Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Christie & Opsahl AS
Juridisk navn:  Christie & Opsahl AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71203100
Grandfjæra 22A Grandfjæra 22A Fax:
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 974353547
Aksjekapital: 1.350.000 NOK
Antall ansatte: 130
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.77%
Resultat  
  
-8.28%
Egenkapital  
  
29.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 409.613.000 417.008.000 402.527.000 298.343.000 351.942.000
Resultat: 25.412.000 27.707.000 -34.254.000 2.580.000 27.218.000
Egenkapital: 36.177.000 27.856.000 21.582.000 18.688.000 20.879.000
Regnskap for  Christie & Opsahl AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 409.613.000 417.008.000 402.527.000 298.343.000 351.942.000
Driftskostnader -386.104.000 -389.686.000 -436.729.000 -295.705.000 -325.601.000
Driftsresultat 23.509.000 27.322.000 -34.203.000 2.637.000 26.341.000
Finansinntekter 2.093.000 600.000 242.000 290.000 1.170.000
Finanskostnader -189.000 -214.000 -293.000 -348.000 -293.000
Finans 1.904.000 386.000 -51.000 -58.000 877.000
Resultat før skatt 25.412.000 27.707.000 -34.254.000 2.580.000 27.218.000
Skattekostnad -5.591.000 -6.098.000 7.748.000 -483.000 -6.707.000
Årsresultat 19.821.000 21.609.000 -26.506.000 2.096.000 20.511.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.950.000 8.916.000 16.216.000 15.079.000 17.207.000
Sum omløpsmidler 158.488.000 129.578.000 127.594.000 111.848.000 120.658.000
Sum eiendeler 167.438.000 138.494.000 143.810.000 126.927.000 137.865.000
Sum opptjent egenkapital 14.130.000 5.809.000 0 14.963.000 17.292.000
Sum egenkapital 36.177.000 27.856.000 21.582.000 18.688.000 20.879.000
Sum langsiktig gjeld 10.421.000 6.208.000 6.066.000 10.626.000 10.535.000
Sum kortsiktig gjeld 120.840.000 104.429.000 116.163.000 97.614.000 106.451.000
Sum gjeld og egenkapital 167.438.000 138.493.000 143.811.000 126.928.000 137.865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 409.471.000 415.408.000 402.488.000 298.295.000 351.148.000
Andre inntekter 143.000 1.600.000 39.000 48.000 794.000
Driftsinntekter 409.613.000 417.008.000 402.527.000 298.343.000 351.942.000
Varekostnad -265.594.000 -286.615.000 -334.178.000 -196.452.000 -225.968.000
Lønninger -81.988.000 -73.992.000 -75.605.000 -69.665.000 -74.085.000
Avskrivning -3.079.000 -3.786.000 -4.550.000 -4.632.000 -5.664.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.443.000 -25.293.000 -22.396.000 -24.956.000 -19.884.000
Driftskostnader -386.104.000 -389.686.000 -436.729.000 -295.705.000 -325.601.000
Driftsresultat 23.509.000 27.322.000 -34.203.000 2.637.000 26.341.000
Finansinntekter 2.093.000 600.000 242.000 290.000 1.170.000
Finanskostnader -189.000 -214.000 -293.000 -348.000 -293.000
Finans 1.904.000 386.000 -51.000 -58.000 877.000
Konsernbidrag -11.500.000 -15.800.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 19.821.000 21.609.000 -26.506.000 2.096.000 20.511.000
Balanse detaljer          
Goodwill 882.000 950.000 1.018.000 1.086.000 0
Sum Immatrielle midler 882.000 950.000 5.766.000 1.086.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.108.000 4.579.000 333.000 8.377.000 9.512.000
Driftsløsøre 3.694.000 3.062.000 10.015.000 5.602.000 5.224.000
Sum varige driftsmidler 6.802.000 7.640.000 10.349.000 13.978.000 14.736.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.266.000 326.000 101.000 15.000 2.470.000
Sum anleggsmidler 8.950.000 8.916.000 16.216.000 15.079.000 17.207.000
Varebeholdning 6.115.000 0 0 0 0
Kundefordringer 43.190.000 42.240.000 60.050.000 61.499.000 54.340.000
Andre fordringer 758.000 69.081.000 7.635.000 1.473.000 16.374.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 47.235.000 18.257.000 3.795.000 13.638.000 49.944.000
Sum omløpsmidler 158.488.000 129.578.000 127.594.000 111.848.000 120.658.000
Sum eiendeler 167.438.000 138.494.000 143.810.000 126.927.000 137.865.000
Sum opptjent egenkapital 14.130.000 5.809.000 0 14.963.000 17.292.000
Sum egenkapital 36.177.000 27.856.000 21.582.000 18.688.000 20.879.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.072.000 1.481.000 0 3.000.000 2.882.000
Gjeld til kredittinstitutt 15.800.000 0 3.592.000 0
Sum langsiktig gjeld 10.421.000 6.208.000 6.066.000 10.626.000 10.535.000
Leverandørgjeld 27.081.000 34.077.000 55.274.000 52.085.000 30.805.000
Betalbar skatt 0 0 67.000 1.330.000
Skyldig offentlige avgifter 12.458.000 11.199.000 15.904.000 10.584.000 11.187.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.301.000 43.354.000 44.985.000 31.285.000 63.129.000
Sum kortsiktig gjeld 120.840.000 104.429.000 116.163.000 97.614.000 106.451.000
Sum gjeld og egenkapital 167.438.000 138.493.000 143.811.000 126.928.000 137.865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.648.000 25.149.000 11.431.000 14.234.000 14.207.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
Soliditet 21.6 20.1 1 14.7 15.1
Resultatgrad 5.7 6.6 -8.5 0.9 7.5
Rentedekningsgrad 124.4 127.7 -116.7 7.6 89.9
Gjeldsgrad 3.6 4 5.7 5.8 5.6
Total kapitalrentabilitet 15.3 20.2 -23.6 2.3 2
Signatur
21.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
3 AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
21.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex