Comet Sport Lillestrøm As
Juridisk navn:  Comet Sport Lillestrøm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63811040
Storgata 1 Storgata 1 Fax: 63815387
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 875256572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 8/22/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Langseth Revisjon AS
Regnskapsfører: Control C As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.05%
Resultat  
  
39.35%
Egenkapital  
  
27.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.987.000 22.525.000 22.591.000 22.999.000 19.474.000
Resultat: 2.022.000 1.451.000 1.604.000 2.093.000 1.343.000
Egenkapital: 7.156.000 5.611.000 5.280.000 4.846.000 4.256.000
Regnskap for  Comet Sport Lillestrøm As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.987.000 22.525.000 22.591.000 22.999.000 19.474.000
Driftskostnader -20.910.000 -21.018.000 -20.920.000 -20.853.000 -18.031.000
Driftsresultat 2.076.000 1.507.000 1.671.000 2.146.000 1.444.000
Finansinntekter 41.000 38.000 45.000 59.000 53.000
Finanskostnader -96.000 -93.000 -112.000 -111.000 -155.000
Finans -55.000 -55.000 -67.000 -52.000 -102.000
Resultat før skatt 2.022.000 1.451.000 1.604.000 2.093.000 1.343.000
Skattekostnad -477.000 -320.000 -370.000 -504.000 -356.000
Årsresultat 1.545.000 1.132.000 1.234.000 1.590.000 987.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 327.000 313.000 290.000 268.000 268.000
Sum omløpsmidler 9.941.000 9.289.000 9.087.000 9.247.000 7.986.000
Sum eiendeler 10.268.000 9.602.000 9.377.000 9.515.000 8.254.000
Sum opptjent egenkapital 7.056.000 5.511.000 5.180.000 4.746.000 4.156.000
Sum egenkapital 7.156.000 5.611.000 5.280.000 4.846.000 4.256.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 134.000 328.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 3.113.000 3.991.000 3.963.000 4.341.000 3.488.000
Sum gjeld og egenkapital 10.269.000 9.602.000 9.377.000 9.515.000 8.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.980.000 22.525.000 22.591.000 22.999.000 19.474.000
Andre inntekter 7.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.987.000 22.525.000 22.591.000 22.999.000 19.474.000
Varekostnad -12.749.000 -13.626.000 -13.055.000 -13.512.000 -11.283.000
Lønninger -5.228.000 -4.925.000 -5.238.000 -4.996.000 -4.383.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.933.000 -2.467.000 -2.627.000 -2.345.000 -2.365.000
Driftskostnader -20.910.000 -21.018.000 -20.920.000 -20.853.000 -18.031.000
Driftsresultat 2.076.000 1.507.000 1.671.000 2.146.000 1.444.000
Finansinntekter 41.000 38.000 45.000 59.000 53.000
Finanskostnader -96.000 -93.000 -112.000 -111.000 -155.000
Finans -55.000 -55.000 -67.000 -52.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -800.000 -800.000 -1.000.000 -800.000
Årsresultat 1.545.000 1.132.000 1.234.000 1.590.000 987.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 327.000 313.000 290.000 268.000 268.000
Sum anleggsmidler 327.000 313.000 290.000 268.000 268.000
Varebeholdning 5.960.000 5.960.000 6.089.000 5.560.000 5.148.000
Kundefordringer 1.814.000 2.296.000 1.633.000 1.775.000 1.234.000
Andre fordringer 3.000 70.000 42.000 6.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.164.000 964.000 1.324.000 1.906.000 1.564.000
Sum omløpsmidler 9.941.000 9.289.000 9.087.000 9.247.000 7.986.000
Sum eiendeler 10.268.000 9.602.000 9.377.000 9.515.000 8.254.000
Sum opptjent egenkapital 7.056.000 5.511.000 5.180.000 4.746.000 4.156.000
Sum egenkapital 7.156.000 5.611.000 5.280.000 4.846.000 4.256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 134.000 328.000 510.000
Leverandørgjeld 406.000 679.000 687.000 597.000 165.000
Betalbar skatt 477.000 320.000 370.000 504.000 356.000
Skyldig offentlige avgifter 727.000 945.000 780.000 838.000 786.000
Utbytte 0 -800.000 -800.000 -1.000.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.503.000 1.248.000 1.326.000 1.402.000 1.381.000
Sum kortsiktig gjeld 3.113.000 3.991.000 3.963.000 4.341.000 3.488.000
Sum gjeld og egenkapital 10.269.000 9.602.000 9.377.000 9.515.000 8.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.828.000 5.298.000 5.124.000 4.906.000 4.498.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.3 2.3 2.1 2.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.8 0.8 0.8 0.9
Soliditet 69.7 58.4 56.3 50.9 51.6
Resultatgrad 9 6.7 7.4 9.3 7.4
Rentedekningsgrad 21.6 16.2 14.9 19.3 9.7
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.8 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 20.6 16.1 18.3 23.2 18.1
Signatur
02.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2021
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex