Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Datamatik AS
Juridisk navn:  Datamatik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22301730
Jerikoveien 16 Jerikoveien 16 Fax: 22300273
1067 Oslo 1067 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990129061
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 6/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hanne Cathrine Strømberg
Utvikling:
Omsetning  
  
15.1%
Resultat  
  
137.3%
Egenkapital  
  
19.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 124.412.000 108.086.000 133.399.000 105.846.000 89.864.000
Resultat: 9.364.000 3.946.000 7.944.000 10.084.000 2.777.000
Egenkapital: 26.419.000 22.118.000 22.118.000 22.067.000 20.558.000
Regnskap for  Datamatik AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 124.412.000 108.086.000 133.399.000 105.846.000 89.864.000
Driftskostnader -115.764.000 -104.265.000 -125.550.000 -96.278.000 -86.942.000
Driftsresultat 8.647.000 3.820.000 7.849.000 9.568.000 2.922.000
Finansinntekter 2.755.000 1.495.000 1.423.000 1.600.000 645.000
Finanskostnader -2.038.000 -1.369.000 -1.329.000 -1.084.000 -789.000
Finans 717.000 126.000 94.000 516.000 -144.000
Resultat før skatt 9.364.000 3.946.000 7.944.000 10.084.000 2.777.000
Skattekostnad -2.062.000 -919.000 -1.893.000 -2.575.000 -816.000
Årsresultat 7.302.000 3.027.000 6.051.000 7.508.000 1.962.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.999.000 564.000 435.000 388.000 721.000
Sum omløpsmidler 45.827.000 36.995.000 42.873.000 49.912.000 30.431.000
Sum eiendeler 48.826.000 37.559.000 43.308.000 50.300.000 31.152.000
Sum opptjent egenkapital 18.438.000 14.136.000 14.136.000 14.085.000 12.576.000
Sum egenkapital 26.419.000 22.118.000 22.118.000 22.067.000 20.558.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.406.000 15.442.000 21.190.000 28.234.000 10.594.000
Sum gjeld og egenkapital 48.826.000 37.560.000 43.308.000 50.301.000 31.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 123.799.000 107.479.000 132.508.000 105.633.000 88.976.000
Andre inntekter 613.000 607.000 892.000 213.000 887.000
Driftsinntekter 124.412.000 108.086.000 133.399.000 105.846.000 89.864.000
Varekostnad -97.349.000 -84.516.000 -106.520.000 -77.686.000 -70.010.000
Lønninger -13.172.000 -13.580.000 -13.596.000 -12.377.000 -11.232.000
Avskrivning -44.000 -61.000 -117.000 -114.000 -220.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.199.000 -6.108.000 -5.317.000 -6.101.000 -5.480.000
Driftskostnader -115.764.000 -104.265.000 -125.550.000 -96.278.000 -86.942.000
Driftsresultat 8.647.000 3.820.000 7.849.000 9.568.000 2.922.000
Finansinntekter 2.755.000 1.495.000 1.423.000 1.600.000 645.000
Finanskostnader -2.038.000 -1.369.000 -1.329.000 -1.084.000 -789.000
Finans 717.000 126.000 94.000 516.000 -144.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.027.000 -6.000.000 -6.000.000 -4.000.000
Årsresultat 7.302.000 3.027.000 6.051.000 7.508.000 1.962.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 86.000 176.000 127.000 190.000 268.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 354.000 388.000 308.000 198.000 453.000
Sum varige driftsmidler 354.000 388.000 308.000 198.000 453.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.558.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.999.000 564.000 435.000 388.000 721.000
Varebeholdning 14.945.000 10.571.000 11.226.000 9.611.000 6.343.000
Kundefordringer 18.076.000 16.691.000 12.546.000 18.663.000 14.530.000
Andre fordringer 6.175.000 3.228.000 11.733.000 18.396.000 1.883.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.632.000 6.505.000 7.368.000 3.242.000 7.676.000
Sum omløpsmidler 45.827.000 36.995.000 42.873.000 49.912.000 30.431.000
Sum eiendeler 48.826.000 37.559.000 43.308.000 50.300.000 31.152.000
Sum opptjent egenkapital 18.438.000 14.136.000 14.136.000 14.085.000 12.576.000
Sum egenkapital 26.419.000 22.118.000 22.118.000 22.067.000 20.558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.785.000 5.000.000 7.734.000 10.629.000 1.916.000
Betalbar skatt 1.983.000 925.000 1.915.000 2.581.000 760.000
Skyldig offentlige avgifter 6.476.000 5.040.000 3.905.000 5.681.000 2.465.000
Utbytte -3.000.000 -3.027.000 -6.000.000 -6.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.162.000 1.450.000 1.637.000 3.342.000 1.453.000
Sum kortsiktig gjeld 22.406.000 15.442.000 21.190.000 28.234.000 10.594.000
Sum gjeld og egenkapital 48.826.000 37.560.000 43.308.000 50.301.000 31.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.421.000 21.553.000 21.683.000 21.678.000 19.837.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.4 2 1.8 2.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 1.5 1.4 2.3
Soliditet 54.1 58.9 51.1 43.9 6
Resultatgrad 7.0 3.5 5.9 9 3.3
Rentedekningsgrad 4.2 2.8 5.9 8.8 3.7
Gjeldsgrad 0.8 0.7 1 1.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 23.4 14.2 21.4 22.2 11.5
Signatur
18.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.06.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Prokura i fellesskap
Nielsen Marit Karin
Prokura i fellesskap
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex