Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Coolteam As
Juridisk navn:  Coolteam As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22901900
Professor Birkelands Vei 24D Professor Birkelands Vei 24D Fax: 22901901
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988373354
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 6/7/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.27%
Resultat  
  
-28.03%
Egenkapital  
  
-4.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 121.512.000 119.986.000 97.368.000 82.602.000 66.308.000
Resultat: 6.269.000 8.711.000 4.390.000 2.804.000 1.954.000
Egenkapital: 3.625.000 3.793.000 2.018.000 2.004.000 7.880.000
Regnskap for  Coolteam As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 121.512.000 119.986.000 97.368.000 82.602.000 66.308.000
Driftskostnader -115.198.000 -111.217.000 -92.938.000 -79.758.000 -64.306.000
Driftsresultat 6.314.000 8.769.000 4.430.000 2.845.000 2.002.000
Finansinntekter 2.000 9.000 24.000 29.000 40.000
Finanskostnader -47.000 -67.000 -64.000 -69.000 -88.000
Finans -45.000 -58.000 -40.000 -40.000 -48.000
Resultat før skatt 6.269.000 8.711.000 4.390.000 2.804.000 1.954.000
Skattekostnad -1.437.000 -1.936.000 -975.000 -681.000 -484.000
Årsresultat 4.832.000 6.775.000 3.414.000 2.123.000 1.470.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 403.000 674.000 999.000 1.717.000 2.231.000
Sum omløpsmidler 29.987.000 29.553.000 20.196.000 25.815.000 17.447.000
Sum eiendeler 30.390.000 30.227.000 21.195.000 27.532.000 19.678.000
Sum opptjent egenkapital 2.323.000 2.491.000 716.000 701.000 6.578.000
Sum egenkapital 3.625.000 3.793.000 2.018.000 2.004.000 7.880.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 306.000 509.000 702.000 890.000
Sum kortsiktig gjeld 26.673.000 26.128.000 18.668.000 24.826.000 10.909.000
Sum gjeld og egenkapital 30.390.000 30.227.000 21.195.000 27.531.000 19.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 121.289.000 119.658.000 97.052.000 82.467.000 65.913.000
Andre inntekter 223.000 328.000 316.000 134.000 395.000
Driftsinntekter 121.512.000 119.986.000 97.368.000 82.602.000 66.308.000
Varekostnad -57.475.000 -56.223.000 -48.601.000 -43.003.000 -33.404.000
Lønninger -42.928.000 -39.689.000 -33.261.000 -27.310.000 -22.966.000
Avskrivning -203.000 -319.000 -484.000 -556.000 -492.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.592.000 -14.986.000 -10.592.000 -8.889.000 -7.444.000
Driftskostnader -115.198.000 -111.217.000 -92.938.000 -79.758.000 -64.306.000
Driftsresultat 6.314.000 8.769.000 4.430.000 2.845.000 2.002.000
Finansinntekter 2.000 9.000 24.000 29.000 40.000
Finanskostnader -47.000 -67.000 -64.000 -69.000 -88.000
Finans -45.000 -58.000 -40.000 -40.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -5.000.000 -3.400.000 -8.000.000 0
Årsresultat 4.832.000 6.775.000 3.414.000 2.123.000 1.470.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 325.000 392.000 329.000 281.000 191.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 78.000 281.000 600.000 1.117.000 1.471.000
Sum varige driftsmidler 78.000 281.000 600.000 1.117.000 1.471.000
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 319.000 569.000
Sum anleggsmidler 403.000 674.000 999.000 1.717.000 2.231.000
Varebeholdning 4.943.000 4.111.000 2.905.000 2.540.000 2.465.000
Kundefordringer 17.135.000 15.565.000 9.093.000 15.149.000 8.615.000
Andre fordringer 74.000 84.000 58.000 357.000 797.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.834.000 9.792.000 8.140.000 7.770.000 5.571.000
Sum omløpsmidler 29.987.000 29.553.000 20.196.000 25.815.000 17.447.000
Sum eiendeler 30.390.000 30.227.000 21.195.000 27.532.000 19.678.000
Sum opptjent egenkapital 2.323.000 2.491.000 716.000 701.000 6.578.000
Sum egenkapital 3.625.000 3.793.000 2.018.000 2.004.000 7.880.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 92.000 306.000 509.000 702.000 890.000
Leverandørgjeld 7.497.000 6.347.000 6.385.000 7.052.000 4.675.000
Betalbar skatt 1.369.000 1.998.000 1.023.000 770.000 506.000
Skyldig offentlige avgifter 5.220.000 4.916.000 3.223.000 4.282.000 2.865.000
Utbytte -5.000.000 -5.000.000 -3.400.000 -8.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.588.000 7.866.000 4.637.000 4.722.000 2.862.000
Sum kortsiktig gjeld 26.673.000 26.128.000 18.668.000 24.826.000 10.909.000
Sum gjeld og egenkapital 30.390.000 30.227.000 21.195.000 27.531.000 19.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.314.000 3.425.000 1.528.000 989.000 6.538.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 0.9 0.9 1.4
Soliditet 11.9 12.5 9.5 7.3 4
Resultatgrad 5.2 7.3 4.5 3.4 3
Rentedekningsgrad 134.3 130.9 69.2 41.2 22.8
Gjeldsgrad 7.4 7.0 9.5 12.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 20.8 29.0 2 10.4 10.4
Signatur
24.03.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.03.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex