Dalen Legesenter Da
Juridisk navn:  Dalen Legesenter Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55176040
Oasen Bydelsenter Oasen Bydelsenter Fax: 55176041
5147 Fyllingsdalen 5147 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 975848590
Aksjekapital: -19.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/2/1995
Foretakstype: DA
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Citar Interonline As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.61%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.245.000 6.086.000 5.945.000 6.022.000 5.828.000
Resultat: 0 -90.000 -325.000 -7.000 -251.000
Egenkapital: -441.000 -440.000 -350.000 -26.000 -19.000
Regnskap for  Dalen Legesenter Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.245.000 6.086.000 5.945.000 6.022.000 5.828.000
Driftskostnader -6.240.000 -6.174.000 -6.269.000 -6.022.000 -6.065.000
Driftsresultat 6.000 -88.000 -324.000 0 -237.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 -1.000 -8.000 -15.000
Finans -6.000 -2.000 -1.000 -7.000 -14.000
Resultat før skatt -90.000 -325.000 -7.000 -251.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 -325.000 -7.000 -251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 34.000 45.000 101.000 189.000
Sum omløpsmidler 749.000 484.000 445.000 791.000 693.000
Sum eiendeler 772.000 518.000 490.000 892.000 882.000
Sum opptjent egenkapital -441.000 -440.000 -350.000 -26.000 0
Sum egenkapital -441.000 -440.000 -350.000 -26.000 -19.000
Sum langsiktig gjeld -1.000 -1.000 -16.000 -15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.214.000 960.000 856.000 932.000 901.000
Sum gjeld og egenkapital 772.000 519.000 490.000 891.000 882.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.245.000 6.067.000 5.945.000 5.918.000 0
Andre inntekter 19.000 0 104.000 5.828.000
Driftsinntekter 6.245.000 6.086.000 5.945.000 6.022.000 5.828.000
Varekostnad -645.000 -735.000 -728.000 -784.000 -842.000
Lønninger -3.095.000 -3.013.000 -2.963.000 -2.710.000 -2.706.000
Avskrivning -11.000 -27.000 -79.000 -89.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.489.000 -2.399.000 -2.499.000 -2.439.000 -2.388.000
Driftskostnader -6.240.000 -6.174.000 -6.269.000 -6.022.000 -6.065.000
Driftsresultat 6.000 -88.000 -324.000 0 -237.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 -1.000 -8.000 -15.000
Finans -6.000 -2.000 -1.000 -7.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 -325.000 -7.000 -251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 34.000 45.000 101.000 189.000
Sum varige driftsmidler 23.000 34.000 45.000 101.000 189.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 34.000 45.000 101.000 189.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 -16.000 -15.000 0
Andre fordringer 41.000 44.000 27.000 137.000 321.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 708.000 440.000 434.000 669.000 371.000
Sum omløpsmidler 749.000 484.000 445.000 791.000 693.000
Sum eiendeler 772.000 518.000 490.000 892.000 882.000
Sum opptjent egenkapital -441.000 -440.000 -350.000 -26.000 0
Sum egenkapital -441.000 -440.000 -350.000 -26.000 -19.000
Sum avsetninger til forpliktelser -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -1.000 -1.000 -16.000 -15.000 0
Leverandørgjeld 169.000 47.000 110.000 46.000 75.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 128.000 133.000 148.000 177.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 893.000 785.000 613.000 739.000 649.000
Sum kortsiktig gjeld 1.214.000 960.000 856.000 932.000 901.000
Sum gjeld og egenkapital 772.000 519.000 490.000 891.000 882.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -465.000 -476.000 -411.000 -141.000 -208.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.5 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.5 0.8 0.8
Soliditet -57.1 -84.8 -71.4 -2.9 -2.2
Resultatgrad 0.1 -1.4 -5.4 0 -4.1
Rentedekningsgrad 1.0 -29.3 0 -15.8
Gjeldsgrad -2.8 -2.2 -2.4 -35.3 -47.4
Total kapitalrentabilitet 0.8 -16.8 -66.1 0.1 -26.8
Signatur
28.02.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex