.000 22.000 46.000 57.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 196.000 366.000 369.000 232.000 127.000
Sum eiendeler 196.000 366.000 369.000 232.000 127.000
Sum opptjent egenkapital -202.000 -104.000 -126.000 -172.000 -229.000
Sum egenkapital 99.000 196.000 175.000 129.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 97.000 169.000 194.000 103.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000 366.000 369.000 232.000 128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.000 161.000 100.000 204.000 52.000
Andre inntekter 3.000 4.000 5.000 15.000
Driftsinntekter 79.000 164.000 104.000 209.000 67.000
Varekostnad -67.000 -85.000 -27.000 -74.000 -37.000
Lønninger -57.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -49.000 -31.000 -78.000 -30.000
Driftskostnader -177.000 -143.000 -58.000 -152.000 -67.000
Driftsresultat -97.000 22.000 46.000 57.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -97.000 22.000 46.000 57.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 25.000 33.000 42.000 43.000 44.000
Kundefordringer 12.000 17.000 11.000 0 10.000
Andre fordringer 2.000 31.000 120.000 114.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 157.000 285.000 196.000 75.000 23.000
Sum omløpsmidler 196.000 366.000 369.000 232.000 127.000
Sum eiendeler 196.000 366.000 369.000 232.000 127.000
Sum opptjent egenkapital -202.000 -104.000 -126.000 -172.000 -229.000
Sum egenkapital 99.000 196.000 175.000 129.000 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 12.000 56.000 0 -31.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 3.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 155.000 136.000 102.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 169.000 194.000 103.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000 366.000 369.000 232.000 128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 197.000 175.000 129.000 71.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.2 1.9 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 1.8 2.0 1.7 1.8 1.5
Soliditet 50.5 53.7 47.4 55.6 55.9
Resultatgrad -122.8 13.4 44.2 27.3 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 0.9 1.1 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -49.5 6.0 12.5 24.6 0
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.02.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex