Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cura Legesenter As
Juridisk navn:  Cura Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51651218
Postboks 181 Solakrossen 2 Fax:
4097 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 913136101
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.97%
Resultat  
  
794.74%
Egenkapital  
  
271.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.385.000 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000
Resultat: 132.000 -19.000 -56.000 -83.000 19.000
Egenkapital: 65.000 -38.000 -23.000 21.000 87.000
Regnskap for  Cura Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.385.000 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000
Driftskostnader -2.253.000 -2.147.000 -2.335.000 -2.321.000 -2.218.000
Driftsresultat 132.000 -16.000 -55.000 -82.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 132.000 -19.000 -56.000 -83.000 19.000
Skattekostnad -29.000 4.000 12.000 17.000 -6.000
Årsresultat 103.000 -15.000 -44.000 -66.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 43.000 39.000 27.000 50.000
Sum omløpsmidler 363.000 231.000 196.000 279.000 313.000
Sum eiendeler 377.000 274.000 235.000 306.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -68.000 -53.000 -9.000 57.000
Sum egenkapital 65.000 -38.000 -23.000 21.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 312.000 312.000 258.000 285.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 377.000 274.000 235.000 306.000 362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.385.000 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000
Driftsinntekter 2.385.000 2.130.000 2.280.000 2.238.000 2.238.000
Varekostnad -252.000 -288.000 -238.000 -225.000 -228.000
Lønninger -973.000 -831.000 -1.170.000 -1.151.000 -1.065.000
Avskrivning 0 -40.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.028.000 -1.028.000 -927.000 -905.000 -885.000
Driftskostnader -2.253.000 -2.147.000 -2.335.000 -2.321.000 -2.218.000
Driftsresultat 132.000 -16.000 -55.000 -82.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 103.000 -15.000 -44.000 -66.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 43.000 39.000 27.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 40.000
Sum varige driftsmidler 0 0 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 43.000 39.000 27.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 23.000 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 363.000 209.000 196.000 279.000 308.000
Sum omløpsmidler 363.000 231.000 196.000 279.000 313.000
Sum eiendeler 377.000 274.000 235.000 306.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -68.000 -53.000 -9.000 57.000
Sum egenkapital 65.000 -38.000 -23.000 21.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 72.000 87.000 87.000 109.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 42.000 74.000 71.000 78.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 182.000 97.000 105.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 312.000 312.000 258.000 285.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 377.000 274.000 235.000 306.000 362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 -81.000 -62.000 -6.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.7 0.8 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.8 1 1.1
Soliditet 17.2 -13.9 -9.8 6.9 2
Resultatgrad 5.5 -0.8 -2.4 -3.7 0.9
Rentedekningsgrad -5.3 2
Gjeldsgrad 4.8 -8.2 -11.2 13.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 35.0 -5.8 -23.4 -26.8 5.5
Signatur
18.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex