Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Comprendo AS
Juridisk navn:  Comprendo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001898
Randabergveien 300B Randabergveien 300B Fax:
4073 Randaberg 4073 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 988731935
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/15/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Randaberg Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.7%
Resultat  
  
-105.26%
Egenkapital  
  
-2.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.318.000 2.302.000 2.132.000 2.574.000 2.083.000
Resultat: -5.000 95.000 -229.000 114.000 68.000
Egenkapital: 190.000 195.000 100.000 329.000 216.000
Regnskap for  Comprendo AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.318.000 2.302.000 2.132.000 2.574.000 2.083.000
Driftskostnader -2.318.000 -2.201.000 -2.360.000 -2.461.000 -2.011.000
Driftsresultat 1.000 101.000 -228.000 114.000 73.000
Finansinntekter 2.000 5.000 3.000 5.000 5.000
Finanskostnader -8.000 -12.000 -5.000 -5.000 -10.000
Finans -6.000 -7.000 -2.000 0 -5.000
Resultat før skatt -5.000 95.000 -229.000 114.000 68.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 95.000 -229.000 114.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 594.000 563.000 507.000 561.000 568.000
Sum eiendeler 621.000 563.000 507.000 561.000 568.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 -165.000 -260.000 -31.000 -144.000
Sum egenkapital 190.000 195.000 100.000 329.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 430.000 368.000 407.000 232.000 352.000
Sum gjeld og egenkapital 620.000 563.000 507.000 561.000 568.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.318.000 2.302.000 2.132.000 2.574.000 2.083.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.318.000 2.302.000 2.132.000 2.574.000 2.083.000
Varekostnad -566.000 -609.000 -584.000 -697.000 -413.000
Lønninger -1.256.000 -1.132.000 -1.308.000 -1.324.000 -1.202.000
Avskrivning -9.000 0 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -487.000 -460.000 -468.000 -440.000 -394.000
Driftskostnader -2.318.000 -2.201.000 -2.360.000 -2.461.000 -2.011.000
Driftsresultat 1.000 101.000 -228.000 114.000 73.000
Finansinntekter 2.000 5.000 3.000 5.000 5.000
Finanskostnader -8.000 -12.000 -5.000 -5.000 -10.000
Finans -6.000 -7.000 -2.000 0 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 95.000 -229.000 114.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 27.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 424.000 275.000 375.000 377.000 391.000
Andre fordringer 105.000 149.000 77.000 99.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 139.000 56.000 86.000 77.000
Sum omløpsmidler 594.000 563.000 507.000 561.000 568.000
Sum eiendeler 621.000 563.000 507.000 561.000 568.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 -165.000 -260.000 -31.000 -144.000
Sum egenkapital 190.000 195.000 100.000 329.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 200.000 153.000 216.000 59.000 115.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 107.000 92.000 71.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 109.000 100.000 102.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 430.000 368.000 407.000 232.000 352.000
Sum gjeld og egenkapital 620.000 563.000 507.000 561.000 568.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 195.000 100.000 329.000 216.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.2 2.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.2 2.4 1.6
Soliditet 30.6 34.6 19.7 58.6 3
Resultatgrad 4.4 -10.7 4.4 3.5
Rentedekningsgrad 0.1 8.4 -45.6 22.8 7.3
Gjeldsgrad 2.3 1.9 4.1 0.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 0.5 18.8 -44.4 21.2 13.7
Signatur
06.08.2015
SIGNATUR HVER FOR SEG
EIKELAND ANNE KRISTIN
STABENFELDT VERA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex