Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cosmos Music Norway AS
Juridisk navn:  Cosmos Music Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22432001
Postboks 6731 Etterstad c/o View Ledger AS Dronning Eufemias gate 16 Fax: 22432001
0609 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 881174502
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 10/8/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.25%
Resultat  
  
-23.7%
Egenkapital  
  
2.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.828.000 4.237.000 2.097.000 4.649.000 5.496.000
Resultat: 2.054.000 2.692.000 669.000 1.443.000 634.000
Egenkapital: 2.017.000 1.964.000 1.272.000 1.353.000 1.410.000
Regnskap for  Cosmos Music Norway AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.828.000 4.237.000 2.097.000 4.649.000 5.496.000
Driftskostnader -768.000 -1.541.000 -1.410.000 -3.206.000 -4.889.000
Driftsresultat 2.061.000 2.697.000 687.000 1.442.000 607.000
Finansinntekter 36.000 5.000 4.000 2.000 31.000
Finanskostnader -44.000 -9.000 -23.000 -2.000 -4.000
Finans -8.000 -4.000 -19.000 0 27.000
Resultat før skatt 2.054.000 2.692.000 669.000 1.443.000 634.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.054.000 2.692.000 669.000 1.443.000 634.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.165.000 6.037.000 3.899.000 5.394.000 4.933.000
Sum eiendeler 6.165.000 6.037.000 3.899.000 5.394.000 4.933.000
Sum opptjent egenkapital 664.000 610.000 -81.000 0 -490.000
Sum egenkapital 2.017.000 1.964.000 1.272.000 1.353.000 1.410.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.148.000 4.074.000 2.627.000 4.041.000 3.523.000
Sum gjeld og egenkapital 6.165.000 6.037.000 3.899.000 5.394.000 4.933.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 954.000 3.744.000 1.405.000 3.656.000 4.072.000
Andre inntekter 1.874.000 493.000 691.000 992.000 1.424.000
Driftsinntekter 2.828.000 4.237.000 2.097.000 4.649.000 5.496.000
Varekostnad -404.000 -969.000 -1.050.000 -1.756.000 -2.444.000
Lønninger -35.000 0 0 0 -597.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -572.000 -360.000 -1.450.000 -1.848.000
Driftskostnader -768.000 -1.541.000 -1.410.000 -3.206.000 -4.889.000
Driftsresultat 2.061.000 2.697.000 687.000 1.442.000 607.000
Finansinntekter 36.000 5.000 4.000 2.000 31.000
Finanskostnader -44.000 -9.000 -23.000 -2.000 -4.000
Finans -8.000 -4.000 -19.000 0 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -750.000 -1.500.000 0
Årsresultat 2.054.000 2.692.000 669.000 1.443.000 634.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 97.000 23.000 393.000 104.000 67.000
Andre fordringer 82.000 156.000 104.000 138.000 228.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.856.000 1.240.000 533.000 1.143.000 1.026.000
Sum omløpsmidler 6.165.000 6.037.000 3.899.000 5.394.000 4.933.000
Sum eiendeler 6.165.000 6.037.000 3.899.000 5.394.000 4.933.000
Sum opptjent egenkapital 664.000 610.000 -81.000 0 -490.000
Sum egenkapital 2.017.000 1.964.000 1.272.000 1.353.000 1.410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 198.000 55.000 3.000 704.000 1.760.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 28.000 0 8.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -750.000 -1.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.950.000 2.013.000 1.845.000 1.837.000 1.755.000
Sum kortsiktig gjeld 4.148.000 4.074.000 2.627.000 4.041.000 3.523.000
Sum gjeld og egenkapital 6.165.000 6.037.000 3.899.000 5.394.000 4.933.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.017.000 1.963.000 1.272.000 1.353.000 1.410.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4
Soliditet 32.7 32.5 32.6 25.1 28.6
Resultatgrad 72.9 63.7 32.8 3 1
Rentedekningsgrad 46.8 299.7 29.9 7 151.8
Gjeldsgrad 2.1 2.1 2.1 3 2.5
Total kapitalrentabilitet 34.0 44.7 17.7 26.8 12.9
Signatur
10.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex