Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Data-Team AS
Juridisk navn:  Data-Team AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69889268
Sira Sigurds Gate 23 Sira Sigurds Gate 23 Fax:
1809 Askim 1809 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 867053522
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.81%
Resultat  
  
-162.99%
Egenkapital  
  
-11.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.000 265.000 46.000 100.000 0
Resultat: -97.000 154.000 -129.000 -24.000 -98.000
Egenkapital: 778.000 875.000 721.000 850.000 875.000
Regnskap for  Data-Team AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.000 265.000 46.000 100.000 0
Driftskostnader -126.000 -125.000 -181.000 -129.000 -77.000
Driftsresultat -98.000 140.000 -135.000 -29.000 -77.000
Finansinntekter 1.000 13.000 6.000 5.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -25.000
Finans 1.000 13.000 6.000 5.000 -21.000
Resultat før skatt -97.000 154.000 -129.000 -24.000 -98.000
Skattekostnad 0 0 -30.000
Årsresultat -97.000 154.000 -129.000 -24.000 -127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 13.000 17.000
Sum omløpsmidler 752.000 818.000 851.000 1.006.000 972.000
Sum eiendeler 752.000 818.000 851.000 1.019.000 989.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 775.000 621.000 750.000 775.000
Sum egenkapital 778.000 875.000 721.000 850.000 875.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -26.000 -57.000 130.000 169.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 752.000 818.000 851.000 1.019.000 989.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.000 265.000 46.000 100.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 27.000 265.000 46.000 100.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000
Avskrivning -13.000 -3.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -125.000 -168.000 -126.000 -72.000
Driftskostnader -126.000 -125.000 -181.000 -129.000 -77.000
Driftsresultat -98.000 140.000 -135.000 -29.000 -77.000
Finansinntekter 1.000 13.000 6.000 5.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -25.000
Finans 1.000 13.000 6.000 5.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -97.000 154.000 -129.000 -24.000 -127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 13.000 17.000
Sum varige driftsmidler 0 13.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 13.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 250.000 8.000 125.000 0
Andre fordringer 2.000 2.000 0 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 751.000 566.000 841.000 881.000 958.000
Sum omløpsmidler 752.000 818.000 851.000 1.006.000 972.000
Sum eiendeler 752.000 818.000 851.000 1.019.000 989.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 775.000 621.000 750.000 775.000
Sum egenkapital 778.000 875.000 721.000 850.000 875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 9.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -29.000 -57.000 131.000 160.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld -26.000 -57.000 130.000 169.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 752.000 818.000 851.000 1.019.000 989.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 778.000 875.000 721.000 837.000 858.000
Likviditetsgrad 1 -28.9 -14.4 6.5 6 8.5
Likviditetsgrad 2 -28.9 -14.4 6.5 6 8.5
Soliditet 103.5 107.0 84.7 83.4 88.5
Resultatgrad -363.0 52.8 -293.5
Rentedekningsgrad -3.1
Gjeldsgrad -0.0 -0.1 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -12.9 18.7 -15.2 -2.4 -7.4
Signatur
18.05.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.05.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex