Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dalan Maritime As
Juridisk navn:  Dalan Maritime As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalan Gård Dalan Gård Fax:
7318 Agdenes 7318 Agdenes
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 919420979
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Averøy Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.39%
Resultat  
  
87.46%
Egenkapital  
  
-10.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 350.000 395.000 0
Resultat: -38.000 -303.000 -76.000
Egenkapital: -386.000 -349.000 -46.000
Regnskap for  Dalan Maritime As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 350.000 395.000 0
Driftskostnader -387.000 -697.000 -75.000
Driftsresultat -38.000 -302.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt -38.000 -303.000 -76.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -38.000 -303.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 530.000 603.000 792.000
Sum omløpsmidler 54.000 67.000 0
Sum eiendeler 584.000 670.000 792.000
Sum opptjent egenkapital -416.000 -379.000 -76.000
Sum egenkapital -386.000 -349.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 713.000 713.000 813.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 306.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 585.000 670.000 793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 320.000 353.000 0
Andre inntekter 30.000 42.000 0
Driftsinntekter 350.000 395.000 0
Varekostnad 0 -4.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -81.000 -78.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -306.000 -615.000 -55.000
Driftskostnader -387.000 -697.000 -75.000
Driftsresultat -38.000 -302.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -38.000 -303.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 42.000 0
Sum varige driftsmidler 530.000 603.000 792.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 530.000 603.000 792.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 53.000 65.000 0
Sum investeringer 1.000 1.000 0
Kasse, bank 0 2.000 0
Sum omløpsmidler 54.000 67.000 0
Sum eiendeler 584.000 670.000 792.000
Sum opptjent egenkapital -416.000 -379.000 -76.000
Sum egenkapital -386.000 -349.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 713.000 713.000 813.000
Leverandørgjeld 30.000 66.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 241.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 306.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 585.000 670.000 793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -204.000 -239.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0
Soliditet -52.1 -5.8
Resultatgrad -10.9 -76.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.5 -2.9 -18.2
Total kapitalrentabilitet -6.5 -45.1 -9.6
Signatur
17.08.2017
Prokurister
17.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex