Dagligvare Oslo Ks
Juridisk navn:  Dagligvare Oslo Ks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127 c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127 Fax:
0277 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 888945512
Aksjekapital: 4.120 NOK
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: KS
Revisor: Mazars As
Regnskapsfører: Athene Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.53%
Resultat  
  
-3.38%
Egenkapital  
  
-35.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 8.390.000 8.104.000 7.968.000 7.825.000 7.616.000
Resultat: 4.350.000 4.502.000 3.987.000 1.303.000 2.578.000
Egenkapital: 10.170.000 15.820.000 11.319.000 7.331.000 7.728.000
Regnskap for  Dagligvare Oslo Ks
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8.390.000 8.104.000 7.968.000 7.825.000 7.616.000
Driftskostnader -2.626.000 -2.605.000 -2.561.000 -3.364.000 -2.495.000
Driftsresultat 5.764.000 5.499.000 5.407.000 4.461.000 5.122.000
Finansinntekter 667.000 542.000 473.000 100.000 2.000
Finanskostnader -2.080.000 -1.539.000 -1.893.000 -3.257.000 -2.545.000
Finans -1.413.000 -997.000 -1.420.000 -3.157.000 -2.543.000
Resultat før skatt 4.350.000 4.502.000 3.987.000 1.303.000 2.578.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 4.350.000 4.502.000 3.987.000 1.303.000 2.578.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.848.000 64.360.000 65.872.000 67.384.000 68.798.000
Sum omløpsmidler 57.053.000 23.970.000 19.337.000 15.479.000 2.303.000
Sum eiendeler 119.901.000 88.330.000 85.209.000 82.863.000 71.101.000
Sum opptjent egenkapital 6.050.000 11.700.000 7.199.000 3.211.000 3.608.000
Sum egenkapital 10.170.000 15.820.000 11.319.000 7.331.000 7.728.000
Sum langsiktig gjeld 99.300.000 72.000.000 73.500.000 75.000.000 62.900.000
Sum kortsiktig gjeld 10.431.000 510.000 391.000 532.000 473.000
Sum gjeld og egenkapital 119.901.000 88.330.000 85.210.000 82.863.000 71.101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.390.000 8.104.000 7.968.000 7.825.000 7.588.000
Andre inntekter 0 28.000
Driftsinntekter 8.390.000 8.104.000 7.968.000 7.825.000 7.616.000
Varekostnad 0 -557.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -1.512.000 -1.512.000 -1.512.000 -1.414.000 -1.787.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.114.000 -1.093.000 -1.049.000 -1.950.000 -151.000
Driftskostnader -2.626.000 -2.605.000 -2.561.000 -3.364.000 -2.495.000
Driftsresultat 5.764.000 5.499.000 5.407.000 4.461.000 5.122.000
Finansinntekter 667.000 542.000 473.000 100.000 2.000
Finanskostnader -2.080.000 -1.539.000 -1.893.000 -3.257.000 -2.545.000
Finans -1.413.000 -997.000 -1.420.000 -3.157.000 -2.543.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -10.000.000 0 0
Årsresultat 4.350.000 4.502.000 3.987.000 1.303.000 2.578.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 62.848.000 64.360.000 65.872.000 67.384.000 68.798.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 62.848.000 64.360.000 65.872.000 67.384.000 68.798.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 62.848.000 64.360.000 65.872.000 67.384.000 68.798.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 5.000 0 160.000
Andre fordringer 24.000 206.000 263.000 208.000 1.223.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 152.000 899.000 5.000 875.000 919.000
Sum omløpsmidler 57.053.000 23.970.000 19.337.000 15.479.000 2.303.000
Sum eiendeler 119.901.000 88.330.000 85.209.000 82.863.000 71.101.000
Sum opptjent egenkapital 6.050.000 11.700.000 7.199.000 3.211.000 3.608.000
Sum egenkapital 10.170.000 15.820.000 11.319.000 7.331.000 7.728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.142.000 229.000 168.000 93.000 0
Sum langsiktig gjeld 99.300.000 72.000.000 73.500.000 75.000.000 62.900.000
Leverandørgjeld 14.000 47.000 8.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -10.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 275.000 281.000 223.000 392.000 466.000
Sum kortsiktig gjeld 10.431.000 510.000 391.000 532.000 473.000
Sum gjeld og egenkapital 119.901.000 88.330.000 85.210.000 82.863.000 71.101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.622.000 23.460.000 18.946.000 14.947.000 1.830.000
Likviditetsgrad 1 5.5 47.0 49.5 29.1 4.9
Likviditetsgrad 2 5.5 47.0 49.5 29.1 4.9
Soliditet 8.5 17.9 13.3 8.8 10.9
Resultatgrad 68.7 67.9 67.9 5 67.3
Rentedekningsgrad 2.8 3.6 2.9 1.4 2
Gjeldsgrad 10.8 4.6 6.5 10.3 8.2
Total kapitalrentabilitet 5.4 6.8 6.9 5.5 7.2
Signatur
09.10.2023
KOMPLEMENTAREN ALENE.
Prokurister
09.10.2023
Prokura
Rustøy Martin
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex