Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Compagniet Tromsø As
Juridisk navn:  Compagniet Tromsø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77664222
Postboks 125 Sjøgata 12 Fax: 77664220
9252 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 968383604
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.82%
Resultat  
  
-206.91%
Egenkapital  
  
-12.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.983.000 17.837.000 17.653.000 19.061.000 13.941.000
Resultat: -433.000 405.000 877.000 2.809.000 610.000
Egenkapital: 2.451.000 2.797.000 2.497.000 1.828.000 186.000
Regnskap for  Compagniet Tromsø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.983.000 17.837.000 17.653.000 19.061.000 13.941.000
Driftskostnader -12.404.000 -17.422.000 -16.771.000 -16.244.000 -13.327.000
Driftsresultat -420.000 416.000 882.000 2.817.000 615.000
Finansinntekter 10.000 12.000 13.000 2.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -23.000 -18.000 -10.000 -7.000
Finans -13.000 -11.000 -5.000 -8.000 -5.000
Resultat før skatt -433.000 405.000 877.000 2.809.000 610.000
Skattekostnad 88.000 -105.000 -208.000 -681.000 -156.000
Årsresultat -345.000 300.000 669.000 2.128.000 454.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.637.000 2.034.000 2.293.000 1.217.000 1.088.000
Sum omløpsmidler 2.855.000 3.665.000 3.433.000 4.864.000 2.667.000
Sum eiendeler 4.492.000 5.699.000 5.726.000 6.081.000 3.755.000
Sum opptjent egenkapital 2.351.000 2.697.000 2.397.000 1.728.000 0
Sum egenkapital 2.451.000 2.797.000 2.497.000 1.828.000 186.000
Sum langsiktig gjeld 759.000 263.000 413.000 605.000 825.000
Sum kortsiktig gjeld 1.282.000 2.639.000 2.815.000 3.648.000 2.744.000
Sum gjeld og egenkapital 4.492.000 5.699.000 5.725.000 6.081.000 3.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.011.000 17.348.000 17.653.000 19.116.000 13.875.000
Andre inntekter 972.000 490.000 0 -55.000 66.000
Driftsinntekter 11.983.000 17.837.000 17.653.000 19.061.000 13.941.000
Varekostnad -4.111.000 -5.559.000 -5.235.000 -5.532.000 -3.806.000
Lønninger -4.733.000 -7.260.000 -7.005.000 -6.464.000 -6.105.000
Avskrivning -332.000 -338.000 -289.000 -148.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.228.000 -4.265.000 -4.242.000 -4.100.000 -3.310.000
Driftskostnader -12.404.000 -17.422.000 -16.771.000 -16.244.000 -13.327.000
Driftsresultat -420.000 416.000 882.000 2.817.000 615.000
Finansinntekter 10.000 12.000 13.000 2.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -23.000 -18.000 -10.000 -7.000
Finans -13.000 -11.000 -5.000 -8.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 0
Årsresultat -345.000 300.000 669.000 2.128.000 454.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 22.000
Fast eiendom 0 0 438.000 203.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.616.000 1.948.000 2.212.000 666.000 762.000
Sum varige driftsmidler 1.616.000 1.948.000 2.212.000 1.105.000 965.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 86.000 80.000 113.000 102.000
Sum anleggsmidler 1.637.000 2.034.000 2.293.000 1.217.000 1.088.000
Varebeholdning 902.000 1.181.000 1.144.000 821.000 361.000
Kundefordringer 118.000 366.000 295.000 527.000 450.000
Andre fordringer 760.000 656.000 560.000 441.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.075.000 1.462.000 1.434.000 3.075.000 1.764.000
Sum omløpsmidler 2.855.000 3.665.000 3.433.000 4.864.000 2.667.000
Sum eiendeler 4.492.000 5.699.000 5.726.000 6.081.000 3.755.000
Sum opptjent egenkapital 2.351.000 2.697.000 2.397.000 1.728.000 0
Sum egenkapital 2.451.000 2.797.000 2.497.000 1.828.000 186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 19.000 22.000 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 759.000 263.000 413.000 605.000 825.000
Leverandørgjeld 176.000 560.000 406.000 219.000 346.000
Betalbar skatt 108.000 205.000 640.000 0
Skyldig offentlige avgifter 447.000 914.000 917.000 947.000 1.008.000
Utbytte 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 660.000 1.057.000 1.287.000 1.442.000 1.390.000
Sum kortsiktig gjeld 1.282.000 2.639.000 2.815.000 3.648.000 2.744.000
Sum gjeld og egenkapital 4.492.000 5.699.000 5.725.000 6.081.000 3.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.573.000 1.026.000 618.000 1.216.000 -77.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.4 1.2 1.3 1
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 0.8 1.1 0.8
Soliditet 54.6 49.1 43.6 30.1 5
Resultatgrad -3.5 2.3 5 14.8 4.4
Rentedekningsgrad -18.3 18.1 4 281.7 87.9
Gjeldsgrad 0.8 1 1.3 2.3 19.2
Total kapitalrentabilitet -9.1 7.5 15.6 46.4 16.4
Signatur
17.08.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex