Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Chr Farup AS
Juridisk navn:  Chr Farup AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23058060
Aslakveien 14D Aslakveien 14D Fax: 23058069
0753 Oslo 753 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911592681
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/6/1964
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Abo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.38%
Resultat  
  
343.48%
Egenkapital  
  
21.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.169.000 14.136.000 14.128.000 15.078.000 13.686.000
Resultat: 918.000 207.000 179.000 142.000 -499.000
Egenkapital: 2.275.000 1.866.000 1.813.000 1.694.000 1.599.000
Regnskap for  Chr Farup AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.169.000 14.136.000 14.128.000 15.078.000 13.686.000
Driftskostnader -15.234.000 -13.919.000 -13.931.000 -14.913.000 -14.170.000
Driftsresultat 935.000 217.000 198.000 166.000 -484.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 6.000 7.000
Finanskostnader -20.000 -13.000 -22.000 -31.000 -23.000
Finans -17.000 -10.000 -18.000 -25.000 -16.000
Resultat før skatt 918.000 207.000 179.000 142.000 -499.000
Skattekostnad -210.000 -54.000 -61.000 -47.000 110.000
Årsresultat 708.000 154.000 119.000 95.000 -390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.206.000 276.000 326.000 379.000 258.000
Sum omløpsmidler 4.243.000 3.407.000 3.248.000 2.840.000 2.566.000
Sum eiendeler 5.449.000 3.683.000 3.574.000 3.219.000 2.824.000
Sum opptjent egenkapital 1.975.000 1.566.000 1.513.000 1.394.000 1.299.000
Sum egenkapital 2.275.000 1.866.000 1.813.000 1.694.000 1.599.000
Sum langsiktig gjeld 892.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.282.000 1.816.000 1.761.000 1.525.000 1.225.000
Sum gjeld og egenkapital 5.449.000 3.682.000 3.574.000 3.219.000 2.824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.510.000 13.445.000 13.766.000 14.684.000 13.165.000
Andre inntekter 660.000 691.000 362.000 395.000 521.000
Driftsinntekter 16.169.000 14.136.000 14.128.000 15.078.000 13.686.000
Varekostnad -10.227.000 -8.726.000 -9.055.000 -9.885.000 -8.949.000
Lønninger -2.530.000 -2.706.000 -2.595.000 -2.848.000 -2.894.000
Avskrivning -109.000 -51.000 -51.000 -30.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.440.000 -2.361.000 -2.222.000 -2.150.000 -2.181.000
Driftskostnader -15.234.000 -13.919.000 -13.931.000 -14.913.000 -14.170.000
Driftsresultat 935.000 217.000 198.000 166.000 -484.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 6.000 7.000
Finanskostnader -20.000 -13.000 -22.000 -31.000 -23.000
Finans -17.000 -10.000 -18.000 -25.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 708.000 154.000 119.000 95.000 -390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 15.000 76.000 123.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.071.000 125.000 176.000 168.000 0
Sum varige driftsmidler 1.071.000 125.000 176.000 168.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Sum anleggsmidler 1.206.000 276.000 326.000 379.000 258.000
Varebeholdning 88.000 16.000 91.000 98.000 98.000
Kundefordringer 1.566.000 1.317.000 1.611.000 1.246.000 1.423.000
Andre fordringer 524.000 312.000 484.000 283.000 191.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.065.000 1.761.000 1.062.000 1.212.000 853.000
Sum omløpsmidler 4.243.000 3.407.000 3.248.000 2.840.000 2.566.000
Sum eiendeler 5.449.000 3.683.000 3.574.000 3.219.000 2.824.000
Sum opptjent egenkapital 1.975.000 1.566.000 1.513.000 1.394.000 1.299.000
Sum egenkapital 2.275.000 1.866.000 1.813.000 1.694.000 1.599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 892.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 692.000 840.000 710.000 711.000 570.000
Betalbar skatt 179.000 54.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.006.000 467.000 645.000 475.000 336.000
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 406.000 455.000 406.000 339.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 2.282.000 1.816.000 1.761.000 1.525.000 1.225.000
Sum gjeld og egenkapital 5.449.000 3.682.000 3.574.000 3.219.000 2.824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.961.000 1.591.000 1.487.000 1.315.000 1.341.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.8 1.9 2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 1.8 1.8 2
Soliditet 41.8 50.7 50.7 52.6 56.6
Resultatgrad 5.8 1.5 1.4 1.1 -3.5
Rentedekningsgrad 46.8 16.7 9 5.4
Gjeldsgrad 1.4 1 1 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 17.2 6 5.7 5.3 -16.9
Signatur
11.06.2021
SIGNATUR
BROCH PETTER JUST
SIGNATUR
BROCH COUCHERON LARS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex