Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
D.a.f Spedition Norge AS
Juridisk navn:  D.a.f Spedition Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23141015
Gamleveien 1 Gamleveien 1 Fax: 23141016
1461 Lørenskog 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 993456365
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/17/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.19%
Resultat  
  
457.82%
Egenkapital  
  
33.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 35.765.000 37.328.000 34.736.000 27.113.000 26.898.000
Resultat: 526.000 -147.000 -31.000 85.000 39.000
Egenkapital: 1.652.000 1.241.000 1.356.000 1.392.000 1.338.000
Regnskap for  D.a.f Spedition Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 35.765.000 37.328.000 34.736.000 27.113.000 26.898.000
Driftskostnader -35.321.000 -37.437.000 -34.747.000 -27.041.000 -26.956.000
Driftsresultat 444.000 -109.000 -11.000 72.000 -58.000
Finansinntekter 171.000 21.000 24.000 75.000 141.000
Finanskostnader -89.000 -58.000 -44.000 -62.000 -44.000
Finans 82.000 -37.000 -20.000 13.000 97.000
Resultat før skatt 526.000 -147.000 -31.000 85.000 39.000
Skattekostnad -116.000 32.000 -5.000 -32.000 -22.000
Årsresultat 410.000 -114.000 -36.000 53.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 595.000 860.000 923.000 691.000 590.000
Sum omløpsmidler 6.390.000 6.977.000 7.970.000 6.569.000 7.547.000
Sum eiendeler 6.985.000 7.837.000 8.893.000 7.260.000 8.137.000
Sum opptjent egenkapital 717.000 306.000 421.000 457.000 403.000
Sum egenkapital 1.652.000 1.241.000 1.356.000 1.392.000 1.338.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.333.000 6.596.000 7.537.000 5.868.000 6.799.000
Sum gjeld og egenkapital 6.985.000 7.837.000 8.893.000 7.260.000 8.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.765.000 37.328.000 34.736.000 27.113.000 26.898.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 35.765.000 37.328.000 34.736.000 27.113.000 26.898.000
Varekostnad -25.499.000 -26.026.000 -24.935.000 -19.317.000 -19.606.000
Lønninger -4.911.000 -5.902.000 -5.249.000 -3.991.000 -3.407.000
Avskrivning -150.000 -206.000 -242.000 -145.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.761.000 -5.303.000 -4.321.000 -3.588.000 -3.851.000
Driftskostnader -35.321.000 -37.437.000 -34.747.000 -27.041.000 -26.956.000
Driftsresultat 444.000 -109.000 -11.000 72.000 -58.000
Finansinntekter 171.000 21.000 24.000 75.000 141.000
Finanskostnader -89.000 -58.000 -44.000 -62.000 -44.000
Finans 82.000 -37.000 -20.000 13.000 97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 410.000 -114.000 -36.000 53.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 173.000 289.000 257.000 261.000 293.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 174.000 217.000 240.000 215.000 129.000
Driftsløsøre 248.000 354.000 426.000 214.000 128.000
Sum varige driftsmidler 421.000 571.000 666.000 430.000 256.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 41.000
Sum anleggsmidler 595.000 860.000 923.000 691.000 590.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.142.000 4.158.000 5.042.000 3.705.000 4.731.000
Andre fordringer 77.000 77.000 74.000 140.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.172.000 2.743.000 2.854.000 2.723.000 2.691.000
Sum omløpsmidler 6.390.000 6.977.000 7.970.000 6.569.000 7.547.000
Sum eiendeler 6.985.000 7.837.000 8.893.000 7.260.000 8.137.000
Sum opptjent egenkapital 717.000 306.000 421.000 457.000 403.000
Sum egenkapital 1.652.000 1.241.000 1.356.000 1.392.000 1.338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.044.000 4.158.000 3.494.000 2.218.000 2.057.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 463.000 562.000 447.000 287.000 227.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.827.000 1.876.000 3.596.000 3.364.000 4.516.000
Sum kortsiktig gjeld 5.333.000 6.596.000 7.537.000 5.868.000 6.799.000
Sum gjeld og egenkapital 6.985.000 7.837.000 8.893.000 7.260.000 8.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.057.000 381.000 433.000 701.000 748.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 23.7 15.8 15.2 19.2 16.4
Resultatgrad 1.2 -0.3 0.3 -0.2
Rentedekningsgrad 5.0 -1.9 -0.3 1.2 -1.3
Gjeldsgrad 3.2 5.3 5.6 4.2 5.1
Total kapitalrentabilitet 8.8 -1.1 0.1 2 1
Signatur
29.02.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex