Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Comfort Hotel Holberg AS
Juridisk navn:  Comfort Hotel Holberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55304200
Strandgaten 190 Strandgaten 190 Fax: 55231820
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 960521390
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 1/25/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.27%
Resultat  
  
-357.72%
Egenkapital  
  
1767.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.404.000 30.976.000 30.227.000 29.553.000 27.185.000
Resultat: -6.669.000 -1.457.000 -2.107.000 -2.205.000 1.368.000
Egenkapital: 9.131.000 489.000 519.000 481.000 1.884.000
Regnskap for  Comfort Hotel Holberg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.404.000 30.976.000 30.227.000 29.553.000 27.185.000
Driftskostnader -21.706.000 -32.074.000 -31.995.000 -31.512.000 -25.792.000
Driftsresultat -6.302.000 -1.098.000 -1.767.000 -1.959.000 1.393.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 7.000 46.000
Finanskostnader -368.000 -360.000 -346.000 -254.000 -72.000
Finans -367.000 -359.000 -340.000 -247.000 -26.000
Resultat før skatt -6.669.000 -1.457.000 -2.107.000 -2.205.000 1.368.000
Skattekostnad 1.453.000 315.000 481.000 525.000 -331.000
Årsresultat -5.216.000 -1.142.000 -1.626.000 -1.681.000 1.036.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.318.000 7.867.000 9.166.000 10.391.000 3.726.000
Sum omløpsmidler 21.024.000 2.267.000 3.026.000 4.131.000 3.631.000
Sum eiendeler 27.342.000 10.134.000 12.192.000 14.522.000 7.357.000
Sum opptjent egenkapital -10.081.000 -4.865.000 -3.723.000 -2.097.000 1.584.000
Sum egenkapital 9.131.000 489.000 519.000 481.000 1.884.000
Sum langsiktig gjeld 62.000 63.000 47.000 0
Sum kortsiktig gjeld 18.211.000 9.583.000 11.610.000 13.994.000 5.473.000
Sum gjeld og egenkapital 27.342.000 10.134.000 12.192.000 14.521.000 7.357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 15.404.000 30.976.000 30.227.000 29.553.000 27.185.000
Driftsinntekter 15.404.000 30.976.000 30.227.000 29.553.000 27.185.000
Varekostnad -1.236.000 -2.245.000 -2.205.000 -1.705.000 -219.000
Lønninger -5.088.000 -9.521.000 -10.414.000 -10.746.000 -8.098.000
Avskrivning -1.704.000 -1.611.000 -1.545.000 -810.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.678.000 -18.697.000 -17.831.000 -18.251.000 -17.475.000
Driftskostnader -21.706.000 -32.074.000 -31.995.000 -31.512.000 -25.792.000
Driftsresultat -6.302.000 -1.098.000 -1.767.000 -1.959.000 1.393.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 7.000 46.000
Finanskostnader -368.000 -360.000 -346.000 -254.000 -72.000
Finans -367.000 -359.000 -340.000 -247.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.216.000 -1.142.000 -1.626.000 -1.681.000 1.036.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 0 0 0 148.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.297.000 7.867.000 9.166.000 10.391.000 3.578.000
Sum varige driftsmidler 6.297.000 7.867.000 9.166.000 10.391.000 3.578.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.318.000 7.867.000 9.166.000 10.391.000 3.726.000
Varebeholdning 79.000 138.000 116.000 105.000 5.000
Kundefordringer 7.000 349.000 336.000 442.000 424.000
Andre fordringer 20.932.000 1.769.000 2.563.000 3.574.000 3.166.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 11.000 11.000 11.000 35.000
Sum omløpsmidler 21.024.000 2.267.000 3.026.000 4.131.000 3.631.000
Sum eiendeler 27.342.000 10.134.000 12.192.000 14.522.000 7.357.000
Sum opptjent egenkapital -10.081.000 -4.865.000 -3.723.000 -2.097.000 1.584.000
Sum egenkapital 9.131.000 489.000 519.000 481.000 1.884.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.000 63.000 47.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 62.000 63.000 47.000 0
Leverandørgjeld 203.000 684.000 547.000 1.378.000 514.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 189.000 361.000 394.000 366.000 309.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.819.000 8.538.000 10.669.000 12.250.000 4.650.000
Sum kortsiktig gjeld 18.211.000 9.583.000 11.610.000 13.994.000 5.473.000
Sum gjeld og egenkapital 27.342.000 10.134.000 12.192.000 14.521.000 7.357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.813.000 -7.316.000 -8.584.000 -9.863.000 -1.842.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.2 0.3 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.2 0.3 0.3 0.7
Soliditet 33.4 4.8 4.3 3.3 25.6
Resultatgrad -40.9 -3.5 -5.8 -6.6 5.1
Rentedekningsgrad -17.1 -5.1 -7.7 19.3
Gjeldsgrad 2.0 19.7 22.5 29.2 2.9
Total kapitalrentabilitet -23.0 -10.8 -14.4 -13.4 19.6
Signatur
21.04.2022
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex