Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
City Of Friends Amusement And Adventure Park Scandinavia As
Juridisk navn:  City Of Friends Amusement And Adventure Park Scandinavia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Snekkerplassen 30 Snekkerplassen 30 Fax:
5106 Øvre Ervik 5106 Øvre Ervik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993308129
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
66.67%
Egenkapital  
  
-5.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -23.000 -69.000 -55.000 -52.000 -47.000
Egenkapital: -470.000 -447.000 -378.000 -323.000 -271.000
Regnskap for  City Of Friends Amusement And Adventure Park Scandinavia As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -29.000 -19.000 -18.000 -16.000
Driftsresultat -23.000 -29.000 -19.000 -18.000 -16.000
Finansinntekter 0 11.000 9.000 9.000 7.000
Finanskostnader 0 -51.000 -46.000 -42.000 -38.000
Finans 0 -40.000 -37.000 -33.000 -31.000
Resultat før skatt -23.000 -69.000 -55.000 -52.000 -47.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 -69.000 -55.000 -52.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 352.000 317.000 286.000 277.000 269.000
Sum omløpsmidler 20.000 11.000 14.000 33.000 50.000
Sum eiendeler 372.000 328.000 300.000 310.000 319.000
Sum opptjent egenkapital -570.000 -547.000 -478.000 -423.000 -371.000
Sum egenkapital -470.000 -447.000 -378.000 -323.000 -271.000
Sum langsiktig gjeld 838.000 768.000 677.000 632.000 589.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 372.000 328.000 300.000 310.000 319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -29.000 -19.000 -18.000 -16.000
Driftskostnader -23.000 -29.000 -19.000 -18.000 -16.000
Driftsresultat -23.000 -29.000 -19.000 -18.000 -16.000
Finansinntekter 0 11.000 9.000 9.000 7.000
Finanskostnader 0 -51.000 -46.000 -42.000 -38.000
Finans 0 -40.000 -37.000 -33.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 -69.000 -55.000 -52.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 202.000 167.000 136.000 127.000 119.000
Sum anleggsmidler 352.000 317.000 286.000 277.000 269.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 11.000 14.000 33.000 50.000
Sum omløpsmidler 20.000 11.000 14.000 33.000 50.000
Sum eiendeler 372.000 328.000 300.000 310.000 319.000
Sum opptjent egenkapital -570.000 -547.000 -478.000 -423.000 -371.000
Sum egenkapital -470.000 -447.000 -378.000 -323.000 -271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 838.000 768.000 677.000 632.000 589.000
Leverandørgjeld 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 372.000 328.000 300.000 310.000 319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 4.000 13.000 32.000 49.000
Likviditetsgrad 1 5 1.6 1 3 50.0
Likviditetsgrad 2 5 1.6 1 3 50.1
Soliditet -126.3 -136.3 -104.2 -85.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.4 -0.4 -0.2
Gjeldsgrad -1.8 -1.7 -1.8 -2.2
Total kapitalrentabilitet -6.2 -5.5 -3.3 -2.9 -2.8
Signatur
06.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex