Contesto AS
Juridisk navn:  Contesto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45207000
Stokkamyrveien 13 Stokkamyrveien 13 Fax: 51630415
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 983717608
Aksjekapital: 209.630 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 9/4/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.21%
Resultat  
  
108.6%
Egenkapital  
  
61.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 61.442.000 52.872.000 50.927.000 54.613.000 50.585.000
Resultat: 2.257.000 1.082.000 947.000 1.334.000 -1.410.000
Egenkapital: 5.503.000 3.406.000 2.457.000 1.958.000 916.000
Regnskap for  Contesto AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 61.442.000 52.872.000 50.927.000 54.613.000 50.585.000
Driftskostnader -58.815.000 -51.065.000 -49.474.000 -52.920.000 -51.784.000
Driftsresultat 2.627.000 1.807.000 1.452.000 1.694.000 -1.198.000
Finansinntekter 180.000 231.000 68.000 352.000 307.000
Finanskostnader -550.000 -955.000 -573.000 -711.000 -518.000
Finans -370.000 -724.000 -505.000 -359.000 -211.000
Resultat før skatt 2.257.000 1.082.000 947.000 1.334.000 -1.410.000
Skattekostnad -378.000 -133.000 -113.000 -291.000 472.000
Årsresultat 1.878.000 949.000 834.000 1.043.000 -938.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.077.000 2.345.000 2.352.000 2.593.000 3.016.000
Sum omløpsmidler 20.405.000 24.539.000 16.580.000 19.140.000 19.945.000
Sum eiendeler 22.482.000 26.884.000 18.932.000 21.733.000 22.961.000
Sum opptjent egenkapital 1.623.000 -39.000 -988.000 -1.521.000 -2.564.000
Sum egenkapital 5.503.000 3.406.000 2.457.000 1.958.000 916.000
Sum langsiktig gjeld 2.209.000 3.300.000 2.281.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.771.000 20.177.000 14.194.000 19.775.000 22.045.000
Sum gjeld og egenkapital 22.483.000 26.884.000 18.933.000 21.733.000 22.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.442.000 52.872.000 50.610.000 54.613.000 50.585.000
Andre inntekter 317.000 0 0
Driftsinntekter 61.442.000 52.872.000 50.927.000 54.613.000 50.585.000
Varekostnad -24.322.000 -19.085.000 -18.452.000 -22.510.000 -21.960.000
Lønninger -28.186.000 -25.325.000 -22.362.000 -22.334.000 -21.569.000
Avskrivning -148.000 -107.000 -131.000 -202.000 -253.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.159.000 -6.548.000 -8.529.000 -7.874.000 -8.002.000
Driftskostnader -58.815.000 -51.065.000 -49.474.000 -52.920.000 -51.784.000
Driftsresultat 2.627.000 1.807.000 1.452.000 1.694.000 -1.198.000
Finansinntekter 180.000 231.000 68.000 352.000 307.000
Finanskostnader -550.000 -955.000 -573.000 -711.000 -518.000
Finans -370.000 -724.000 -505.000 -359.000 -211.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.878.000 949.000 834.000 1.043.000 -938.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.697.000 2.075.000 2.236.000 2.402.000 2.746.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 372.000 201.000 79.000 158.000 224.000
Sum varige driftsmidler 372.000 201.000 79.000 158.000 224.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 68.000 37.000 33.000 46.000
Sum anleggsmidler 2.077.000 2.345.000 2.352.000 2.593.000 3.016.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.325.000 13.043.000 8.012.000 11.538.000 10.966.000
Andre fordringer 7.261.000 8.931.000 7.847.000 6.927.000 8.288.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.820.000 2.566.000 720.000 676.000 691.000
Sum omløpsmidler 20.405.000 24.539.000 16.580.000 19.140.000 19.945.000
Sum eiendeler 22.482.000 26.884.000 18.932.000 21.733.000 22.961.000
Sum opptjent egenkapital 1.623.000 -39.000 -988.000 -1.521.000 -2.564.000
Sum egenkapital 5.503.000 3.406.000 2.457.000 1.958.000 916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.894.000 2.442.000 5.049.000
Sum langsiktig gjeld 2.209.000 3.300.000 2.281.000 0 0
Leverandørgjeld 5.735.000 8.997.000 4.997.000 8.826.000 9.365.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.055.000 7.614.000 4.254.000 5.286.000 4.066.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.980.000 3.566.000 3.049.000 3.220.000 3.565.000
Sum kortsiktig gjeld 14.771.000 20.177.000 14.194.000 19.775.000 22.045.000
Sum gjeld og egenkapital 22.483.000 26.884.000 18.933.000 21.733.000 22.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.634.000 4.362.000 2.386.000 -635.000 -2.100.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.2 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.2 1 0.9
Soliditet 24.5 12.7 1 9 4
Resultatgrad 4.3 3.4 2.9 3.1 -2.4
Rentedekningsgrad 4.8 1.9 2.5 2.4 -2.3
Gjeldsgrad 3.1 6.9 6.7 10.1 24.1
Total kapitalrentabilitet 12.5 7.6 8 9.4 -3.9
Signatur
17.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYRMEDLEM I FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex