Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Chr Bjelland & Co AS
Juridisk navn:  Chr Bjelland & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23100700
Postboks 35 Sentrum Parkveien 57 Fax: 23100701
0101 Oslo 256 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914813212
Aksjekapital: 4.000.260 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/28/1954
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.18%
Resultat  
  
-8.58%
Egenkapital  
  
5.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.625.000 2.340.000 2.340.000 1.020.000 1.020.000
Resultat: 11.493.000 12.571.000 -496.000 4.380.000 2.953.000
Egenkapital: 85.466.000 80.640.000 78.070.000 82.565.000 82.186.000
Regnskap for  Chr Bjelland & Co AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.625.000 2.340.000 2.340.000 1.020.000 1.020.000
Driftskostnader -3.463.000 -2.830.000 704.000 -2.915.000 305.000
Driftsresultat -838.000 -490.000 3.044.000 -1.895.000 1.325.000
Finansinntekter 16.008.000 17.910.000 421.000 9.988.000 5.502.000
Finanskostnader -3.677.000 -4.849.000 -3.961.000 -3.713.000 -3.874.000
Finans 12.331.000 13.061.000 -3.540.000 6.275.000 1.628.000
Resultat før skatt 11.493.000 12.571.000 -496.000 4.380.000 2.953.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.493.000 12.571.000 -496.000 4.380.000 2.953.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.279.000 20.797.000 29.376.000 38.261.000 40.710.000
Sum omløpsmidler 75.112.000 72.724.000 68.818.000 71.722.000 70.679.000
Sum eiendeler 93.391.000 93.521.000 98.194.000 109.983.000 111.389.000
Sum opptjent egenkapital 74.799.000 63.306.000 50.735.000 51.230.000 46.850.000
Sum egenkapital 85.466.000 80.640.000 78.070.000 82.565.000 82.186.000
Sum langsiktig gjeld 1.502.000 198.000 227.000 4.179.000 3.827.000
Sum kortsiktig gjeld 6.423.000 12.683.000 19.897.000 23.239.000 25.376.000
Sum gjeld og egenkapital 93.391.000 93.521.000 98.194.000 109.983.000 111.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.625.000 2.340.000 2.340.000 1.020.000 1.020.000
Driftsinntekter 2.625.000 2.340.000 2.340.000 1.020.000 1.020.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.494.000 -2.158.000 1.669.000 -1.886.000 1.447.000
Avskrivning -275.000 0 -235.000 -343.000 -352.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -694.000 -672.000 -730.000 -686.000 -790.000
Driftskostnader -3.463.000 -2.830.000 704.000 -2.915.000 305.000
Driftsresultat -838.000 -490.000 3.044.000 -1.895.000 1.325.000
Finansinntekter 16.008.000 17.910.000 421.000 9.988.000 5.502.000
Finanskostnader -3.677.000 -4.849.000 -3.961.000 -3.713.000 -3.874.000
Finans 12.331.000 13.061.000 -3.540.000 6.275.000 1.628.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.493.000 12.571.000 -496.000 4.380.000 2.953.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.132.000 1.207.000 1.207.000 1.442.000 1.785.000
Sum varige driftsmidler 3.132.000 1.207.000 1.207.000 1.442.000 1.785.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.147.000 19.590.000 28.169.000 36.819.000 38.925.000
Sum anleggsmidler 18.279.000 20.797.000 29.376.000 38.261.000 40.710.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 74.849.000 72.622.000 68.653.000 71.627.000 65.848.000
Kasse, bank 263.000 102.000 165.000 95.000 4.450.000
Sum omløpsmidler 75.112.000 72.724.000 68.818.000 71.722.000 70.679.000
Sum eiendeler 93.391.000 93.521.000 98.194.000 109.983.000 111.389.000
Sum opptjent egenkapital 74.799.000 63.306.000 50.735.000 51.230.000 46.850.000
Sum egenkapital 85.466.000 80.640.000 78.070.000 82.565.000 82.186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 167.000 198.000 227.000 4.179.000 3.827.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.331.000 11.909.000 19.542.000 16.396.000 25.083.000
Sum langsiktig gjeld 1.502.000 198.000 227.000 4.179.000 3.827.000
Leverandørgjeld 0 7.000 0 1.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 297.000 287.000 324.000 209.000 213.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 795.000 480.000 31.000 6.633.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 6.423.000 12.683.000 19.897.000 23.239.000 25.376.000
Sum gjeld og egenkapital 93.391.000 93.521.000 98.194.000 109.983.000 111.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.689.000 60.041.000 48.921.000 48.483.000 45.303.000
Likviditetsgrad 1 11.7 5.7 3.5 3.1 2.8
Likviditetsgrad 2 11.7 5.7 3.5 3.1 2.8
Soliditet 91.5 86.2 79.5 75.1 73.8
Resultatgrad -31.9 -20.9 130.1 -185.8 129.9
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 0.8 -0.5 0.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 16.2 18.6 3.5 7.4 6.1
Signatur
01.07.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex