Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cura Legesenter As
Juridisk navn:  Cura Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51651218
Postboks 181 Solakrossen 2 Fax:
4097 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 913136101
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.58%
Resultat  
  
66.07%
Egenkapital  
  
-65.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000 2.569.000
Resultat: -19.000 -56.000 -83.000 19.000 307.000
Egenkapital: -38.000 -23.000 21.000 87.000 74.000
Regnskap for  Cura Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000 2.569.000
Driftskostnader -2.147.000 -2.335.000 -2.321.000 -2.218.000 -2.260.000
Driftsresultat -16.000 -55.000 -82.000 20.000 308.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -19.000 -56.000 -83.000 19.000 307.000
Skattekostnad 4.000 12.000 17.000 -6.000 -78.000
Årsresultat -15.000 -44.000 -66.000 14.000 229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 39.000 27.000 50.000 86.000
Sum omløpsmidler 231.000 196.000 279.000 313.000 334.000
Sum eiendeler 274.000 235.000 306.000 363.000 420.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 -53.000 -9.000 57.000 44.000
Sum egenkapital -38.000 -23.000 21.000 87.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 312.000 258.000 285.000 275.000 346.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 235.000 306.000 362.000 420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000 2.569.000
Driftsinntekter 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000 2.569.000
Varekostnad -288.000 -238.000 -225.000 -228.000 -258.000
Lønninger -831.000 -1.170.000 -1.151.000 -1.065.000 -1.092.000
Avskrivning 0 -40.000 -40.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.028.000 -927.000 -905.000 -885.000 -853.000
Driftskostnader -2.147.000 -2.335.000 -2.321.000 -2.218.000 -2.260.000
Driftsresultat -16.000 -55.000 -82.000 20.000 308.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -44.000 -66.000 14.000 229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 39.000 27.000 10.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 40.000 80.000
Sum varige driftsmidler 0 0 40.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 39.000 27.000 50.000 86.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 23.000 0 0 5.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 209.000 196.000 279.000 308.000 328.000
Sum omløpsmidler 231.000 196.000 279.000 313.000 334.000
Sum eiendeler 274.000 235.000 306.000 363.000 420.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 -53.000 -9.000 57.000 44.000
Sum egenkapital -38.000 -23.000 21.000 87.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 87.000 87.000 109.000 86.000 138.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000 74.000 71.000 78.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 182.000 97.000 105.000 102.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 312.000 258.000 285.000 275.000 346.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 235.000 306.000 362.000 420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -81.000 -62.000 -6.000 38.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1 1.1 1
Soliditet -13.9 -9.8 6.9 2 17.6
Resultatgrad -0.8 -2.4 -3.7 0.9 1
Rentedekningsgrad -5.3 2 3
Gjeldsgrad -8.2 -11.2 13.6 3.2 4.7
Total kapitalrentabilitet -5.8 -23.4 -26.8 5.5 73.3
Signatur
18.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex