Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Connectit As
Juridisk navn:  Connectit As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90757762
Longhammarvegen 7 Longhammarvegen 7 Fax: 33889301
5536 Haugesund 5536 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 989101951
Aksjekapital: 322.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/7/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: belver as
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.29%
Resultat  
  
184.25%
Egenkapital  
  
41.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.945.000 2.797.000 2.437.000 2.759.000 3.514.000
Resultat: 214.000 -254.000 -99.000 37.000 -71.000
Egenkapital: -303.000 -518.000 -263.000 -165.000 -351.000
Regnskap for  Connectit As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.945.000 2.797.000 2.437.000 2.759.000 3.514.000
Driftskostnader -2.730.000 -3.051.000 -2.535.000 -2.723.000 -3.585.000
Driftsresultat 216.000 -253.000 -98.000 37.000 -71.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 214.000 -254.000 -99.000 37.000 -71.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 214.000 -254.000 -99.000 37.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.190.000 945.000 903.000 948.000 1.078.000
Sum eiendeler 1.190.000 945.000 903.000 948.000 1.078.000
Sum opptjent egenkapital -625.000 -840.000 -585.000 -487.000 -631.000
Sum egenkapital -303.000 -518.000 -263.000 -165.000 -351.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.493.000 1.463.000 1.166.000 1.113.000 1.430.000
Sum gjeld og egenkapital 1.190.000 945.000 903.000 948.000 1.079.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.944.000 2.794.000 2.435.000 2.758.000 3.513.000
Andre inntekter 1.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Driftsinntekter 2.945.000 2.797.000 2.437.000 2.759.000 3.514.000
Varekostnad -1.401.000 -1.539.000 -1.175.000 -1.332.000 -2.033.000
Lønninger -975.000 -1.100.000 -944.000 -991.000 -1.098.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -412.000 -416.000 -400.000 -454.000
Driftskostnader -2.730.000 -3.051.000 -2.535.000 -2.723.000 -3.585.000
Driftsresultat 216.000 -253.000 -98.000 37.000 -71.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 214.000 -254.000 -99.000 37.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 362.000 350.000 412.000 390.000 252.000
Kundefordringer 566.000 395.000 251.000 345.000 584.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 261.000 201.000 240.000 213.000 242.000
Sum omløpsmidler 1.190.000 945.000 903.000 948.000 1.078.000
Sum eiendeler 1.190.000 945.000 903.000 948.000 1.078.000
Sum opptjent egenkapital -625.000 -840.000 -585.000 -487.000 -631.000
Sum egenkapital -303.000 -518.000 -263.000 -165.000 -351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 216.000 858.000 781.000 687.000 799.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 154.000 129.000 105.000 132.000 167.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.123.000 476.000 280.000 294.000 463.000
Sum kortsiktig gjeld 1.493.000 1.463.000 1.166.000 1.113.000 1.430.000
Sum gjeld og egenkapital 1.190.000 945.000 903.000 948.000 1.079.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -303.000 -518.000 -263.000 -165.000 -352.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.4 0.5 0.6
Soliditet -25.5 -54.8 -29.1 -17.4 -32.5
Resultatgrad 7.3 1.3
Rentedekningsgrad 216.0 -126.5
Gjeldsgrad -4.9 -2.8 -4.4 -6.7 -4.1
Total kapitalrentabilitet 18.2 -26.8 -10.9 3.9 -6.6
Signatur
23.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex