Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Comfort Hotel Børsparken
Juridisk navn:  Comfort Hotel Børsparken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22471717
Tollbugata 4 Tollbugata 4 Fax: 22471718
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974691361
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 6/21/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.06%
Resultat  
  
-272.57%
Egenkapital  
  
72.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.302.000 66.704.000 73.109.000 68.653.000 61.845.000
Resultat: -11.512.000 6.671.000 7.956.000 5.216.000 3.265.000
Egenkapital: 19.444.000 11.284.000 102.000 139.000 647.000
Regnskap for  Comfort Hotel Børsparken
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.302.000 66.704.000 73.109.000 68.653.000 61.845.000
Driftskostnader -32.495.000 -59.833.000 -64.924.000 -63.130.000 -58.306.000
Driftsresultat -11.193.000 6.871.000 8.185.000 5.522.000 3.539.000
Finansinntekter 26.000 74.000 53.000 15.000 29.000
Finanskostnader -343.000 -274.000 -281.000 -322.000 -302.000
Finans -317.000 -200.000 -228.000 -307.000 -273.000
Resultat før skatt -11.512.000 6.671.000 7.956.000 5.216.000 3.265.000
Skattekostnad 2.532.000 -1.470.000 -1.884.000 -1.272.000 -783.000
Årsresultat -8.979.000 5.201.000 6.072.000 3.944.000 2.482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.176.000 2.466.000 3.369.000 4.668.000 6.641.000
Sum omløpsmidler 26.396.000 21.075.000 13.147.000 8.607.000 3.097.000
Sum eiendeler 28.572.000 23.541.000 16.516.000 13.275.000 9.738.000
Sum opptjent egenkapital -11.060.000 -2.081.000 -2.163.000 -1.475.000 -967.000
Sum egenkapital 19.444.000 11.284.000 102.000 139.000 647.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.129.000 12.257.000 16.414.000 13.136.000 9.090.000
Sum gjeld og egenkapital 28.572.000 23.540.000 16.515.000 13.275.000 9.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 21.302.000 66.704.000 73.109.000 68.653.000 61.845.000
Driftsinntekter 21.302.000 66.704.000 73.109.000 68.653.000 61.845.000
Varekostnad -906.000 -4.154.000 -4.232.000 -3.925.000 -3.901.000
Lønninger -4.316.000 -14.642.000 -15.933.000 -16.742.000 -15.131.000
Avskrivning -802.000 -1.284.000 -1.994.000 -2.247.000 -3.156.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.471.000 -39.753.000 -42.765.000 -40.216.000 -36.118.000
Driftskostnader -32.495.000 -59.833.000 -64.924.000 -63.130.000 -58.306.000
Driftsresultat -11.193.000 6.871.000 8.185.000 5.522.000 3.539.000
Finansinntekter 26.000 74.000 53.000 15.000 29.000
Finanskostnader -343.000 -274.000 -281.000 -322.000 -302.000
Finans -317.000 -200.000 -228.000 -307.000 -273.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.979.000 5.201.000 6.072.000 3.944.000 2.482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 375.000 432.000 458.000 323.000 189.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.801.000 2.034.000 2.911.000 4.345.000 6.452.000
Sum varige driftsmidler 1.801.000 2.034.000 2.911.000 4.345.000 6.452.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.176.000 2.466.000 3.369.000 4.668.000 6.641.000
Varebeholdning 126.000 43.000 77.000 15.000
Kundefordringer 6.000 1.447.000 3.076.000 2.952.000 1.586.000
Andre fordringer 26.387.000 19.488.000 9.999.000 5.504.000 1.437.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 14.000 29.000 74.000 59.000
Sum omløpsmidler 26.396.000 21.075.000 13.147.000 8.607.000 3.097.000
Sum eiendeler 28.572.000 23.541.000 16.516.000 13.275.000 9.738.000
Sum opptjent egenkapital -11.060.000 -2.081.000 -2.163.000 -1.475.000 -967.000
Sum egenkapital 19.444.000 11.284.000 102.000 139.000 647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 326.000 1.425.000 1.393.000 1.809.000 1.394.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 570.000 708.000 692.000 667.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.747.000 10.262.000 14.313.000 10.635.000 7.030.000
Sum kortsiktig gjeld 9.129.000 12.257.000 16.414.000 13.136.000 9.090.000
Sum gjeld og egenkapital 28.572.000 23.540.000 16.515.000 13.275.000 9.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.267.000 8.818.000 -3.267.000 -4.529.000 -5.993.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.7 0.8 0.7 0.3
Likviditetsgrad 2 2.9 1.7 0.8 0.6 0.3
Soliditet 68.1 47.9 0.6 1 6.6
Resultatgrad -52.5 10.3 11.2 8 5.7
Rentedekningsgrad -32.6 25.1 29.1 17.1 11.7
Gjeldsgrad 0.5 1.1 160.9 94.5 1
Total kapitalrentabilitet -39.1 29.5 49.9 41.7 36.6
Signatur
19.02.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex