Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Csv Eiendom Stoa As
Juridisk navn:  Csv Eiendom Stoa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ganddalsgata 1 Ganddalsgata 1 Fax:
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 993369152
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/27/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.36%
Resultat  
  
11.06%
Egenkapital  
  
16.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.398.000 7.299.000 5.250.000 5.111.000 5.158.000
Resultat: 3.685.000 3.318.000 1.556.000 903.000 1.051.000
Egenkapital: 20.249.000 17.375.000 14.788.000 13.574.000 12.725.000
Regnskap for  Csv Eiendom Stoa As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.398.000 7.299.000 5.250.000 5.111.000 5.158.000
Driftskostnader -2.075.000 -1.991.000 -1.977.000 -2.083.000 -1.902.000
Driftsresultat 5.323.000 5.308.000 3.273.000 3.028.000 3.257.000
Finansinntekter 47.000 41.000 83.000 45.000 34.000
Finanskostnader -1.685.000 -2.031.000 -1.800.000 -2.170.000 -2.240.000
Finans -1.638.000 -1.990.000 -1.717.000 -2.125.000 -2.206.000
Resultat før skatt 3.685.000 3.318.000 1.556.000 903.000 1.051.000
Skattekostnad -811.000 -730.000 -342.000 -54.000 -102.000
Årsresultat 2.874.000 2.588.000 1.213.000 849.000 949.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.373.000 71.060.000 72.756.000 74.451.000 76.022.000
Sum omløpsmidler 8.496.000 8.803.000 4.024.000 2.886.000 2.659.000
Sum eiendeler 78.869.000 79.863.000 76.780.000 77.337.000 78.681.000
Sum opptjent egenkapital 18.697.000 15.823.000 13.235.000 12.022.000 11.173.000
Sum egenkapital 20.249.000 17.375.000 14.788.000 13.574.000 12.725.000
Sum langsiktig gjeld 57.498.000 61.489.000 61.452.000 63.384.000 65.465.000
Sum kortsiktig gjeld 1.122.000 999.000 540.000 378.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 78.869.000 79.863.000 76.779.000 77.336.000 78.680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 7.398.000 7.299.000 5.250.000 5.111.000 5.158.000
Driftsinntekter 7.398.000 7.299.000 5.250.000 5.111.000 5.158.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -1.764.000 -1.695.000 -1.695.000 -1.662.000 -1.653.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -311.000 -296.000 -282.000 -421.000 -249.000
Driftskostnader -2.075.000 -1.991.000 -1.977.000 -2.083.000 -1.902.000
Driftsresultat 5.323.000 5.308.000 3.273.000 3.028.000 3.257.000
Finansinntekter 47.000 41.000 83.000 45.000 34.000
Finanskostnader -1.685.000 -2.031.000 -1.800.000 -2.170.000 -2.240.000
Finans -1.638.000 -1.990.000 -1.717.000 -2.125.000 -2.206.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.874.000 2.588.000 1.213.000 849.000 949.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 70.314.000 70.965.000 72.756.000 74.451.000 76.022.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 95.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 70.373.000 71.060.000 72.756.000 74.451.000 76.022.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 70.373.000 71.060.000 72.756.000 74.451.000 76.022.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 41.000 54.000 54.000 0 765.000
Andre fordringer 41.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.454.000 8.748.000 3.929.000 2.886.000 1.894.000
Sum omløpsmidler 8.496.000 8.803.000 4.024.000 2.886.000 2.659.000
Sum eiendeler 78.869.000 79.863.000 76.780.000 77.337.000 78.681.000
Sum opptjent egenkapital 18.697.000 15.823.000 13.235.000 12.022.000 11.173.000
Sum egenkapital 20.249.000 17.375.000 14.788.000 13.574.000 12.725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.498.000 3.489.000 3.452.000 3.384.000 3.465.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.498.000 61.489.000 61.452.000 63.384.000 65.465.000
Leverandørgjeld 1.000 41.000 24.000 0
Betalbar skatt 802.000 693.000 275.000 135.000 104.000
Skyldig offentlige avgifter 314.000 306.000 225.000 220.000 386.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.122.000 999.000 540.000 378.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 78.869.000 79.863.000 76.779.000 77.336.000 78.680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.374.000 7.804.000 3.484.000 2.508.000 2.169.000
Likviditetsgrad 1 7.6 8.8 7.5 7.6 5.4
Likviditetsgrad 2 7.6 8.8 7.5 7.6 5.4
Soliditet 25.7 21.8 19.3 17.6 16.2
Resultatgrad 72.0 72.7 62.3 59.2 63.1
Rentedekningsgrad 3.2 2.6 1.8 1.4 1.5
Gjeldsgrad 2.9 3.6 4.2 4.7 5.2
Total kapitalrentabilitet 6.8 6.7 4.4 4 4.2
Signatur
07.12.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex