Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Chrisma AS
Juridisk navn:  Chrisma AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77640200
Postboks 951 Sjølundvegen 9 Fax: 77640201
9260 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 984965354
Aksjekapital: 1.267.500 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 6/19/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
139.65%
Resultat  
  
8146.65%
Egenkapital  
  
34.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 156.185.000 65.172.000 66.867.000 53.492.000 19.980.000
Resultat: 31.221.000 -388.000 5.650.000 -5.033.000 -22.982.000
Egenkapital: 95.814.000 71.478.000 72.056.000 70.596.000 73.351.000
Regnskap for  Chrisma AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 156.185.000 65.172.000 66.867.000 53.492.000 19.980.000
Driftskostnader -122.665.000 -61.659.000 -56.963.000 -56.242.000 -43.567.000
Driftsresultat 33.520.000 3.514.000 9.903.000 -2.749.000 -23.586.000
Finansinntekter 3.311.000 48.000 33.000 20.000 3.037.000
Finanskostnader -5.610.000 -3.951.000 -4.286.000 -2.303.000 -2.433.000
Finans -2.299.000 -3.903.000 -4.253.000 -2.283.000 604.000
Resultat før skatt 31.221.000 -388.000 5.650.000 -5.033.000 -22.982.000
Skattekostnad -6.884.000 -190.000 -1.655.000 2.278.000 6.687.000
Årsresultat 24.336.000 -578.000 3.995.000 -2.755.000 -16.295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 113.824.000 123.370.000 120.125.000 125.401.000 128.511.000
Sum omløpsmidler 80.840.000 38.040.000 43.468.000 29.821.000 32.349.000
Sum eiendeler 194.664.000 161.410.000 163.593.000 155.222.000 160.860.000
Sum opptjent egenkapital 94.547.000 70.210.000 70.788.000 69.328.000 72.083.000
Sum egenkapital 95.814.000 71.478.000 72.056.000 70.596.000 73.351.000
Sum langsiktig gjeld 72.243.000 77.727.000 75.011.000 71.487.000 74.558.000
Sum kortsiktig gjeld 26.606.000 12.206.000 16.527.000 13.138.000 12.952.000
Sum gjeld og egenkapital 194.664.000 161.411.000 163.594.000 155.221.000 160.861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 156.185.000 65.172.000 66.867.000 53.492.000 20.117.000
Andre inntekter 0 0 -136.000
Driftsinntekter 156.185.000 65.172.000 66.867.000 53.492.000 19.980.000
Varekostnad -9.610.000 -4.772.000 -4.280.000 -4.936.000 -8.807.000
Lønninger -46.065.000 -20.861.000 -18.463.000 -16.748.000 -16.803.000
Avskrivning -8.374.000 -8.187.000 -7.394.000 -7.436.000 -3.162.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -58.616.000 -27.839.000 -26.826.000 -27.122.000 -14.795.000
Driftskostnader -122.665.000 -61.659.000 -56.963.000 -56.242.000 -43.567.000
Driftsresultat 33.520.000 3.514.000 9.903.000 -2.749.000 -23.586.000
Finansinntekter 3.311.000 48.000 33.000 20.000 3.037.000
Finanskostnader -5.610.000 -3.951.000 -4.286.000 -2.303.000 -2.433.000
Finans -2.299.000 -3.903.000 -4.253.000 -2.283.000 604.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.535.000 0 0
Årsresultat 24.336.000 -578.000 3.995.000 -2.755.000 -16.295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 192.000 310.000 372.000 435.000 803.000
Sum varige driftsmidler 113.064.000 121.470.000 117.225.000 120.700.000 128.411.000
Sum finansielle anleggsmidler 760.000 1.900.000 2.901.000 4.701.000 100.000
Sum anleggsmidler 113.824.000 123.370.000 120.125.000 125.401.000 128.511.000
Varebeholdning 3.875.000 0 0 0
Kundefordringer 158.000 12.097.000 1.000.000 19.807.000 2.308.000
Andre fordringer 9.342.000 6.206.000 6.179.000 1.747.000 3.009.000
Sum investeringer 500.000 500.000 500.000 0 4.601.000
Kasse, bank 66.786.000 19.173.000 35.789.000 8.267.000 22.432.000
Sum omløpsmidler 80.840.000 38.040.000 43.468.000 29.821.000 32.349.000
Sum eiendeler 194.664.000 161.410.000 163.593.000 155.222.000 160.860.000
Sum opptjent egenkapital 94.547.000 70.210.000 70.788.000 69.328.000 72.083.000
Sum egenkapital 95.814.000 71.478.000 72.056.000 70.596.000 73.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.068.000 25.428.000 26.354.000 24.699.000 26.978.000
Gjeld til kredittinstitutt 521.000 3.056.000 521.000 521.000 522.000
Sum langsiktig gjeld 72.243.000 77.727.000 75.011.000 71.487.000 74.558.000
Leverandørgjeld 13.394.000 990.000 520.000 3.863.000 6.381.000
Betalbar skatt 9.244.000 1.116.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.299.000 4.404.000 10.967.000 6.822.000 4.534.000
Utbytte -2.535.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.148.000 2.640.000 1.984.000 1.932.000 1.516.000
Sum kortsiktig gjeld 26.606.000 12.206.000 16.527.000 13.138.000 12.952.000
Sum gjeld og egenkapital 194.664.000 161.411.000 163.594.000 155.221.000 160.861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.234.000 25.834.000 26.941.000 16.683.000 19.397.000
Likviditetsgrad 1 3.0 3.1 2.6 2.3 2.5
Likviditetsgrad 2 2.9 3.1 2.6 2.3 2.5
Soliditet 49.2 44.3 4 45.5 45.6
Resultatgrad 21.5 5.4 14.8 -5.1
Rentedekningsgrad 6.0 0.9 2.3 -1.2 -9.7
Gjeldsgrad 1.0 1.3 1.3 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 18.9 2.2 6.1 -1.8 -12.8
Signatur
16.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex