Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Csk Invest AS
Juridisk navn:  Csk Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høivold brygge 18 7. etg. Høivold brygge 18 7. etg. Fax:
4631 Kristiansand S 4631 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 989159925
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/6/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
101.1%
Egenkapital  
  
2.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.000 0 0 0 0
Resultat: 2.011.000 1.000.000 0 992.000 3.267.000
Egenkapital: 436.000 425.000 425.000 425.000 434.000
Regnskap for  Csk Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.000 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 0 0 -9.000 -9.000
Driftsresultat 11.000 0 0 -9.000 -9.000
Finansinntekter 2.000.000 1.000.000 0 1.001.000 3.276.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000.000 1.000.000 0 1.001.000 3.276.000
Resultat før skatt 2.011.000 1.000.000 0 992.000 3.267.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.011.000 1.000.000 0 992.000 3.267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 406.000 406.000 406.000 396.000 396.000
Sum omløpsmidler 2.089.000 1.028.000 28.000 1.029.000 1.037.000
Sum eiendeler 2.495.000 1.434.000 434.000 1.425.000 1.433.000
Sum opptjent egenkapital 213.000 203.000 203.000 203.000 211.000
Sum egenkapital 436.000 425.000 425.000 425.000 434.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.059.000 1.009.000 9.000 1.000.000 1.000.000
Sum gjeld og egenkapital 2.494.000 1.434.000 434.000 1.425.000 1.433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 0 0 -9.000 -9.000
Driftskostnader -14.000 0 0 -9.000 -9.000
Driftsresultat 11.000 0 0 -9.000 -9.000
Finansinntekter 2.000.000 1.000.000 0 1.001.000 3.276.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000.000 1.000.000 0 1.001.000 3.276.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 2.011.000 1.000.000 0 992.000 3.267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 406.000 406.000 406.000 396.000 396.000
Sum anleggsmidler 406.000 406.000 406.000 396.000 396.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 20.000 0 1.002.000 1.001.000
Andre fordringer 2.000.000 1.000.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 8.000 28.000 27.000 36.000
Sum omløpsmidler 2.089.000 1.028.000 28.000 1.029.000 1.037.000
Sum eiendeler 2.495.000 1.434.000 434.000 1.425.000 1.433.000
Sum opptjent egenkapital 213.000 203.000 203.000 203.000 211.000
Sum egenkapital 436.000 425.000 425.000 425.000 434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.059.000 1.009.000 9.000 1.000.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.059.000 1.009.000 9.000 1.000.000 1.000.000
Sum gjeld og egenkapital 2.494.000 1.434.000 434.000 1.425.000 1.433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 19.000 19.000 29.000 37.000
Likviditetsgrad 1 1 1 3.1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 3.1 1 1.1
Soliditet 17.5 29.6 97.9 29.8 30.3
Resultatgrad 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.7 2.4 0 2.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 80.6 69.7 0 69.6 227.8
Signatur
22.08.2017
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex