Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Clairewater Invest AS
Juridisk navn:  Clairewater Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67540203
Forneburingen 205B Forneburingen 205B Fax: 67540244
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 979484178
Aksjekapital: 134.497 NOK
Etableringsdato: 12/17/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Formue Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
1956%
Resultat  
  
219.26%
Egenkapital  
  
1.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.028.000 50.000 79.000 1.134.000 377.000
Resultat: 613.000 -514.000 -78.000 1.005.000 179.000
Egenkapital: 10.246.000 10.047.000 11.343.000 12.659.000 12.404.000
Regnskap for  Clairewater Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.028.000 50.000 79.000 1.134.000 377.000
Driftskostnader -302.000 -563.000 -165.000 -153.000 -224.000
Driftsresultat 726.000 -514.000 -86.000 981.000 153.000
Finansinntekter 2.000 5.000 9.000 26.000 30.000
Finanskostnader -115.000 -4.000 0 -2.000 -3.000
Finans -113.000 1.000 9.000 24.000 27.000
Resultat før skatt 613.000 -514.000 -78.000 1.005.000 179.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 613.000 -514.000 -78.000 1.005.000 179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 156.000 270.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.931.000 10.788.000 12.050.000 12.835.000 12.938.000
Sum eiendeler 11.087.000 11.058.000 12.050.000 12.835.000 12.938.000
Sum opptjent egenkapital 10.111.000 9.913.000 11.209.000 11.287.000 10.282.000
Sum egenkapital 10.246.000 10.047.000 11.343.000 12.659.000 12.404.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 841.000 1.011.000 707.000 176.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 11.086.000 11.058.000 12.050.000 12.835.000 12.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 50.000 79.000 174.000 116.000
Andre inntekter 1.018.000 0 0 960.000 261.000
Driftsinntekter 1.028.000 50.000 79.000 1.134.000 377.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -173.000 -190.000 -49.000 -41.000 -126.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -373.000 -116.000 -112.000 -98.000
Driftskostnader -302.000 -563.000 -165.000 -153.000 -224.000
Driftsresultat 726.000 -514.000 -86.000 981.000 153.000
Finansinntekter 2.000 5.000 9.000 26.000 30.000
Finanskostnader -115.000 -4.000 0 -2.000 -3.000
Finans -113.000 1.000 9.000 24.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -414.000 -783.000 -638.000 0 0
Årsresultat 613.000 -514.000 -78.000 1.005.000 179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 156.000 270.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 156.000 270.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 105.000 95.000 107.000 112.000 107.000
Sum investeringer 10.215.000 10.238.000 11.267.000 11.094.000 9.517.000
Kasse, bank 611.000 455.000 676.000 1.630.000 3.314.000
Sum omløpsmidler 10.931.000 10.788.000 12.050.000 12.835.000 12.938.000
Sum eiendeler 11.087.000 11.058.000 12.050.000 12.835.000 12.938.000
Sum opptjent egenkapital 10.111.000 9.913.000 11.209.000 11.287.000 10.282.000
Sum egenkapital 10.246.000 10.047.000 11.343.000 12.659.000 12.404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 7.000 0 11.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 3.000 7.000 2.000 18.000
Utbytte -414.000 -783.000 -638.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 312.000 219.000 62.000 163.000 491.000
Sum kortsiktig gjeld 841.000 1.011.000 707.000 176.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 11.086.000 11.058.000 12.050.000 12.835.000 12.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.090.000 9.777.000 11.343.000 12.659.000 12.404.000
Likviditetsgrad 1 13.0 10.7 1 72.9 24.2
Likviditetsgrad 2 13.0 10.7 1 72.9 24.2
Soliditet 92.4 90.9 94.1 98.6 95.9
Resultatgrad 70.6 -108.9 86.5 40.6
Rentedekningsgrad 6.3 -128.5 490.5 5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 6.6 -4.6 -0.6 7.8 1.4
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex