Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cm Bygg Estnor As
Juridisk navn:  Cm Bygg Estnor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
3539 Flå 3539 Flå
Fylke: Kommune:
Viken Flå
Org.nr: 822821812
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/14/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 814.000
Resultat: 87.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Cm Bygg Estnor As
Resultat 2019
Driftsinntekter 814.000
Driftskostnader -727.000
Driftsresultat 87.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 87.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000
Sum omløpsmidler 145.000
Sum eiendeler 277.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 159.000
Sum gjeld og egenkapital 189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 814.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 814.000
Varekostnad -200.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -527.000
Driftskostnader -727.000
Driftsresultat 87.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 122.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000
Sum anleggsmidler 132.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer -4.000
Andre fordringer 150.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 145.000
Sum eiendeler 277.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 60.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000
Sum gjeld og egenkapital 189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 15.9
Resultatgrad 10.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.3
Total kapitalrentabilitet 4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex