Dagligvare Oslo Hjemmel Iii As
Juridisk navn:  Dagligvare Oslo Hjemmel Iii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127 c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127 Fax:
0277 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920747280
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -16.000 0
Egenkapital: 13.000 26.000
Regnskap for  Dagligvare Oslo Hjemmel Iii As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -16.000 0
Driftsresultat -16.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -16.000 0
Skattekostnad 4.000 1.000
Årsresultat -12.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 1.000
Sum omløpsmidler 9.000 39.000
Sum eiendeler 14.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 1.000
Sum egenkapital 13.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 14.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -16.000 0
Driftskostnader -16.000 0
Driftsresultat -16.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -12.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 1.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 14.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 9.000 25.000
Sum omløpsmidler 9.000 39.000
Sum eiendeler 14.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 1.000
Sum egenkapital 13.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 0 14.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 25.000
Likviditetsgrad 1 2.8
Likviditetsgrad 2 0 2.8
Soliditet 1 6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.5
Total kapitalrentabilitet -123.1 0
Signatur
16.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex