Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Covent Garden As
Juridisk navn:  Covent Garden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63849600
c/o Mørk - H0502 Bergerveien 26 c/o Mørk - H0502 Bergerveien 26 Fax: 63841964
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 880124382
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 5/19/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vision productions as
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.41%
Resultat  
  
-25.83%
Egenkapital  
  
14.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 280.000 331.000 265.000 224.000 366.000
Resultat: 336.000 453.000 57.000 -11.000 127.000
Egenkapital: 2.655.000 2.319.000 1.921.000 1.840.000 1.813.000
Regnskap for  Covent Garden As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 280.000 331.000 265.000 224.000 366.000
Driftskostnader -354.000 -339.000 -323.000 -354.000 -326.000
Driftsresultat -75.000 -8.000 -58.000 -130.000 40.000
Finansinntekter 448.000 163.000 169.000 166.000 129.000
Finanskostnader -38.000 298.000 -53.000 -47.000 -42.000
Finans 410.000 461.000 116.000 119.000 87.000
Resultat før skatt 336.000 453.000 57.000 -11.000 127.000
Skattekostnad -55.000 24.000 38.000 0
Årsresultat 336.000 398.000 81.000 27.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.993.000 4.165.000 3.542.000 3.424.000 3.250.000
Sum omløpsmidler 144.000 33.000 81.000 281.000 299.000
Sum eiendeler 4.137.000 4.198.000 3.623.000 3.705.000 3.549.000
Sum opptjent egenkapital 2.505.000 2.169.000 1.771.000 1.690.000 1.663.000
Sum egenkapital 2.655.000 2.319.000 1.921.000 1.840.000 1.813.000
Sum langsiktig gjeld 1.400.000 1.800.000 1.622.000 1.800.000 1.636.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 79.000 79.000 65.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 4.137.000 4.198.000 3.622.000 3.705.000 3.548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 280.000 293.000 265.000 224.000 338.000
Andre inntekter 38.000 0 0 28.000
Driftsinntekter 280.000 331.000 265.000 224.000 366.000
Varekostnad 0 0 0 -12.000
Lønninger -24.000 -22.000 -23.000 -23.000 -22.000
Avskrivning -172.000 -172.000 -162.000 -156.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -145.000 -138.000 -175.000 -168.000
Driftskostnader -354.000 -339.000 -323.000 -354.000 -326.000
Driftsresultat -75.000 -8.000 -58.000 -130.000 40.000
Finansinntekter 448.000 163.000 169.000 166.000 129.000
Finanskostnader -38.000 298.000 -53.000 -47.000 -42.000
Finans 410.000 461.000 116.000 119.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 336.000 398.000 81.000 27.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 55.000 32.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 424.000 597.000 402.000 565.000 500.000
Sum varige driftsmidler 424.000 597.000 402.000 565.000 500.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.568.000 3.568.000 3.084.000 2.827.000 2.750.000
Sum anleggsmidler 3.993.000 4.165.000 3.542.000 3.424.000 3.250.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 26.000 0 0
Andre fordringer 0 0 200.000 200.000
Sum investeringer 59.000 0 0 0 0
Kasse, bank 85.000 33.000 54.000 81.000 99.000
Sum omløpsmidler 144.000 33.000 81.000 281.000 299.000
Sum eiendeler 4.137.000 4.198.000 3.623.000 3.705.000 3.549.000
Sum opptjent egenkapital 2.505.000 2.169.000 1.771.000 1.690.000 1.663.000
Sum egenkapital 2.655.000 2.319.000 1.921.000 1.840.000 1.813.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.400.000 1.800.000 1.622.000 1.800.000 1.636.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 3.000 3.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 72.000 62.000 55.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 7.000 14.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 79.000 79.000 65.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 4.137.000 4.198.000 3.622.000 3.705.000 3.548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 -46.000 2.000 216.000 200.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.4 1 4.3 3
Likviditetsgrad 2 1.8 0.4 1 4.3 3
Soliditet 64.2 55.2 5 49.7 51.1
Resultatgrad -26.8 -2.4 -21.9 - 10.9
Rentedekningsgrad -2.0 0 -1.1 -2.8 1
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.9 1 1
Total kapitalrentabilitet 9.0 3.7 3.1 1 4.8
Signatur
16.04.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.04.2021
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex