Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Conocophillips Norge
Juridisk navn:  Conocophillips Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52020000
Postboks 3 Ekofiskvegen 35 Fax: 52026600
4068 Stavanger 4056 Tananger
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 948138646
Aksjekapital: 101.000 NOK
Antall ansatte: 1716
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: NUF
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.19%
Resultat  
  
150.39%
Egenkapital  
  
5.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.290.000.000 4.198.000.000 4.001.000.000 3.816.000.000 3.737.000.000
Resultat: 318.000.000 127.000.000 3.767.000.000 5.699.000.000 149.000.000
Egenkapital: 4.947.000.000 4.701.000.000 4.600.000.000 4.397.000.000 5.298.000.000
Regnskap for  Conocophillips Norge
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.290.000.000 4.198.000.000 4.001.000.000 3.816.000.000 3.737.000.000
Driftskostnader -3.993.000.000 -4.094.000.000 -3.769.000.000 -3.582.000.000 -3.587.000.000
Driftsresultat 297.000.000 104.000.000 232.000.000 234.000.000 150.000.000
Finansinntekter 21.000.000 23.000.000 3.535.000.000 5.504.000.000 5.000.000
Finanskostnader 0 0 -39.000.000 -6.000.000
Finans 21.000.000 23.000.000 3.535.000.000 5.465.000.000 -1.000.000
Resultat før skatt 318.000.000 127.000.000 3.767.000.000 5.699.000.000 149.000.000
Skattekostnad -72.000.000 -26.000.000 -64.000.000 -100.000.000 13.000.000
Årsresultat 246.000.000 101.000.000 3.703.000.000 5.599.000.000 162.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.398.000.000 6.328.000.000 6.125.000.000 5.843.000.000 5.840.000.000
Sum omløpsmidler 2.111.000.000 1.813.000.000 1.787.000.000 8.295.000.000 2.721.000.000
Sum eiendeler 8.509.000.000 8.141.000.000 7.912.000.000 14.138.000.000 8.561.000.000
Sum opptjent egenkapital 4.846.000.000 4.600.000.000 4.499.000.000 4.296.000.000 5.197.000.000
Sum egenkapital 4.947.000.000 4.701.000.000 4.600.000.000 4.397.000.000 5.298.000.000
Sum langsiktig gjeld 2.605.000.000 2.514.000.000 2.411.000.000 2.290.000.000 2.239.000.000
Sum kortsiktig gjeld 957.000.000 926.000.000 901.000.000 7.451.000.000 1.024.000.000
Sum gjeld og egenkapital 8.509.000.000 8.141.000.000 7.912.000.000 14.138.000.000 8.561.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.290.000.000 4.198.000.000 4.001.000.000 3.816.000.000 3.737.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.290.000.000 4.198.000.000 4.001.000.000 3.816.000.000 3.737.000.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -3.328.000.000 -3.551.000.000 -3.167.000.000 -3.005.000.000 -3.021.000.000
Avskrivning -70.000.000 -49.000.000 -53.000.000 -60.000.000 -57.000.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -595.000.000 -494.000.000 -549.000.000 -517.000.000 -509.000.000
Driftskostnader -3.993.000.000 -4.094.000.000 -3.769.000.000 -3.582.000.000 -3.587.000.000
Driftsresultat 297.000.000 104.000.000 232.000.000 234.000.000 150.000.000
Finansinntekter 21.000.000 23.000.000 3.535.000.000 5.504.000.000 5.000.000
Finanskostnader 0 0 -39.000.000 -6.000.000
Finans 21.000.000 23.000.000 3.535.000.000 5.465.000.000 -1.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -6.500.000.000 0
Årsresultat 246.000.000 101.000.000 3.703.000.000 5.599.000.000 162.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000.000 55.000.000 75.000.000 138.000.000 173.000.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000.000 131.000.000 105.000.000 134.000.000 113.000.000
Sum varige driftsmidler 98.000.000 131.000.000 105.000.000 134.000.000 113.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.284.000.000 6.142.000.000 5.945.000.000 5.571.000.000 5.554.000.000
Sum anleggsmidler 6.398.000.000 6.328.000.000 6.125.000.000 5.843.000.000 5.840.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000.000 14.000.000 10.000.000 14.000.000 13.000.000
Andre fordringer 45.000.000 78.000.000 73.000.000 52.000.000 71.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.714.000.000 1.332.000.000 1.386.000.000 7.831.000.000 2.339.000.000
Sum omløpsmidler 2.111.000.000 1.813.000.000 1.787.000.000 8.295.000.000 2.721.000.000
Sum eiendeler 8.509.000.000 8.141.000.000 7.912.000.000 14.138.000.000 8.561.000.000
Sum opptjent egenkapital 4.846.000.000 4.600.000.000 4.499.000.000 4.296.000.000 5.197.000.000
Sum egenkapital 4.947.000.000 4.701.000.000 4.600.000.000 4.397.000.000 5.298.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.605.000.000 2.514.000.000 2.411.000.000 2.290.000.000 2.239.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 8.000.000 8.000.000 5.000.000 40.000.000 61.000.000
Sum langsiktig gjeld 2.605.000.000 2.514.000.000 2.411.000.000 2.290.000.000 2.239.000.000
Leverandørgjeld 56.000.000 52.000.000 64.000.000 107.000.000 106.000.000
Betalbar skatt 68.000.000 40.000.000 34.000.000 50.000.000 76.000.000
Skyldig offentlige avgifter 281.000.000 289.000.000 251.000.000 236.000.000 234.000.000
Utbytte 0 0 -6.500.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 544.000.000 537.000.000 547.000.000 518.000.000 547.000.000
Sum kortsiktig gjeld 957.000.000 926.000.000 901.000.000 7.451.000.000 1.024.000.000
Sum gjeld og egenkapital 8.509.000.000 8.141.000.000 7.912.000.000 14.138.000.000 8.561.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.154.000.000 887.000.000 886.000.000 844.000.000 1.697.000.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 2 1.1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.2 2 2 1.1 2.7
Soliditet 58.1 57.7 58.1 31.1 61.9
Resultatgrad 6.9 2.5 5.8 6.1 4
Rentedekningsgrad 6 2
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 2.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.7 1.6 47.6 40.6 1.8
Signatur
10.03.2022
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex