Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dansharstad
Juridisk navn:  Dansharstad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77066007
Hålogalands gate 8 Hålogalands gate 8 Fax:
9404 Harstad 9404 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 983465080
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/23/1995
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 86.000
Resultat: 0
Egenkapital: 49.000
Regnskap for  Dansharstad
Resultat 2021
Driftsinntekter 86.000
Driftskostnader -86.000
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000
Sum omløpsmidler 42.000
Sum eiendeler 47.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 49.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld -1.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.000
Andre inntekter 56.000
Driftsinntekter 86.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -86.000
Driftskostnader -86.000
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 5.000
Sum varige driftsmidler 5.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 5.000
Varebeholdning 3.000
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 39.000
Sum omløpsmidler 42.000
Sum eiendeler 47.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld -1.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld -1.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000
Likviditetsgrad 1 -42.0
Likviditetsgrad 2 -39.0
Soliditet 102.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.0
Total kapitalrentabilitet
Prokurister
23.05.2022
Styrets leder og nestleder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex