Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dagali Hotell AS
Juridisk navn:  Dagali Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32093700
Bygdevegen 90 Bygdevegen 90 Fax: 32093810
3588 Dagali 3588 Dagali
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 947310984
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.9%
Resultat  
  
-99.29%
Egenkapital  
  
-23.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.000 763.000 2.773.000 2.232.000 3.944.000
Resultat: -281.000 -141.000 291.000 -6.000 637.000
Egenkapital: 918.000 1.199.000 1.340.000 1.320.000 1.325.000
Regnskap for  Dagali Hotell AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.000 763.000 2.773.000 2.232.000 3.944.000
Driftskostnader -318.000 -933.000 -2.507.000 -2.246.000 -3.315.000
Driftsresultat -302.000 -170.000 267.000 -13.000 630.000
Finansinntekter 21.000 29.000 25.000 20.000 19.000
Finanskostnader 0 0 -13.000 -12.000
Finans 21.000 29.000 25.000 7.000 7.000
Resultat før skatt -281.000 -141.000 291.000 -6.000 637.000
Skattekostnad 0 -70.000 0 -159.000
Årsresultat -281.000 -141.000 220.000 -6.000 478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 154.000 185.000 214.000 248.000
Sum omløpsmidler 3.250.000 3.496.000 3.881.000 3.388.000 3.292.000
Sum eiendeler 3.379.000 3.650.000 4.066.000 3.602.000 3.540.000
Sum opptjent egenkapital 818.000 1.099.000 1.240.000 1.220.000 1.225.000
Sum egenkapital 918.000 1.199.000 1.340.000 1.320.000 1.325.000
Sum langsiktig gjeld 2.454.000 2.454.000 2.254.000 2.062.000 1.870.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 -3.000 472.000 220.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 3.379.000 3.650.000 4.066.000 3.602.000 3.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.000 763.000 2.771.000 2.156.000 3.934.000
Andre inntekter 0 3.000 77.000 9.000
Driftsinntekter 16.000 763.000 2.773.000 2.232.000 3.944.000
Varekostnad -13.000 -110.000 -470.000 -382.000 -733.000
Lønninger -28.000 -1.093.000 -622.000 -1.177.000
Avskrivning -25.000 -30.000 -34.000 -34.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -275.000 -725.000 -957.000 -1.208.000 -1.371.000
Driftskostnader -318.000 -933.000 -2.507.000 -2.246.000 -3.315.000
Driftsresultat -302.000 -170.000 267.000 -13.000 630.000
Finansinntekter 21.000 29.000 25.000 20.000 19.000
Finanskostnader 0 0 -13.000 -12.000
Finans 21.000 29.000 25.000 7.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0
Årsresultat -281.000 -141.000 220.000 -6.000 478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 10.000 12.000 14.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 114.000 137.000 165.000 214.000 248.000
Sum varige driftsmidler 124.000 149.000 180.000 214.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 129.000 154.000 185.000 214.000 248.000
Varebeholdning 8.000 24.000 84.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 139.000
Andre fordringer 32.000 56.000 117.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.242.000 3.440.000 3.742.000 3.271.000 3.064.000
Sum omløpsmidler 3.250.000 3.496.000 3.881.000 3.388.000 3.292.000
Sum eiendeler 3.379.000 3.650.000 4.066.000 3.602.000 3.540.000
Sum opptjent egenkapital 818.000 1.099.000 1.240.000 1.220.000 1.225.000
Sum egenkapital 918.000 1.199.000 1.340.000 1.320.000 1.325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.454.000 2.454.000 2.254.000 2.062.000 1.870.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 6.000 143.000 29.000
Betalbar skatt 0 70.000 0 159.000
Skyldig offentlige avgifter -1.000 -6.000 57.000 22.000 48.000
Utbytte 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 3.000 138.000 55.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 -3.000 472.000 220.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 3.379.000 3.650.000 4.066.000 3.602.000 3.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.243.000 3.499.000 3.409.000 3.168.000 2.947.000
Likviditetsgrad 1 464.3 -1165.3 8 15.4 9.5
Likviditetsgrad 2 463.1 -1157.3 8 15.4 9.5
Soliditet 27.2 32.8 3 36.6 37.4
Resultatgrad -1.887.5 -22.3 9.6 -0.6 1
Rentedekningsgrad 52.5
Gjeldsgrad 2.7 2 2 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet -8.3 -3.9 7.2 0.2 18.3
Signatur
28.01.2021
SIGNATUR
HALLAND OLE
Prokurister
28.01.2021
Prokura hver for seg
Halland Kirsten
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex