Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Danielsen Regnskap Og Rådgivning
Juridisk navn:  Danielsen Regnskap Og Rådgivning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95275071
Bahusvegen 6 Bahusvegen 6 Fax: 63993724
2030 Nannestad 2030 Nannestad
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 986016805
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/11/2003
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Statera Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.99%
Resultat  
  
2.48%
Egenkapital  
  
-13.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 689.000 669.000 770.000 533.000 532.000
Resultat: 496.000 484.000 552.000 324.000 365.000
Egenkapital: 25.000 29.000 87.000 141.000 167.000
Regnskap for  Danielsen Regnskap Og Rådgivning
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 689.000 669.000 770.000 533.000 532.000
Driftskostnader -192.000 -186.000 -218.000 -209.000 -167.000
Driftsresultat 497.000 484.000 552.000 324.000 365.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 496.000 484.000 552.000 324.000 365.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 496.000 484.000 552.000 324.000 365.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 9.000 16.000 0
Sum omløpsmidler 49.000 48.000 133.000 149.000 183.000
Sum eiendeler 49.000 49.000 142.000 165.000 183.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 29.000 87.000 141.000 167.000
Sum egenkapital 25.000 29.000 87.000 141.000 167.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 20.000 54.000 25.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 49.000 49.000 141.000 166.000 183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 669.000 655.000 757.000 526.000 526.000
Andre inntekter 20.000 14.000 13.000 7.000 6.000
Driftsinntekter 689.000 669.000 770.000 533.000 532.000
Varekostnad -2.000 0 0 0
Lønninger -36.000 -36.000 -36.000 -21.000 -15.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -142.000 -174.000 -180.000 -152.000
Driftskostnader -192.000 -186.000 -218.000 -209.000 -167.000
Driftsresultat 497.000 484.000 552.000 324.000 365.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 496.000 484.000 552.000 324.000 365.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 15.000 0
Sum varige driftsmidler 8.000 15.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 1.000 9.000 16.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.000 3.000 34.000
Andre fordringer 1.000 10.000 14.000 9.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 49.000 38.000 110.000 137.000 120.000
Sum omløpsmidler 49.000 48.000 133.000 149.000 183.000
Sum eiendeler 49.000 49.000 142.000 165.000 183.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 29.000 87.000 141.000 167.000
Sum egenkapital 25.000 29.000 87.000 141.000 167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 7.000 2.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 0 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 16.000 29.000 21.000 15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 20.000 54.000 25.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 49.000 49.000 141.000 166.000 183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 28.000 79.000 124.000 167.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.4 2.5 6 11.4
Likviditetsgrad 2 2.0 2.4 2.5 6 11.4
Soliditet 51.0 59.2 61.7 84.9 91.3
Resultatgrad 72.1 72.3 71.7 60.8 68.6
Rentedekningsgrad 484.0 5
Gjeldsgrad 1.0 0.7 0.6 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.014.3 987.8 392.2 195.2 199.5
Prokurister
08.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex