Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Christiania Barnehaver AS
Juridisk navn:  Christiania Barnehaver AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67120220
Sundbakken 3 Sundbakken 3 Fax: 67120221
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 977545528
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/12/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.61%
Resultat  
  
125.81%
Egenkapital  
  
88.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 59.000 66.000 57.000 0 252.000
Resultat: 8.000 -31.000 -68.000 -87.000 68.000
Egenkapital: -1.000 -9.000 22.000 90.000 472.000
Regnskap for  Christiania Barnehaver AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 59.000 66.000 57.000 0 252.000
Driftskostnader -51.000 -97.000 -124.000 -86.000 -85.000
Driftsresultat 8.000 -31.000 -68.000 -87.000 168.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -100.000
Finans 0 0 -100.000
Resultat før skatt 8.000 -31.000 -68.000 -87.000 68.000
Skattekostnad 0 -296.000 -53.000
Årsresultat 8.000 -31.000 -68.000 -382.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 37.000 37.000 37.000 333.000
Sum omløpsmidler 123.000 31.000 97.000 53.000 134.000
Sum eiendeler 246.000 68.000 134.000 90.000 467.000
Sum opptjent egenkapital -101.000 -209.000 -178.000 -110.000 272.000
Sum egenkapital -1.000 -9.000 22.000 90.000 472.000
Sum langsiktig gjeld 188.000 75.000 45.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 2.000 67.000 1.000 -5.000
Sum gjeld og egenkapital 247.000 68.000 134.000 91.000 467.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 252.000
Andre inntekter 59.000 66.000 57.000 0 0
Driftsinntekter 59.000 66.000 57.000 0 252.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.000 -9.000 -3.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -97.000 -122.000 -77.000 -82.000
Driftskostnader -51.000 -97.000 -124.000 -86.000 -85.000
Driftsresultat 8.000 -31.000 -68.000 -87.000 168.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -100.000
Finans 0 0 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.000 -31.000 -68.000 -382.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 296.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum varige driftsmidler 100.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Sum anleggsmidler 123.000 37.000 37.000 37.000 333.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 64.000 2.000 0 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 59.000 29.000 97.000 51.000 123.000
Sum omløpsmidler 123.000 31.000 97.000 53.000 134.000
Sum eiendeler 246.000 68.000 134.000 90.000 467.000
Sum opptjent egenkapital -101.000 -209.000 -178.000 -110.000 272.000
Sum egenkapital -1.000 -9.000 22.000 90.000 472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 188.000 75.000 45.000 0 0
Leverandørgjeld 9.000 2.000 8.000 1.000 -5.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 60.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 2.000 67.000 1.000 -5.000
Sum gjeld og egenkapital 247.000 68.000 134.000 91.000 467.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 29.000 30.000 52.000 139.000
Likviditetsgrad 1 2.1 15.5 1.4 5 -26.8
Likviditetsgrad 2 2.1 15.5 1.4 5 -26.8
Soliditet -0.4 -13.2 16.4 98.9 101.1
Resultatgrad 13.6 -47.0 -119.3 66.7
Rentedekningsgrad 1.7
Gjeldsgrad -248.0 -8.6 5.1 0
Total kapitalrentabilitet 3.2 -45.6 -50.7 -95.6 3
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.06.2020
Styrets leder alene.
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex