Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Circadian Eyewear As
Juridisk navn:  Circadian Eyewear As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 161 Sentrumsvegen 41 Fax:
5480 Husnes 5460 Husnes
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 918759883
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
234.91%
Resultat  
  
113.64%
Egenkapital  
  
108.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 355.000 106.000 0
Resultat: 94.000 44.000 -11.000
Egenkapital: 125.000 60.000 24.000
Regnskap for  Circadian Eyewear As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 355.000 106.000 0
Driftskostnader -257.000 -62.000 -11.000
Driftsresultat 98.000 44.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans -4.000 0 0
Resultat før skatt 94.000 44.000 -11.000
Skattekostnad -21.000 -8.000 0
Årsresultat 73.000 36.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 0 6.000
Sum omløpsmidler 181.000 64.000 78.000
Sum eiendeler 196.000 64.000 84.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 36.000 0
Sum egenkapital 125.000 60.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 60.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 195.000 64.000 84.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 355.000 105.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 355.000 106.000 0
Varekostnad -79.000 -24.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -40.000 -11.000
Driftskostnader -257.000 -62.000 -11.000
Driftsresultat 98.000 44.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 73.000 36.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 6.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 0 6.000
Varebeholdning 80.000 46.000 44.000
Kundefordringer 2.000 0 0
Andre fordringer 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.000 15.000 33.000
Sum omløpsmidler 181.000 64.000 78.000
Sum eiendeler 196.000 64.000 84.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 36.000 0
Sum egenkapital 125.000 60.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 60.000
Leverandørgjeld -2.000 -4.000 0
Betalbar skatt 20.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 195.000 64.000 84.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 60.000 78.000
Likviditetsgrad 1 2.6 16
Likviditetsgrad 2 1.4 4.5 0
Soliditet 64.1 93.8 28.6
Resultatgrad 27.6 41.5
Rentedekningsgrad 24.5
Gjeldsgrad 0.6 0.1 2.5
Total kapitalrentabilitet 50.3 68.8 -13.1
Signatur
07.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
27.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex