Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Comfort Hotel Trondheim As
Juridisk navn:  Comfort Hotel Trondheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73588888
Krambugata 11 Krambugata 11 Fax: 73588881
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 982488443
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 9/27/2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: quality hotel vøringfoss as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.67%
Resultat  
  
-76.68%
Egenkapital  
  
0.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 31.198.000 46.336.000 44.353.000 39.442.000 27.757.000
Resultat: 1.888.000 8.095.000 6.281.000 3.380.000 -1.644.000
Egenkapital: 4.522.000 4.518.000 582.000 623.000 674.000
Regnskap for  Comfort Hotel Trondheim As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 31.198.000 46.336.000 44.353.000 39.442.000 27.757.000
Driftskostnader -29.205.000 -38.191.000 -37.985.000 -35.851.000 -29.154.000
Driftsresultat 1.993.000 8.146.000 6.368.000 3.592.000 -1.397.000
Finansinntekter 18.000 69.000 30.000 18.000 0
Finanskostnader -123.000 -120.000 -117.000 -230.000 -248.000
Finans -105.000 -51.000 -87.000 -212.000 -248.000
Resultat før skatt 1.888.000 8.095.000 6.281.000 3.380.000 -1.644.000
Skattekostnad -420.000 -1.797.000 -1.483.000 -826.000 428.000
Årsresultat 1.468.000 6.297.000 4.798.000 2.555.000 -1.217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.095.000 5.942.000 3.921.000 4.776.000 1.953.000
Sum omløpsmidler 4.577.000 12.548.000 8.445.000 5.592.000 3.771.000
Sum eiendeler 10.672.000 18.490.000 12.366.000 10.368.000 5.724.000
Sum opptjent egenkapital -3.338.000 -3.342.000 -3.177.000 -3.137.000 -3.086.000
Sum egenkapital 4.522.000 4.518.000 582.000 623.000 674.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 -2.000
Sum kortsiktig gjeld 6.151.000 13.972.000 11.784.000 9.744.000 5.052.000
Sum gjeld og egenkapital 10.673.000 18.490.000 12.367.000 10.367.000 5.724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 31.198.000 46.336.000 44.353.000 39.442.000 27.757.000
Driftsinntekter 31.198.000 46.336.000 44.353.000 39.442.000 27.757.000
Varekostnad -2.000.000 -2.979.000 -2.781.000 -1.822.000 -283.000
Lønninger -7.208.000 -11.437.000 -12.122.000 -12.074.000 -9.585.000
Avskrivning -1.104.000 -908.000 -1.440.000 -1.259.000 -997.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.893.000 -22.867.000 -21.642.000 -20.696.000 -18.289.000
Driftskostnader -29.205.000 -38.191.000 -37.985.000 -35.851.000 -29.154.000
Driftsresultat 1.993.000 8.146.000 6.368.000 3.592.000 -1.397.000
Finansinntekter 18.000 69.000 30.000 18.000 0
Finanskostnader -123.000 -120.000 -117.000 -230.000 -248.000
Finans -105.000 -51.000 -87.000 -212.000 -248.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.468.000 6.297.000 4.798.000 2.555.000 -1.217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 79.000 86.000 61.000 98.000 259.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.016.000 5.856.000 3.861.000 4.678.000 1.695.000
Sum varige driftsmidler 6.016.000 5.856.000 3.861.000 4.678.000 1.695.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.095.000 5.942.000 3.921.000 4.776.000 1.953.000
Varebeholdning 96.000 171.000 161.000 130.000 20.000
Kundefordringer 373.000 878.000 985.000 779.000 648.000
Andre fordringer 4.105.000 11.495.000 7.289.000 4.651.000 3.086.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 4.000 10.000 32.000 17.000
Sum omløpsmidler 4.577.000 12.548.000 8.445.000 5.592.000 3.771.000
Sum eiendeler 10.672.000 18.490.000 12.366.000 10.368.000 5.724.000
Sum opptjent egenkapital -3.338.000 -3.342.000 -3.177.000 -3.137.000 -3.086.000
Sum egenkapital 4.522.000 4.518.000 582.000 623.000 674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 -2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 -2.000
Leverandørgjeld 541.000 1.110.000 908.000 3.029.000 767.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 447.000 849.000 838.000 941.000 355.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.163.000 12.014.000 10.038.000 5.774.000 3.930.000
Sum kortsiktig gjeld 6.151.000 13.972.000 11.784.000 9.744.000 5.052.000
Sum gjeld og egenkapital 10.673.000 18.490.000 12.367.000 10.367.000 5.724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.574.000 -1.424.000 -3.339.000 -4.152.000 -1.281.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7
Soliditet 42.4 24.4 4.7 6 11.8
Resultatgrad 6.4 17.6 14.4 9.1
Rentedekningsgrad 16.2 67.9 54.4 15.6 -5.6
Gjeldsgrad 1.4 3.1 20.2 15.6 7.5
Total kapitalrentabilitet 18.8 44.4 51.7 34.8 -24.4
Signatur
19.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex