Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cnc Teknikk AS
Juridisk navn:  Cnc Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22106630
Idrettsveien 19D Idrettsveien 19D Fax: 22106710
1087 Oslo 1087 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 862946162
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Nitschke Consult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.72%
Resultat  
  
-35.44%
Egenkapital  
  
8.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.470.000 3.176.000 2.360.000 2.849.000 3.021.000
Resultat: 878.000 1.360.000 147.000 740.000 683.000
Egenkapital: 7.090.000 6.507.000 5.848.000 5.843.000 5.354.000
Regnskap for  Cnc Teknikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.470.000 3.176.000 2.360.000 2.849.000 3.021.000
Driftskostnader -1.245.000 -2.394.000 -2.196.000 -2.466.000 -2.507.000
Driftsresultat 225.000 781.000 165.000 383.000 514.000
Finansinntekter 686.000 611.000 2.000 362.000 192.000
Finanskostnader -33.000 -32.000 -21.000 -5.000 -22.000
Finans 653.000 579.000 -19.000 357.000 170.000
Resultat før skatt 878.000 1.360.000 147.000 740.000 683.000
Skattekostnad -94.000 -202.000 -42.000 -100.000 -134.000
Årsresultat 784.000 1.158.000 105.000 639.000 549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.830.000 7.583.000 6.230.000 6.404.000 6.123.000
Sum eiendeler 7.830.000 7.583.000 6.230.000 6.404.000 6.123.000
Sum opptjent egenkapital 6.990.000 6.407.000 5.748.000 5.743.000 5.254.000
Sum egenkapital 7.090.000 6.507.000 5.848.000 5.843.000 5.354.000
Sum langsiktig gjeld 44.000 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 696.000 1.073.000 382.000 561.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 7.830.000 7.584.000 6.230.000 6.404.000 6.122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.470.000 3.176.000 2.360.000 2.849.000 3.021.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.470.000 3.176.000 2.360.000 2.849.000 3.021.000
Varekostnad -462.000 -1.377.000 -881.000 -1.121.000 -1.229.000
Lønninger -455.000 -590.000 -867.000 -915.000 -844.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -328.000 -427.000 -448.000 -430.000 -434.000
Driftskostnader -1.245.000 -2.394.000 -2.196.000 -2.466.000 -2.507.000
Driftsresultat 225.000 781.000 165.000 383.000 514.000
Finansinntekter 686.000 611.000 2.000 362.000 192.000
Finanskostnader -33.000 -32.000 -21.000 -5.000 -22.000
Finans 653.000 579.000 -19.000 357.000 170.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -500.000 -100.000 -150.000 -250.000
Årsresultat 784.000 1.158.000 105.000 639.000 549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 41.000 41.000
Kundefordringer 167.000 862.000 198.000 205.000 257.000
Andre fordringer 10.000 803.000 766.000 571.000 6.000
Sum investeringer 6.166.000 5.016.000 4.553.000 4.627.000 4.288.000
Kasse, bank 1.487.000 903.000 714.000 961.000 1.530.000
Sum omløpsmidler 7.830.000 7.583.000 6.230.000 6.404.000 6.123.000
Sum eiendeler 7.830.000 7.583.000 6.230.000 6.404.000 6.123.000
Sum opptjent egenkapital 6.990.000 6.407.000 5.748.000 5.743.000 5.254.000
Sum egenkapital 7.090.000 6.507.000 5.848.000 5.843.000 5.354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.000 4.000 0 0 0
Leverandørgjeld 57.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 55.000 197.000 42.000 100.000 134.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 229.000 111.000 199.000 139.000
Utbytte -200.000 -500.000 -100.000 -150.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 248.000 146.000 129.000 112.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 696.000 1.073.000 382.000 561.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 7.830.000 7.584.000 6.230.000 6.404.000 6.122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.134.000 6.510.000 5.848.000 5.843.000 5.355.000
Likviditetsgrad 1 11.3 7.1 16.3 11.4 8
Likviditetsgrad 2 11.3 7.1 16.3 11.3 7.9
Soliditet 90.5 85.8 93.9 91.2 87.5
Resultatgrad 15.3 24.6 7 13.4 1
Rentedekningsgrad 6.8 24.4 7.9 76.6 23.4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 11.6 18.4 2.7 11.6 11.5
Signatur
01.11.2021
DET SAMLEDE STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex