Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Culinarium AS
Juridisk navn:  Culinarium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63993500
Nordåsvegen 4 Nordåsvegen 4 Fax: 63993501
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 966758252
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/18/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gudmundsen Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.37%
Resultat  
  
-196.88%
Egenkapital  
  
-40%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 150.000 446.000 227.000 294.000 373.000
Resultat: -62.000 64.000 33.000 -55.000 61.000
Egenkapital: 93.000 155.000 91.000 58.000 202.000
Regnskap for  Culinarium AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 150.000 446.000 227.000 294.000 373.000
Driftskostnader -213.000 -382.000 -194.000 -349.000 -313.000
Driftsresultat -62.000 64.000 33.000 -55.000 61.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -62.000 64.000 33.000 -55.000 61.000
Skattekostnad 0 -90.000 -21.000
Årsresultat -62.000 64.000 33.000 -145.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 90.000
Sum omløpsmidler 124.000 197.000 116.000 107.000 160.000
Sum eiendeler 124.000 197.000 116.000 107.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 55.000 -9.000 -42.000 102.000
Sum egenkapital 93.000 155.000 91.000 58.000 202.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 42.000 25.000 49.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 197.000 116.000 107.000 250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.000 446.000 227.000 350.000 318.000
Andre inntekter 0 -55.000 55.000
Driftsinntekter 150.000 446.000 227.000 294.000 373.000
Varekostnad -35.000 -55.000 -43.000 -44.000 -59.000
Lønninger -78.000 -180.000 -27.000 -121.000 -108.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -147.000 -124.000 -184.000 -146.000
Driftskostnader -213.000 -382.000 -194.000 -349.000 -313.000
Driftsresultat -62.000 64.000 33.000 -55.000 61.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -62.000 64.000 33.000 -145.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 90.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 90.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 43.000 0 40.000 72.000
Andre fordringer 0 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 124.000 154.000 116.000 67.000 79.000
Sum omløpsmidler 124.000 197.000 116.000 107.000 160.000
Sum eiendeler 124.000 197.000 116.000 107.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 55.000 -9.000 -42.000 102.000
Sum egenkapital 93.000 155.000 91.000 58.000 202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 17.000 12.000 22.000 34.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 26.000 9.000 27.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 42.000 25.000 49.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 197.000 116.000 107.000 250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.000 155.000 91.000 58.000 112.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4.7 4.6 2.2 3.3
Likviditetsgrad 2 3.9 4.7 4.6 2.2 3.3
Soliditet 74.4 78.7 78.4 54.2 80.8
Resultatgrad -41.3 14.3 14.5 -18.7 16.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.8 0.2
Total kapitalrentabilitet -49.6 32.5 28.4 -51.4 24.4
Signatur
28.06.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex