Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Comfort-Kjeden AS
Juridisk navn:  Comfort-Kjeden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66933200
Postboks 6570 Etterstad Innspurten 9 Fax: 23039561
0607 Oslo 663 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930279188
Aksjekapital: 552.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.99%
Resultat  
  
22.51%
Egenkapital  
  
-4.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 59.992.000 61.208.000 64.478.000 50.187.000 46.842.000
Resultat: 1.774.000 1.448.000 109.000 535.000 159.000
Egenkapital: 4.533.000 4.752.000 6.749.000 6.640.000 6.099.000
Regnskap for  Comfort-Kjeden AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 59.992.000 61.208.000 64.478.000 50.187.000 46.842.000
Driftskostnader -58.245.000 -59.825.000 -64.840.000 -49.812.000 -47.054.000
Driftsresultat 1.747.000 1.384.000 -361.000 375.000 -212.000
Finansinntekter 41.000 76.000 575.000 242.000 470.000
Finanskostnader -14.000 -12.000 -104.000 -82.000 -99.000
Finans 27.000 64.000 471.000 160.000 371.000
Resultat før skatt 1.774.000 1.448.000 109.000 535.000 159.000
Skattekostnad -441.000 -318.000 0 0 0
Årsresultat 1.333.000 1.130.000 109.000 535.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.426.000 2.396.000 3.500.000 1.486.000
Sum omløpsmidler 11.819.000 12.426.000 15.954.000 15.800.000 10.293.000
Sum eiendeler 11.819.000 13.852.000 18.350.000 19.300.000 11.779.000
Sum opptjent egenkapital 3.981.000 4.266.000 6.263.000 6.154.000 5.619.000
Sum egenkapital 4.533.000 4.752.000 6.749.000 6.640.000 6.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.286.000 9.100.000 11.601.000 12.660.000 5.680.000
Sum gjeld og egenkapital 11.819.000 13.852.000 18.350.000 19.300.000 11.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.992.000 61.208.000 64.478.000 50.187.000 46.842.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 59.992.000 61.208.000 64.478.000 50.187.000 46.842.000
Varekostnad -34.876.000 -36.043.000 -31.699.000 -28.403.000
Lønninger -10.525.000 -10.822.000 -13.325.000 -11.109.000 -11.210.000
Avskrivning -770.000 -1.188.000 -1.066.000 -446.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.950.000 -12.939.000 -14.406.000 -6.558.000 -7.402.000
Driftskostnader -58.245.000 -59.825.000 -64.840.000 -49.812.000 -47.054.000
Driftsresultat 1.747.000 1.384.000 -361.000 375.000 -212.000
Finansinntekter 41.000 76.000 575.000 242.000 470.000
Finanskostnader -14.000 -12.000 -104.000 -82.000 -99.000
Finans 27.000 64.000 471.000 160.000 371.000
Konsernbidrag -1.563.000 -3.127.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.333.000 1.130.000 109.000 535.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.426.000 2.396.000 2.686.000 686.000
Sum varige driftsmidler 1.426.000 2.396.000 2.686.000 686.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 814.000 800.000
Sum anleggsmidler 1.426.000 2.396.000 3.500.000 1.486.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 57.000 438.000 9.436.000 0 0
Andre fordringer 2.330.000 1.002.000 4.314.000 2.564.000 3.033.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.432.000 10.986.000 2.204.000 13.237.000 7.260.000
Sum omløpsmidler 11.819.000 12.426.000 15.954.000 15.800.000 10.293.000
Sum eiendeler 11.819.000 13.852.000 18.350.000 19.300.000 11.779.000
Sum opptjent egenkapital 3.981.000 4.266.000 6.263.000 6.154.000 5.619.000
Sum egenkapital 4.533.000 4.752.000 6.749.000 6.640.000 6.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.557.000 2.584.000 9.007.000 6.875.000 3.188.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.909.000 2.068.000 1.235.000 1.015.000 975.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.820.000 4.448.000 1.358.000 4.769.000 1.517.000
Sum kortsiktig gjeld 7.286.000 9.100.000 11.601.000 12.660.000 5.680.000
Sum gjeld og egenkapital 11.819.000 13.852.000 18.350.000 19.300.000 11.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.533.000 3.326.000 4.353.000 3.140.000 4.613.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.4 1.2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.4 1.2 1.8
Soliditet 38.4 34.3 36.8 34.4 51.8
Resultatgrad 2.9 2.3 -0.6 0.7 -0.5
Rentedekningsgrad 124.8 115.3 -3.5 4.6 -2.1
Gjeldsgrad 1.6 1.9 1.7 1.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 15.1 10.5 1.2 3.2 2.2
Signatur
19.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex