Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Consult Data Bergen AS
Juridisk navn:  Consult Data Bergen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55941309
Dalemarka 132A Nipedalen 123 Fax: 55941409
5918 Frekhaug 5164 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 964521638
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-42.11%
Egenkapital  
  
12.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 75.000 75.000 75.000 75.000 101.000
Resultat: 11.000 19.000 16.000 14.000 27.000
Egenkapital: 98.000 87.000 68.000 53.000 39.000
Regnskap for  Consult Data Bergen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 75.000 75.000 75.000 75.000 101.000
Driftskostnader -64.000 -56.000 -59.000 -60.000 -74.000
Driftsresultat 11.000 19.000 16.000 15.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 1.000
Finans 0 -1.000 -2.000 1.000
Resultat før skatt 11.000 19.000 16.000 14.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 19.000 16.000 14.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 84.000 73.000 54.000 38.000 35.000
Sum eiendeler 99.000 88.000 69.000 53.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 -113.000 -132.000 -147.000 -161.000
Sum egenkapital 98.000 87.000 68.000 53.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 99.000 88.000 69.000 54.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.000 75.000 75.000 75.000 101.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 75.000 75.000 75.000 75.000 101.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -10.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -56.000 -59.000 -60.000 -64.000
Driftskostnader -64.000 -56.000 -59.000 -60.000 -74.000
Driftsresultat 11.000 19.000 16.000 15.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 1.000
Finans 0 -1.000 -2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 19.000 16.000 14.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 3.000 5.000
Kasse, bank 80.000 69.000 50.000 34.000 20.000
Sum omløpsmidler 84.000 73.000 54.000 38.000 35.000
Sum eiendeler 99.000 88.000 69.000 53.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 -113.000 -132.000 -147.000 -161.000
Sum egenkapital 98.000 87.000 68.000 53.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 99.000 88.000 69.000 54.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.000 72.000 53.000 37.000 24.000
Likviditetsgrad 1 84.0 7 5 3 3.2
Likviditetsgrad 2 84.0 7 5 3 3.2
Soliditet 99.0 98.9 98.6 98.1 7
Resultatgrad 14.7 25.3 21.3 2 26.7
Rentedekningsgrad 1 7.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.1 21.6 23.2 27.8 5
Signatur
27.12.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
27.12.2021
Prokura hver for seg
Holba Knut
Prokura hver for seg
Rygg Arne
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex