Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
City Of Friends As
Juridisk navn:  City Of Friends As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55254130
3. etasje Eidsvågveien 150 3. etasje Eidsvågveien 150 Fax: 55254131
5105 Eidsvåg I Åsane 5105 Eidsvåg I Åsane
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993028789
Aksjekapital: 78.756.937 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/25/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.64%
Resultat  
  
-20.2%
Egenkapital  
  
-100.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.800.000 2.321.000 10.217.000 8.322.000 4.937.000
Resultat: -1.464.000 -1.218.000 582.000 -1.252.000 -7.441.000
Egenkapital: -10.000 1.454.000 -8.516.000 -9.098.000 -7.846.000
Regnskap for  City Of Friends As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.800.000 2.321.000 10.217.000 8.322.000 4.937.000
Driftskostnader -4.207.000 -3.525.000 -9.621.000 -9.054.000 -12.023.000
Driftsresultat -1.407.000 -1.204.000 596.000 -732.000 -7.085.000
Finansinntekter 8.000 12.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader -65.000 -26.000 -15.000 -519.000 -358.000
Finans -57.000 -14.000 -14.000 -519.000 -356.000
Resultat før skatt -1.464.000 -1.218.000 582.000 -1.252.000 -7.441.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.464.000 -1.218.000 582.000 -1.252.000 -7.441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 751.000 1.117.000 1.357.000 738.000 891.000
Sum omløpsmidler 1.495.000 1.526.000 2.008.000 3.579.000 1.160.000
Sum eiendeler 2.246.000 2.643.000 3.365.000 4.317.000 2.051.000
Sum opptjent egenkapital -78.767.000 -77.303.000 -76.085.000 -76.667.000 -75.415.000
Sum egenkapital -10.000 1.454.000 -8.516.000 -9.098.000 -7.846.000
Sum langsiktig gjeld 1.731.000 680.000 10.565.000 9.991.000 8.105.000
Sum kortsiktig gjeld 525.000 509.000 1.316.000 3.423.000 1.792.000
Sum gjeld og egenkapital 2.246.000 2.643.000 3.365.000 4.316.000 2.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.618.000 2.029.000 10.217.000 8.322.000 4.937.000
Andre inntekter 182.000 291.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.800.000 2.321.000 10.217.000 8.322.000 4.937.000
Varekostnad -645.000 -585.000 -4.975.000 -3.937.000 -3.438.000
Lønninger -922.000 -769.000 -1.053.000 -2.017.000 -2.029.000
Avskrivning -366.000 -442.000 -467.000 -366.000 -2.658.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.274.000 -1.729.000 -3.126.000 -2.734.000 -3.898.000
Driftskostnader -4.207.000 -3.525.000 -9.621.000 -9.054.000 -12.023.000
Driftsresultat -1.407.000 -1.204.000 596.000 -732.000 -7.085.000
Finansinntekter 8.000 12.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader -65.000 -26.000 -15.000 -519.000 -358.000
Finans -57.000 -14.000 -14.000 -519.000 -356.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.464.000 -1.218.000 582.000 -1.252.000 -7.441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 465.000 730.000 1.101.000 738.000 834.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 286.000 387.000 256.000 0 9.000
Sum varige driftsmidler 286.000 387.000 256.000 0 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 48.000
Sum anleggsmidler 751.000 1.117.000 1.357.000 738.000 891.000
Varebeholdning 913.000 742.000 861.000 577.000 652.000
Kundefordringer 348.000 233.000 565.000 2.427.000 175.000
Andre fordringer 37.000 145.000 123.000 181.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 197.000 405.000 459.000 395.000 235.000
Sum omløpsmidler 1.495.000 1.526.000 2.008.000 3.579.000 1.160.000
Sum eiendeler 2.246.000 2.643.000 3.365.000 4.317.000 2.051.000
Sum opptjent egenkapital -78.767.000 -77.303.000 -76.085.000 -76.667.000 -75.415.000
Sum egenkapital -10.000 1.454.000 -8.516.000 -9.098.000 -7.846.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.731.000 680.000 10.565.000 9.991.000 8.105.000
Leverandørgjeld 287.000 228.000 530.000 391.000 618.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 84.000 68.000 177.000 149.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188.000 197.000 718.000 2.855.000 1.024.000
Sum kortsiktig gjeld 525.000 509.000 1.316.000 3.423.000 1.792.000
Sum gjeld og egenkapital 2.246.000 2.643.000 3.365.000 4.316.000 2.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 970.000 1.017.000 692.000 156.000 -632.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.0 1.5 1 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 0.9 0.9 0.3
Soliditet -0.4 55.0 -253.1 -210.8 -382.5
Resultatgrad -50.3 -51.9 5.8 -8.8 -143.5
Rentedekningsgrad -21.6 -46.3 39.7 -1.4 -19.8
Gjeldsgrad -225.6 0.8 -1.4 -1.5 -1.3
Total kapitalrentabilitet -62.3 -45.1 17.7 -345.3
Signatur
04.07.2022
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex