Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cuisine Suisse AS
Juridisk navn:  Cuisine Suisse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22719130
Kolsbergveien 16 Kolsbergveien 16 Fax: 67582526
1352 Kolsås 1352 Kolsås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 930274852
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 5/23/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Hanne Cathrine Strømberg
Regnskapsfører: A. Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.32%
Resultat  
  
396.55%
Egenkapital  
  
330.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.983.000 7.998.000 9.141.000 6.506.000 6.264.000
Resultat: 1.584.000 319.000 570.000 504.000 -536.000
Egenkapital: 1.408.000 327.000 364.000 -205.000 -710.000
Regnskap for  Cuisine Suisse AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.983.000 7.998.000 9.141.000 6.506.000 6.264.000
Driftskostnader -7.372.000 -7.646.000 -8.540.000 -5.958.000 -6.768.000
Driftsresultat 1.611.000 352.000 602.000 549.000 -504.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -27.000 -34.000 -33.000 -45.000 -33.000
Finans -27.000 -34.000 -32.000 -44.000 -32.000
Resultat før skatt 1.584.000 319.000 570.000 504.000 -536.000
Skattekostnad -343.000 -36.000 0 0 0
Årsresultat 1.241.000 283.000 570.000 504.000 -536.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 0 0 39.000 125.000
Sum omløpsmidler 2.963.000 1.706.000 2.381.000 1.068.000 980.000
Sum eiendeler 2.994.000 1.706.000 2.381.000 1.107.000 1.105.000
Sum opptjent egenkapital 1.308.000 227.000 264.000 -305.000 -810.000
Sum egenkapital 1.408.000 327.000 364.000 -205.000 -710.000
Sum langsiktig gjeld 608.000 670.000 754.000 886.000 1.036.000
Sum kortsiktig gjeld 977.000 709.000 1.262.000 426.000 778.000
Sum gjeld og egenkapital 2.993.000 1.706.000 2.380.000 1.107.000 1.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.983.000 7.998.000 9.141.000 6.506.000 6.264.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.983.000 7.998.000 9.141.000 6.506.000 6.264.000
Varekostnad -3.131.000 -2.673.000 -3.404.000 -2.241.000 -2.467.000
Lønninger -3.132.000 -3.278.000 -3.514.000 -2.361.000 -2.726.000
Avskrivning -3.000 0 -39.000 -86.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.106.000 -1.695.000 -1.583.000 -1.270.000 -1.489.000
Driftskostnader -7.372.000 -7.646.000 -8.540.000 -5.958.000 -6.768.000
Driftsresultat 1.611.000 352.000 602.000 549.000 -504.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -27.000 -34.000 -33.000 -45.000 -33.000
Finans -27.000 -34.000 -32.000 -44.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -160.000 -160.000 0 0 0
Årsresultat 1.241.000 283.000 570.000 504.000 -536.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 0 0 39.000 125.000
Sum varige driftsmidler 31.000 0 0 39.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 0 0 39.000 125.000
Varebeholdning 66.000 105.000 29.000 63.000 56.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 74.000 80.000 298.000 76.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.824.000 1.521.000 2.054.000 929.000 882.000
Sum omløpsmidler 2.963.000 1.706.000 2.381.000 1.068.000 980.000
Sum eiendeler 2.994.000 1.706.000 2.381.000 1.107.000 1.105.000
Sum opptjent egenkapital 1.308.000 227.000 264.000 -305.000 -810.000
Sum egenkapital 1.408.000 327.000 364.000 -205.000 -710.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 608.000 670.000 754.000 886.000 1.036.000
Leverandørgjeld 35.000 109.000 631.000 17.000 503.000
Betalbar skatt 343.000 36.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 178.000 116.000 202.000 74.000 96.000
Utbytte -160.000 -160.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 262.000 288.000 429.000 334.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 977.000 709.000 1.262.000 426.000 778.000
Sum gjeld og egenkapital 2.993.000 1.706.000 2.380.000 1.107.000 1.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.986.000 997.000 1.119.000 642.000 202.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.4 1.9 2.5 1.3
Likviditetsgrad 2 3.0 2.3 1.9 2.4 1.2
Soliditet 47.0 19.2 15.3 -18.5 -64.3
Resultatgrad 17.9 4.4 6.6 8.4
Rentedekningsgrad 59.7 10.4 18.2 12.2 -15.3
Gjeldsgrad 1.1 4.2 5.5 -6.4 -2.6
Total kapitalrentabilitet 53.8 20.6 25.3 49.7 -45.6
Signatur
16.02.2022
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.02.2022
Styrets leder og nestleder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex