Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Danmon Group Norway As
Juridisk navn:  Danmon Group Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23400400
Brynsveien 18E Brynsveien 18E Fax: 23400401
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 946272531
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/4/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.81%
Resultat  
  
155.06%
Egenkapital  
  
21.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2017 2016
Omsetning: 34.696.000 26.322.000 34.677.000 42.655.000 31.949.000
Resultat: 1.077.000 -1.956.000 -2.544.000 1.560.000 -1.914.000
Egenkapital: 4.657.000 3.818.000 5.352.000 7.321.000 7.360.000
Regnskap for  Danmon Group Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2017 2016
Driftsinntekter 34.696.000 26.322.000 34.677.000 42.655.000 31.949.000
Driftskostnader -33.535.000 -28.178.000 -37.171.000 -41.473.000 -33.802.000
Driftsresultat 1.162.000 -1.855.000 -2.493.000 1.182.000 -1.852.000
Finansinntekter 2.000 71.000 189.000 431.000 164.000
Finanskostnader -87.000 -171.000 -239.000 -54.000 -226.000
Finans -85.000 -100.000 -50.000 377.000 -62.000
Resultat før skatt 1.077.000 -1.956.000 -2.544.000 1.560.000 -1.914.000
Skattekostnad -237.000 422.000 574.000 -399.000 430.000
Årsresultat 839.000 -1.534.000 -1.969.000 1.161.000 -1.485.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.065.000 1.533.000 1.413.000 386.000 867.000
Sum omløpsmidler 9.761.000 9.173.000 11.431.000 12.675.000 13.259.000
Sum eiendeler 10.826.000 10.706.000 12.844.000 13.061.000 14.126.000
Sum opptjent egenkapital 3.657.000 2.818.000 4.352.000 6.321.000 6.360.000
Sum egenkapital 4.657.000 3.818.000 5.352.000 7.321.000 7.360.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.169.000 6.889.000 7.492.000 5.740.000 6.766.000
Sum gjeld og egenkapital 10.826.000 10.707.000 12.844.000 13.061.000 14.126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.458.000 26.107.000 34.371.000 42.215.000 31.849.000
Andre inntekter 238.000 215.000 307.000 440.000 100.000
Driftsinntekter 34.696.000 26.322.000 34.677.000 42.655.000 31.949.000
Varekostnad -24.261.000 -17.257.000 -23.534.000 -30.521.000 -22.959.000
Lønninger -6.631.000 -7.830.000 -9.490.000 -7.443.000 -7.637.000
Avskrivning -231.000 -278.000 -344.000 -133.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.412.000 -2.813.000 -3.803.000 -3.376.000 -3.118.000
Driftskostnader -33.535.000 -28.178.000 -37.171.000 -41.473.000 -33.802.000
Driftsresultat 1.162.000 -1.855.000 -2.493.000 1.182.000 -1.852.000
Finansinntekter 2.000 71.000 189.000 431.000 164.000
Finanskostnader -87.000 -171.000 -239.000 -54.000 -226.000
Finans -85.000 -100.000 -50.000 377.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.200.000 0
Årsresultat 839.000 -1.534.000 -1.969.000 1.161.000 -1.485.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 935.000 1.172.000 750.000 175.000 574.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 361.000 663.000 211.000 293.000
Sum varige driftsmidler 130.000 361.000 663.000 211.000 293.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.065.000 1.533.000 1.413.000 386.000 867.000
Varebeholdning 1.361.000 1.792.000 2.058.000 2.229.000 2.700.000
Kundefordringer 5.719.000 6.581.000 8.311.000 5.653.000 9.345.000
Andre fordringer 16.000 343.000 307.000 211.000 604.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.665.000 456.000 755.000 4.581.000 610.000
Sum omløpsmidler 9.761.000 9.173.000 11.431.000 12.675.000 13.259.000
Sum eiendeler 10.826.000 10.706.000 12.844.000 13.061.000 14.126.000
Sum opptjent egenkapital 3.657.000 2.818.000 4.352.000 6.321.000 6.360.000
Sum egenkapital 4.657.000 3.818.000 5.352.000 7.321.000 7.360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 932.000 174.000 0 328.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.194.000 3.329.000 3.203.000 1.387.000 3.862.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.748.000 1.536.000 2.181.000 1.910.000 1.153.000
Utbytte 0 0 -1.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.227.000 1.093.000 1.933.000 1.242.000 1.423.000
Sum kortsiktig gjeld 6.169.000 6.889.000 7.492.000 5.740.000 6.766.000
Sum gjeld og egenkapital 10.826.000 10.707.000 12.844.000 13.061.000 14.126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.592.000 2.284.000 3.939.000 6.935.000 6.493.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.5 2.2 2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.3 1.8 1.6
Soliditet 43.0 35.7 41.7 56.1 52.1
Resultatgrad 3.3 -7.2 2.8 -5.8
Rentedekningsgrad 13.4 -10.8 -10.4 21.9 -8.2
Gjeldsgrad 1.3 1.8 1.4 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 10.8 -16.7 -17.9 12.3 -11.9
Signatur
25.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex