Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Chrome21 As
Juridisk navn:  Chrome21 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51603205
Ileveien 10 Ileveien 10 Fax: 51603201
4310 Hommersåk 4310 Hommersåk
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 970918639
Aksjekapital: 434.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.07%
Resultat  
  
-10.19%
Egenkapital  
  
26.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 129.000 205.000 520.000 457.000 327.000
Resultat: 1.128.000 1.256.000 371.000 345.000 188.000
Egenkapital: 4.249.000 3.369.000 2.131.000 1.841.000 1.576.000
Regnskap for  Chrome21 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 129.000 205.000 520.000 457.000 327.000
Driftskostnader -77.000 -70.000 -81.000 -49.000 -60.000
Driftsresultat 52.000 135.000 439.000 408.000 266.000
Finansinntekter 1.110.000 1.175.000 0 11.000 0
Finanskostnader -33.000 -54.000 -68.000 -74.000 -78.000
Finans 1.077.000 1.121.000 -68.000 -63.000 -78.000
Resultat før skatt 1.128.000 1.256.000 371.000 345.000 188.000
Skattekostnad -248.000 -18.000 -82.000 -79.000 -45.000
Årsresultat 880.000 1.238.000 290.000 265.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.254.000 4.254.000 3.654.000 3.654.000 3.655.000
Sum omløpsmidler 1.120.000 1.211.000 41.000 228.000 23.000
Sum eiendeler 5.374.000 5.465.000 3.695.000 3.882.000 3.678.000
Sum opptjent egenkapital 3.679.000 2.799.000 1.561.000 1.271.000 1.006.000
Sum egenkapital 4.249.000 3.369.000 2.131.000 1.841.000 1.576.000
Sum langsiktig gjeld 1.325.000 1.455.000 1.885.000 2.015.000
Sum kortsiktig gjeld 1.125.000 770.000 109.000 156.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 5.374.000 5.464.000 3.695.000 3.882.000 3.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 440.000 328.000 200.000
Andre inntekter 129.000 205.000 80.000 129.000 127.000
Driftsinntekter 129.000 205.000 520.000 457.000 327.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -70.000 -81.000 -49.000 -60.000
Driftskostnader -77.000 -70.000 -81.000 -49.000 -60.000
Driftsresultat 52.000 135.000 439.000 408.000 266.000
Finansinntekter 1.110.000 1.175.000 0 11.000 0
Finanskostnader -33.000 -54.000 -68.000 -74.000 -78.000
Finans 1.077.000 1.121.000 -68.000 -63.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 880.000 1.238.000 290.000 265.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.184.000 3.184.000 3.184.000 3.184.000 3.185.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.184.000 3.184.000 3.184.000 3.184.000 3.185.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.070.000 1.070.000 470.000 470.000 470.000
Sum anleggsmidler 4.254.000 4.254.000 3.654.000 3.654.000 3.655.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 200.000 0
Andre fordringer 13.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 35.000 28.000 28.000 23.000
Sum omløpsmidler 1.120.000 1.211.000 41.000 228.000 23.000
Sum eiendeler 5.374.000 5.465.000 3.695.000 3.882.000 3.678.000
Sum opptjent egenkapital 3.679.000 2.799.000 1.561.000 1.271.000 1.006.000
Sum egenkapital 4.249.000 3.369.000 2.131.000 1.841.000 1.576.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 24.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 1.325.000 1.455.000 1.885.000 2.015.000
Leverandørgjeld 2.000 3.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 248.000 18.000 82.000 79.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 45.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 153.000 19.000 6.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.125.000 770.000 109.000 156.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 5.374.000 5.464.000 3.695.000 3.882.000 3.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 441.000 -68.000 72.000 -64.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.6 0.4 1.5 0.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.6 0.4 1.5 0.3
Soliditet 79.1 61.7 57.7 47.4 42.8
Resultatgrad 40.3 65.9 84.4 89.3 81.3
Rentedekningsgrad 1.6 2.5 6.5 5.5 3.4
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.7 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 21.6 24.0 11.9 10.8 7.2
Signatur
06.01.2021
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.01.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex