Dåvøy & Foss Musikk As
Juridisk navn:  Dåvøy & Foss Musikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91388159
Storevardsbrekka 2D Storevardsbrekka 2D Fax: 55364901
5305 Florvåg 5305 Florvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 976683323
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/5/1996 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.69%
Resultat  
  
175.14%
Egenkapital  
  
18.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.694.000 2.456.000 1.986.000 1.434.000 1.251.000
Resultat: 136.000 -181.000 -400.000 -92.000 -214.000
Egenkapital: -616.000 -752.000 -571.000 -171.000 -78.000
Regnskap for  Dåvøy & Foss Musikk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.694.000 2.456.000 1.986.000 1.434.000 1.251.000
Driftskostnader -2.556.000 -2.635.000 -2.383.000 -1.526.000 -1.468.000
Driftsresultat 138.000 -178.000 -397.000 -92.000 -216.000
Finansinntekter 3.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -4.000 -2.000 0
Finans -3.000 -3.000 -4.000 -1.000 2.000
Resultat før skatt 136.000 -181.000 -400.000 -92.000 -214.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 136.000 -181.000 -400.000 -92.000 -214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum omløpsmidler 1.934.000 1.620.000 1.422.000 1.013.000 1.070.000
Sum eiendeler 1.982.000 1.668.000 1.470.000 1.061.000 1.118.000
Sum opptjent egenkapital -716.000 -852.000 -671.000 -271.000 -178.000
Sum egenkapital -616.000 -752.000 -571.000 -171.000 -78.000
Sum langsiktig gjeld 280.000 320.000 360.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.318.000 2.100.000 1.681.000 1.233.000 1.197.000
Sum gjeld og egenkapital 1.982.000 1.668.000 1.470.000 1.062.000 1.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.694.000 2.441.000 1.986.000 1.434.000 1.251.000
Andre inntekter 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.694.000 2.456.000 1.986.000 1.434.000 1.251.000
Varekostnad -1.269.000 -1.171.000 -1.092.000 -718.000 -675.000
Lønninger -547.000 -691.000 -724.000 -313.000 -298.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -740.000 -773.000 -567.000 -495.000 -495.000
Driftskostnader -2.556.000 -2.635.000 -2.383.000 -1.526.000 -1.468.000
Driftsresultat 138.000 -178.000 -397.000 -92.000 -216.000
Finansinntekter 3.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -4.000 -2.000 0
Finans -3.000 -3.000 -4.000 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 136.000 -181.000 -400.000 -92.000 -214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Varebeholdning 1.460.000 1.390.000 1.109.000 860.000 772.000
Kundefordringer 163.000 50.000 34.000 50.000 9.000
Andre fordringer 19.000 21.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 311.000 162.000 258.000 103.000 289.000
Sum omløpsmidler 1.934.000 1.620.000 1.422.000 1.013.000 1.070.000
Sum eiendeler 1.982.000 1.668.000 1.470.000 1.061.000 1.118.000
Sum opptjent egenkapital -716.000 -852.000 -671.000 -271.000 -178.000
Sum egenkapital -616.000 -752.000 -571.000 -171.000 -78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 280.000 320.000 360.000 0 0
Leverandørgjeld 988.000 975.000 894.000 879.000 883.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 127.000 85.000 107.000 60.000 48.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.203.000 1.040.000 681.000 293.000 265.000
Sum kortsiktig gjeld 2.318.000 2.100.000 1.681.000 1.233.000 1.197.000
Sum gjeld og egenkapital 1.982.000 1.668.000 1.470.000 1.062.000 1.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -384.000 -480.000 -259.000 -220.000 -127.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
Soliditet -31.1 -45.1 -38.8 -16.1
Resultatgrad 5.1 -7.2 -6.4 -17.3
Rentedekningsgrad 46.0 -29.7 -99.3
Gjeldsgrad -4.2 -3.2 -3.6 -7.2 -15.3
Total kapitalrentabilitet 7.0 -10.5 -8.6 -19.1
Signatur
13.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex