Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Christie & Opsahl AS
Juridisk navn:  Christie & Opsahl AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71203100
Grandfjæra 22A Grandfjæra 22A Fax:
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 974353547
Aksjekapital: 1.350.000 NOK
Antall ansatte: 174
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.11%
Resultat  
  
56.23%
Egenkapital  
  
41.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 541.136.000 409.613.000 417.008.000 402.527.000 298.343.000
Resultat: 39.701.000 25.412.000 27.707.000 -34.254.000 2.580.000
Egenkapital: 51.302.000 36.177.000 27.856.000 21.582.000 18.688.000
Regnskap for  Christie & Opsahl AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 541.136.000 409.613.000 417.008.000 402.527.000 298.343.000
Driftskostnader -501.384.000 -386.104.000 -389.686.000 -436.729.000 -295.705.000
Driftsresultat 39.752.000 23.509.000 27.322.000 -34.203.000 2.637.000
Finansinntekter 108.000 2.093.000 600.000 242.000 290.000
Finanskostnader -158.000 -189.000 -214.000 -293.000 -348.000
Finans -50.000 1.904.000 386.000 -51.000 -58.000
Resultat før skatt 39.701.000 25.412.000 27.707.000 -34.254.000 2.580.000
Skattekostnad -8.746.000 -5.591.000 -6.098.000 7.748.000 -483.000
Årsresultat 30.955.000 19.821.000 21.609.000 -26.506.000 2.096.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.113.000 8.950.000 8.916.000 16.216.000 15.079.000
Sum omløpsmidler 248.489.000 158.488.000 129.578.000 127.594.000 111.848.000
Sum eiendeler 256.602.000 167.438.000 138.494.000 143.810.000 126.927.000
Sum opptjent egenkapital 29.255.000 14.130.000 5.809.000 0 14.963.000
Sum egenkapital 51.302.000 36.177.000 27.856.000 21.582.000 18.688.000
Sum langsiktig gjeld 8.966.000 10.421.000 6.208.000 6.066.000 10.626.000
Sum kortsiktig gjeld 196.333.000 120.840.000 104.429.000 116.163.000 97.614.000
Sum gjeld og egenkapital 256.601.000 167.438.000 138.493.000 143.811.000 126.928.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 541.005.000 409.471.000 415.408.000 402.488.000 298.295.000
Andre inntekter 131.000 143.000 1.600.000 39.000 48.000
Driftsinntekter 541.136.000 409.613.000 417.008.000 402.527.000 298.343.000
Varekostnad -357.028.000 -265.594.000 -286.615.000 -334.178.000 -196.452.000
Lønninger -94.928.000 -81.988.000 -73.992.000 -75.605.000 -69.665.000
Avskrivning -3.469.000 -3.079.000 -3.786.000 -4.550.000 -4.632.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -45.959.000 -35.443.000 -25.293.000 -22.396.000 -24.956.000
Driftskostnader -501.384.000 -386.104.000 -389.686.000 -436.729.000 -295.705.000
Driftsresultat 39.752.000 23.509.000 27.322.000 -34.203.000 2.637.000
Finansinntekter 108.000 2.093.000 600.000 242.000 290.000
Finanskostnader -158.000 -189.000 -214.000 -293.000 -348.000
Finans -50.000 1.904.000 386.000 -51.000 -58.000
Konsernbidrag -2.330.000 -11.500.000 -15.800.000 0 0
Utbytte -13.500.000 0 0 0
Årsresultat 30.955.000 19.821.000 21.609.000 -26.506.000 2.096.000
Balanse detaljer          
Goodwill 814.000 882.000 950.000 1.018.000 1.086.000
Sum Immatrielle midler 814.000 882.000 950.000 5.766.000 1.086.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 2.600.000 3.108.000 4.579.000 333.000 8.377.000
Driftsløsøre 4.425.000 3.694.000 3.062.000 10.015.000 5.602.000
Sum varige driftsmidler 7.025.000 6.802.000 7.640.000 10.349.000 13.978.000
Sum finansielle anleggsmidler 273.000 1.266.000 326.000 101.000 15.000
Sum anleggsmidler 8.113.000 8.950.000 8.916.000 16.216.000 15.079.000
Varebeholdning 6.115.000 0 0 0
Kundefordringer 59.989.000 43.190.000 42.240.000 60.050.000 61.499.000
Andre fordringer 18.054.000 758.000 69.081.000 7.635.000 1.473.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 58.706.000 47.235.000 18.257.000 3.795.000 13.638.000
Sum omløpsmidler 248.489.000 158.488.000 129.578.000 127.594.000 111.848.000
Sum eiendeler 256.602.000 167.438.000 138.494.000 143.810.000 126.927.000
Sum opptjent egenkapital 29.255.000 14.130.000 5.809.000 0 14.963.000
Sum egenkapital 51.302.000 36.177.000 27.856.000 21.582.000 18.688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.179.000 7.072.000 1.481.000 0 3.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 15.800.000 0 3.592.000
Sum langsiktig gjeld 8.966.000 10.421.000 6.208.000 6.066.000 10.626.000
Leverandørgjeld 55.522.000 27.081.000 34.077.000 55.274.000 52.085.000
Betalbar skatt 8.982.000 0 0 67.000
Skyldig offentlige avgifter 16.892.000 12.458.000 11.199.000 15.904.000 10.584.000
Utbytte -13.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.450.000 81.301.000 43.354.000 44.985.000 31.285.000
Sum kortsiktig gjeld 196.333.000 120.840.000 104.429.000 116.163.000 97.614.000
Sum gjeld og egenkapital 256.601.000 167.438.000 138.493.000 143.811.000 126.928.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.156.000 37.648.000 25.149.000 11.431.000 14.234.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1
Soliditet 20.0 21.6 20.1 1 14.7
Resultatgrad 7.3 5.7 6.6 -8.5 0.9
Rentedekningsgrad 251.6 124.4 127.7 -116.7 7.6
Gjeldsgrad 4.0 3.6 4 5.7 5.8
Total kapitalrentabilitet 15.5 15.3 20.2 -23.6 2.3
Signatur
25.07.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
3 AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
25.07.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex