Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Daniel Håland As
Juridisk navn:  Daniel Håland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69168700
Stasjonsveien 64 Stasjonsveien 64 Fax: 69329155
1746 Skjeberg 1746 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 897635062
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/2/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.49%
Resultat  
  
142.82%
Egenkapital  
  
26.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.266.000 19.958.000 14.362.000 51.768.000 60.115.000
Resultat: 188.000 -439.000 -546.000 -432.000 -482.000
Egenkapital: -522.000 -710.000 -271.000 274.000 707.000
Regnskap for  Daniel Håland As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.266.000 19.958.000 14.362.000 51.768.000 60.115.000
Driftskostnader -17.075.000 -20.394.000 -14.903.000 -52.204.000 -60.602.000
Driftsresultat 190.000 -436.000 -542.000 -437.000 -487.000
Finansinntekter 0 2.000 6.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -1.000 -6.000
Finans -2.000 -2.000 -3.000 5.000 5.000
Resultat før skatt 188.000 -439.000 -546.000 -432.000 -482.000
Skattekostnad 0 0 0 85.000
Årsresultat 188.000 -439.000 -546.000 -432.000 -397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 20.000 26.000 848.000 1.164.000
Sum omløpsmidler 670.000 926.000 1.103.000 5.264.000 4.500.000
Sum eiendeler 685.000 946.000 1.129.000 6.112.000 5.664.000
Sum opptjent egenkapital -572.000 -760.000 -771.000 -226.000 207.000
Sum egenkapital -522.000 -710.000 -271.000 274.000 707.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.207.000 1.656.000 1.400.000 5.838.000 4.957.000
Sum gjeld og egenkapital 685.000 946.000 1.129.000 6.112.000 5.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.886.000 19.492.000 13.836.000 50.874.000 60.093.000
Andre inntekter 380.000 465.000 526.000 894.000 22.000
Driftsinntekter 17.266.000 19.958.000 14.362.000 51.768.000 60.115.000
Varekostnad -14.540.000 -17.130.000 -12.329.000 -43.704.000 -50.509.000
Lønninger -1.619.000 -1.869.000 -1.831.000 -2.982.000 -3.710.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -3.000 -433.000 -329.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -911.000 -1.390.000 -740.000 -5.085.000 -6.054.000
Driftskostnader -17.075.000 -20.394.000 -14.903.000 -52.204.000 -60.602.000
Driftsresultat 190.000 -436.000 -542.000 -437.000 -487.000
Finansinntekter 0 2.000 6.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -1.000 -6.000
Finans -2.000 -2.000 -3.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 188.000 -439.000 -546.000 -432.000 -397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 19.000 25.000 848.000 1.164.000
Sum varige driftsmidler 14.000 19.000 25.000 848.000 1.164.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 20.000 26.000 848.000 1.164.000
Varebeholdning 392.000 634.000 670.000 1.903.000 2.505.000
Kundefordringer 0 0 2.246.000 147.000
Andre fordringer 35.000 30.000 47.000 12.000 230.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 244.000 262.000 386.000 1.104.000 1.618.000
Sum omløpsmidler 670.000 926.000 1.103.000 5.264.000 4.500.000
Sum eiendeler 685.000 946.000 1.129.000 6.112.000 5.664.000
Sum opptjent egenkapital -572.000 -760.000 -771.000 -226.000 207.000
Sum egenkapital -522.000 -710.000 -271.000 274.000 707.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 583.000 1.124.000 915.000 3.108.000 4.062.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 180.000 135.000 133.000 263.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 444.000 398.000 351.000 2.467.000 772.000
Sum kortsiktig gjeld 1.207.000 1.656.000 1.400.000 5.838.000 4.957.000
Sum gjeld og egenkapital 685.000 946.000 1.129.000 6.112.000 5.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -537.000 -730.000 -297.000 -574.000 -457.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.6 0.4
Soliditet -76.2 -75.1 4.5 12.5
Resultatgrad 1.1 -2.2 -3.8 -0.8 -0.8
Rentedekningsgrad 95.0 -108.4 -81.2
Gjeldsgrad -2.3 -2.3 -5.2 21.3 7
Total kapitalrentabilitet 27.7 -46.1 -47.8 -7.1 -8.4
Signatur
28.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.11.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex