Container Transport AS
Juridisk navn:  Container Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47348638
Postboks 24 Hellen Industriområde Fax:
2024 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Akershus Gjerdrum
Org.nr: 958623887
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 9/18/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Zynkron As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.29%
Resultat  
  
179.19%
Egenkapital  
  
-3.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 26.790.000 18.961.000 19.830.000 23.423.000 21.681.000
Resultat: 2.482.000 889.000 1.337.000 2.267.000 2.373.000
Egenkapital: 1.695.000 1.759.000 6.986.000 5.943.000 5.175.000
Regnskap for  Container Transport AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 26.790.000 18.961.000 19.830.000 23.423.000 21.681.000
Driftskostnader -24.355.000 -18.123.000 -18.498.000 -21.146.000 -19.302.000
Driftsresultat 2.434.000 838.000 1.332.000 2.276.000 2.379.000
Finansinntekter 50.000 51.000 15.000 11.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -20.000 -11.000
Finans 49.000 51.000 5.000 -9.000 -6.000
Resultat før skatt 2.482.000 889.000 1.337.000 2.267.000 2.373.000
Skattekostnad -546.000 -196.000 -294.000 -499.000 -547.000
Årsresultat 1.936.000 693.000 1.043.000 1.768.000 1.826.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.381.000 2.331.000 3.332.000 2.956.000 1.356.000
Sum omløpsmidler 8.992.000 7.887.000 5.818.000 7.613.000 8.676.000
Sum eiendeler 10.373.000 10.218.000 9.150.000 10.569.000 10.032.000
Sum opptjent egenkapital 1.645.000 1.709.000 6.886.000 5.843.000 5.075.000
Sum egenkapital 1.695.000 1.759.000 6.986.000 5.943.000 5.175.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 0 418.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 8.678.000 8.450.000 2.164.000 4.208.000 4.604.000
Sum gjeld og egenkapital 10.373.000 10.218.000 9.150.000 10.569.000 10.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.790.000 18.512.000 19.730.000 23.253.000 21.521.000
Andre inntekter 449.000 100.000 170.000 160.000
Driftsinntekter 26.790.000 18.961.000 19.830.000 23.423.000 21.681.000
Varekostnad -1.248.000 -2.085.000 -2.203.000 -2.624.000 -2.373.000
Lønninger -9.153.000 -6.206.000 -6.250.000 -7.998.000 -8.145.000
Avskrivning -679.000 -849.000 -968.000 -756.000 -531.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.275.000 -8.983.000 -9.077.000 -9.768.000 -8.253.000
Driftskostnader -24.355.000 -18.123.000 -18.498.000 -21.146.000 -19.302.000
Driftsresultat 2.434.000 838.000 1.332.000 2.276.000 2.379.000
Finansinntekter 50.000 51.000 15.000 11.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -20.000 -11.000
Finans 49.000 51.000 5.000 -9.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 1.936.000 693.000 1.043.000 1.768.000 1.826.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 79.000 8.000 0 34.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 880.000 1.520.000 2.148.000 2.956.000 1.322.000
Sum varige driftsmidler 880.000 1.520.000 2.148.000 2.956.000 1.322.000
Sum finansielle anleggsmidler 422.000 811.000 1.176.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.381.000 2.331.000 3.332.000 2.956.000 1.356.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.113.000 2.208.000 1.949.000 2.256.000 2.285.000
Andre fordringer 527.000 365.000 61.000 1.314.000 1.842.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.352.000 5.314.000 3.808.000 4.043.000 4.550.000
Sum omløpsmidler 8.992.000 7.887.000 5.818.000 7.613.000 8.676.000
Sum eiendeler 10.373.000 10.218.000 9.150.000 10.569.000 10.032.000
Sum opptjent egenkapital 1.645.000 1.709.000 6.886.000 5.843.000 5.075.000
Sum egenkapital 1.695.000 1.759.000 6.986.000 5.943.000 5.175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0 31.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 0 418.000 254.000
Leverandørgjeld 1.116.000 659.000 340.000 539.000 643.000
Betalbar skatt 634.000 178.000 333.000 434.000 524.000
Skyldig offentlige avgifter 1.657.000 982.000 718.000 916.000 1.083.000
Utbytte -2.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.271.000 6.632.000 772.000 2.319.000 2.353.000
Sum kortsiktig gjeld 8.678.000 8.450.000 2.164.000 4.208.000 4.604.000
Sum gjeld og egenkapital 10.373.000 10.218.000 9.150.000 10.569.000 10.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 314.000 -563.000 3.654.000 3.405.000 4.072.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 2.7 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 2.7 1.8 1.9
Soliditet 16.3 17.2 76.3 56.2 51.6
Resultatgrad 9.1 4.4 6.7 9.7 1
Rentedekningsgrad 2.434.0 133.2 113.8 216.3
Gjeldsgrad 5.1 4.8 0.3 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 23.9 8.7 14.7 21.6 23.8
Signatur
16.03.2023
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.03.2023
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex